STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Placówki świadczące pomoc dla osób bezdomnych w woj. łódzkim 2023/24

Data dodania: 2023-11-20 12:52:24
A+
A-

W Załączniku zamieszczamy plakat z informacjami o placówkach świadczących pomoc dla osób bezdomnych na terenie woj. łódzkiego w sezonie zimowym 2023/2024.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-11-17 13:46:17
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.11.2023 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego.


Bank Żywności

Data dodania: 2023-11-17 12:05:41
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał artykuły żywnościowe (jogurty), które będą wydawane od piątku 17 listopada 2023 r. do wyczerpania zapasu, w godzinach 9:00-14:00.


Ostatnie zajęcia w ramach jesiennej edycji warsztatów dla rodziców.

Data dodania: 2023-11-17 10:22:33
A+
A-

16 listopada 2023 r. zakończyła się jesienna edycja warsztatów dla rodziców pod hasłem: „Wychowanie bez tajemnic”, organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. 

Głównym celem zajęć było wsparcie rodziców w nawiązywaniu prawidłowych relacji z dziećmi. Podczas warsztatów uczestnicy poszerzyli praktyczne umiejętności rodzicielskie, rozwinęli zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, w tym z rozwiązywaniem konfliktów rodzinnych. Dowiedzieli się, jak na co dzień można uchronić dziecko przed  zagrożeniami współczesnego świata. Ponadto uświadomili sobie, że funkcjonowanie rodziny można uzdrowić poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.

Cykl warsztatów składał się łącznie z 10 spotkań prowadzonych przez specjalistów z zakresu pracy z dziećmi i rodziną. 


Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 1 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 2 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 3 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 4 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 5 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 6 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 7 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 8 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 9 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 10 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 11


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-11-17 09:49:07
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.11.2023 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ż.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-11-08 08:40:22
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.11.2023 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Konkurs plastyczny „Bądźmy radośni…”

Data dodania: 2023-11-07 11:20:56
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w ramach realizowanego projektu pt. „Masz Moc, by Pokonać Przemoc” przygotował konkurs plastyczny „Bądźmy radośni…” promujący pozytywne emocje i zachowania, wartości miłości i przyjaźni.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Kutna. Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych, które zostaną wręczone w dniu 7 grudnia 2023 roku podczas konferencji.

W załączeniu:
- regulamin konkursu,
- zgoda na przeniesienie praw autorskich.


Warsztaty z muzykoterapii

Data dodania: 2023-11-07 09:40:20
A+
A-

Warsztaty z muzykoterapii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje projekt pt. „Masz Moc, by Pokonać Przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie — Edycja 2023”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jego realizacja trwa od maja do grudnia 2023 roku. Priorytetem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Jednym z działań było zorganizowanie zajęć z muzykoterapii dla dzieci z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą domową wytypowanych przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny. Celem warsztatów było ujawnianie i rozładowywanie zablokowanych emocji i napięć, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, poprawa kondycji psychofizycznej, uwrażliwienie na rytm i muzykę, doświadczanie technik odpoczynku i relaksacji, a przede wszystkim redukowanie lęku, niepokoju, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu przez okres 6 tygodni, brało w nich udział 20 dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe. Każde spotkanie miało inną tematykę, dzieci malowały zasłyszaną melodię, uczyły się podstawowych dźwięków, brały aktywny udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych przy muzyce. Chętnie przygotowywały prace plastyczne polegające na malowaniu farbami witrażowymi z muzyką w tle — muzyczne witraże.


Muzykoterapia - 2023- obraz 1 Muzykoterapia - 2023- obraz 2 Muzykoterapia - 2023- obraz 3 Muzykoterapia - 2023- obraz 4 Muzykoterapia - 2023- obraz 5 Muzykoterapia - 2023- obraz 6 Muzykoterapia - 2023- obraz 7 Muzykoterapia - 2023- obraz 8 Muzykoterapia - 2023- obraz 9 Muzykoterapia - 2023- obraz 10


Bank Żywności

Data dodania: 2023-10-31 10:24:43
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności informuję, że pozyskało artykuły żywnościowe, które będą wydawane w dniach 02-03.11.2023 r. Osoby uprawione do odbioru artykułów żywnościowych to osoby zapisane do Podprogram 2021 Plus.


Zakończenie projektu "Hopsasa do Sasa"

Data dodania: 2023-10-23 11:00:45
A+
A-

20 października 2023 r. odbył się piknik rodzinny na zakończenie projektu „HOPSASA DO SASA”. Realizacja inicjatywy była możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Budżetu Miasta Kutno na kwotę 4000 zł, w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów. Mikrogranty w Kutnie 2023. Program ten realizowany jest wspólnie przez Miasto Kutno, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz przez Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
Projekt „Hopsasa do Sasa” był realizowany od 26 czerwca do 20 października 2023 r. Jego autorami i realizatorami była grupa nieformalna RAZEM RAŹNIEJ wraz z wolontariuszami i partnerami. Dzięki projektowi przybliżono dzieciom historię miasta Kutna, rolę Pałacu Saskiego za panowania króla Augusta III Wettina, dzięki któremu ów pałac został wybudowany. Pogłębiono również więź uczestników z własnym miejscem zamieszkania oraz zachęcono adresatów do pielęgnowania patriotyzmu jako wartości ważnej w życiu każdego człowieka. Ponadto rozwinięto zdolności i umiejętności dzieci dzięki warsztatom: plastycznym, kulinarnym i tanecznym.
W działania projektowe włączono 15 osobową grupę wychowanków świetlicy „Rodzinka” przy MOPS w Kutnie oraz 15 osobową grupę dzieci z Zespołu Mieszkalno-Integracyjnego z Mieszkaniami Wspomaganymi w Kutnie.

W ramach projektu „Hopsasa do Sasa” odbyły się:
1. Spotkanie integracyjne dla uczestników projektu;
2. Warsztaty edukacyjne: "Pałac Saski, czyli między Dreznem a Warszawą";
3. Zajęcia artystyczne: haft krzyżykowy, ozdabianie porcelany metodą decoupage;
4. Warsztaty malarskie: "Pałac Saski na sztalugach";
5. Zajęcia kulinarne: "Wety, czyli staropolskie desery w czasach Stasia"
- ulipki z pianą , melchmusy, blamasy i makaroniki;
6. Warsztaty tańca dawnego pod okiem instruktorów z kutnowskiego Królewskiego Zespołu Tańca Dawnego "La Danse"; do organizacji zajęć wykorzystano utwór zespołu Żniwa z płyty "Les Danses";
7. Zwiedzanie Pałacu Saskiego z przewodnikiem;
8. Piknik rodzinny na zakończenie projektu.


Hopsasa zakończenie- obraz 1 Hopsasa zakończenie- obraz 2 Hopsasa zakończenie- obraz 3 Hopsasa zakończenie- obraz 4 Hopsasa zakończenie- obraz 5 Hopsasa zakończenie- obraz 6 Hopsasa zakończenie- obraz 7 Hopsasa zakończenie- obraz 8 Hopsasa zakończenie- obraz 9 Hopsasa zakończenie- obraz 10 Hopsasa zakończenie- obraz 11 Hopsasa zakończenie- obraz 12 Hopsasa zakończenie- obraz 13 Hopsasa zakończenie- obraz 14 Hopsasa zakończenie- obraz 15 Hopsasa zakończenie- obraz 16 Hopsasa zakończenie- obraz 17 Hopsasa zakończenie- obraz 18 Hopsasa zakończenie- obraz 19 Hopsasa zakończenie- obraz 20 Hopsasa zakończenie- obraz 21 Hopsasa zakończenie- obraz 22 Hopsasa zakończenie- obraz 23 Hopsasa zakończenie- obraz 24 Hopsasa zakończenie- obraz 25 Hopsasa zakończenie- obraz 26 Hopsasa zakończenie- obraz 27 Hopsasa zakończenie- obraz 28 Hopsasa zakończenie- obraz 29 Hopsasa zakończenie- obraz 30 Hopsasa zakończenie- obraz 31 Hopsasa zakończenie- obraz 32 Hopsasa zakończenie- obraz 33 Hopsasa zakończenie- obraz 34 Hopsasa zakończenie- obraz 35 Hopsasa zakończenie- obraz 36 Hopsasa zakończenie- obraz 37 Hopsasa zakończenie- obraz 38 Hopsasa zakończenie- obraz 39 Hopsasa zakończenie- obraz 40 Hopsasa zakończenie- obraz 41 Hopsasa zakończenie- obraz 42 Hopsasa zakończenie- obraz 43 Hopsasa zakończenie- obraz 44 Hopsasa zakończenie- obraz 45 Hopsasa zakończenie- obraz 46 Hopsasa zakończenie- obraz 47 Hopsasa zakończenie- obraz 48


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!