STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Inf. dla podmiotów/osób fizycznych, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Data dodania: 2022-05-13 07:18:25
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 19 kwietnia 2022 r. przyjmuje wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zgodnie z obowiązującym od 16 marca 2022 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.
Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wypełniając wniosek należy podać dane wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Konieczne jest złożenie oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany we wniosku okres nie wypłacono już świadczenia oraz nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Wnioski przyjmowane są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. 37.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – wtorek: 10:00 - 14:00
czwartek – piątek: 10:00 - 14:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 253-43-09, 253-44-46 wew. 131, 140.

Kutno, dnia 11.05.2022 r.


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!