STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka„Kutnowska Złota Rączka dla Seniora”

Data dodania: 2024-05-10 06:35:16
A+
A-

Program Pomocy
„Kutnowska Złota Rączka dla Seniora”

Program Pomocy „Kutnowska Złota Rączka dla Seniora” to element polityki społecznej Miasta Kutna wspomagający osoby starsze.

Cel Programu

Celem Programu jest bezpłatna pomoc kutnowskim seniorom w drobnych naprawach np. elektrycznych, hydraulicznych lub ślusarskich, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy i uprawnień.

Adresaci Programu

Wsparciem mogą zostać objęci Seniorzy z Miasta Kutna, którzy spełniają jeden z dwóch poniżej wskazanych warunków:

 1. ukończyli 70. rok życia, a ich dochód nie przekracza:
  1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego — 2 506,48 zł;
  2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (dochód na osobę w rodzinie) — 2 004,00 zł;
 2. ukończyli 60. rok życia, bez względu na dochód, posiadający:
  1. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  2. orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym,
  3. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji,
  4. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
  5. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  6. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  7. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Zakres usług

Świadczenie usług obejmuje:

 1. wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience;
 2. udrażnianie zatkanych odpływów;
 3. naprawę uszczelki w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych;
 4. naprawę/wymianę spłuczki;
 5. montaż/wymianę deski sedesowej;
 6. podłączenie pralki/zmywarki;
 7. naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego lub włącznika światła;
 8. montaż żyrandola;
 9. regulację/uszczelnienie drzwi i okien;
 10. naprawę klamek/zamków w drzwiach i oknach;
 11. przymocowanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów, półek;
 12. inne drobne czynności naprawcze i montażowe, które zostaną zaakceptowane przez MOPS w Kutnie.

Świadczenie usług nie obejmuje:

 1. napraw, które są świadczone w ramach innych umów lub wynikają ze zobowiązań innych podmiotów, np. wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, administracji nieruchomości, gwaranta itp.;
 2. napraw w piwnicy, garażu, ogrodzie itp.;
 3. usług związanych z instalacją gazową;
 4. kładzenia lub wymiany — linoleum, paneli, parkietu, glazury i terakoty;
 5. robót budowlanych;
 6. napraw rozdzielni elektrycznych (w tym skrzynek z bezpiecznikami);
 7. wymiany instalacji wodnej — rur klejonych, zgrzewanych lub posadowionych w ścianie;
 8. wymiany kabli elektrycznych;
 9. składania mebli;
 10. naprawy sprzętów elektrycznych lub elektronicznych (w tym telewizorów, pralek, lodówek, zmywarek, mikrofalówek).

Charakter usług

Świadczone mogą być usługi:

 1. niewymagające specjalistycznej wiedzy i specjalistycznych uprawnień;
 2. niewymagające natychmiastowej interwencji;
 3. drobne naprawy, które nie są świadczone w ramach innych umów np. poprzez wspólnotę mieszkaniową, administrację budynku itp.

Usługa jest darmowa, Senior ponosi wyłącznie koszty materiałów.

Usługi naprawcze świadczy Samorządowa Spółdzielnia Socjalna, a realizację Programu koordynuje Centrum Seniora.

Kontakt

Kontakt osobisty — Centrum Seniora, ul. Wyszyńskiego 11a, pok. nr 1 i pok. nr 2.

Kontakt telefoniczny:

 • telefon stacjonarny: 24 337 19 91, 24 337 19 92;
 • telefon komórkowy: 780 283 816.

Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!