STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Program "Korpus wsparcia seniorów" na rok 2023

Data dodania: 2023-07-17 13:32:16
A+
A-

Komunikat

Data dodania: 2023-07-14 12:18:54
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 14.07.2023 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ś.


Bank Żywności

Data dodania: 2023-07-12 13:11:16
A+
A-

INFORMACJA

dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus będą wydawane paczki żywnościowe w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Bema 3 wg poniższego harmonogramu:

 • dnia 17.07.2023: od nr 001 do nr 140,
 • dnia 18.07.2023: od nr 141 do nr 280,
 • dnia 19.07.2023: od nr 281 do nr pozostałych.

Paczki będą wydawane w godzinach godz. 9-14.

Wielkość paczki na jedną osobę w rodzinie wynosi około 4,30 kg.

Bezwzględnie przestrzegamy ustalonych terminów odbioru paczek!


Kompleksowa aktywizacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnością

Data dodania: 2023-07-05 08:54:30
A+
A-

Plakat Programu 'Kompleksowa aktywizacja zawodowa dla osób z niepełnosprawnością' – edycja 2023


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Data dodania: 2023-06-30 07:59:22
A+
A-

Plakat Programu 'Opieka wytchnieniowa' – edycja 2023


Informacja

Data dodania: 2023-06-22 13:23:24
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 22.06.2023 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego.


Informacja

Data dodania: 2023-06-22 12:36:47
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2023/2024 można składać:

 • Od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną za pomocą:
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej — Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (epuap.gov.pl);
  • bankowości elektronicznej.
 • Od 1 sierpnia 2023 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka, w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski przesłane e-mail nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 253‑44‑46, 24 253‑43‑09 wew. 116, 142, 136, 131 lub 780 285 623.

Wnioski można pobrać:

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

Godziny przyjęć interesantów:

 • poniedziałek – wtorek: 10:00 – 14:00
 • czwartek – piątek: 10:00 – 14:00 

Grupa "Razem raźniej" laureatem konkursu Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2023

Data dodania: 2023-06-19 08:02:52
A+
A-

Kutnowska grupa nieformalna „Razem raźniej” realizuje projekt zatytułowany „Hopsasa do Sasa”. Celem inicjatywy jest zainteresowanie dzieci i młodzieży historią miasta Kutna w epoce panowania króla Polski – Augusta III Wettina oraz przybliżenie wieloaspektowego znaczenia Pałacu Saskiego. Pomysłowi przyświeca idea pogłębienia więzi z własnym miejscem zamieszkania, a także krzewienie i pielęgnowanie patriotyzmu, także w jego lokalnym wymiarze.

Uczestnikami zadania są: 15 osobowa grupa dzieci i młodzieży objętej wsparciem świetlicy "Rodzinka" oraz 15 osobowa grupa dzieci i młodzieży zamieszkującej mieszkania wspomagane przy ul. Majdany 1 w Kutnie, łącznie 30 adresatów.

Na uczestników czekają liczne atrakcje, m.in.: 

1.Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu;
2. Warsztaty edukacyjne: "Pałac Saski, czyli między Dreznem a Warszawą";
3. Zajęcia artystyczne: haft krzyżykowy, ozdabianie porcelany metodą decoupage;
4. Warsztaty malarskie: "Pałac Saski na sztalugach";
5. Zajęcia kulinarne: "Wety, czyli staropolskie desery w czasach Stasia"
 - ulipki z pianą , melchmusy, blamasy i makaroniki;
6. Warsztaty tańca dawnego pod okiem instruktora z kutnowskiego Królewskiego Zespołu Tańca Dawnego "La Danse";
7. Zwiedzanie Pałacu Saskiego z przewodnikiem;
8. Piknik rodzinny na zakończenie projektu.

Projekt „Hopsasa do Sasa” będzie realizowany od 20 czerwca do 26 października 2023 r., został dofinansowany w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2023 ze środków Miasta Kutno realizowanego przez Centrum Opus.


Hopsasa do Sasa- obraz 1 Hopsasa do Sasa- obraz 2


Informacja

Data dodania: 2023-06-16 13:21:00
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 16.06.2023 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ż.


Badanie ankietowe

Data dodania: 2023-06-14 08:38:09
A+
A-

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym w zakresie przeprowadzanej diagnozy dotyczącej zjawiska przemocy, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu przemocy na terenie Miasta.

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

Badanie zostanie przeprowadzone w formie anonimowej ankiety elektronicznej.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej dostępnej pod adresem:
http://badania.corigo.pl/ankieta/957861/kutno-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!