STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-12-06 10:46:57
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 6.12.2023 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Bank Żywności

Data dodania: 2023-11-24 13:22:06
A+
A-

INFORMACJA

Stowarzyszenie Bank Żywności w Kutnie, ul. Bema 3 informuje, że pozyskało produkty żywnościowe (parówki).

Produkty będą wydawane w dniach 27-28 listopada 2023 roku w godz. od 9:00 do 14:00, aż do wyczerpania zapasów.

Osobami uprawnionymi do odbioru produktów żywnościowych są osoby zapisane do Podprogramu 2021 Plus.


Dzień Białej Wstążki — 25 listopada 2023 r.

Data dodania: 2023-11-23 07:19:37
A+
A-

25 listopada —
Międzynarodowy Dzień Zwalczania Przemocy wobec Kobiet

Plakat Dzień Białej Wstążki 25 listopada 2023 r.

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zwalczania Przemocy wobec Kobiet, który rozpoczyna kampanię Białej Wstążki.

Kampania Białej Wstążki to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Statystyki pokazują, że problem ten istnieje i cały czas jest aktualny, dlatego tak ważne jest by o niej mówić, zatrzymać ją i jej zapobiegać. Ogólne założenia kampanii to zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy domowej, zachęcanie do mówienia i kształtowania postaw krytycznych wobec tego zjawiska, edukacja młodych ludzi na temat konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie zaprasza wszystkich do przystąpienia do akcji i przypięcia białej wstążeczki symbolizującej wyrażenie poparcia dla działań podejmowanych w celu zwalczania przemocy.


Dzień Pracownika Socjalnego — 21 listopada 2023 r.

Data dodania: 2023-11-20 15:22:14
A+
A-

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada 2023 r.


Placówki świadczące pomoc dla osób bezdomnych w woj. łódzkim 2023/24

Data dodania: 2023-11-20 12:52:24
A+
A-

W Załączniku zamieszczamy plakat z informacjami o placówkach świadczących pomoc dla osób bezdomnych na terenie woj. łódzkiego w sezonie zimowym 2023/2024.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-11-17 13:46:17
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.11.2023 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego.


Bank Żywności

Data dodania: 2023-11-17 12:05:41
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał artykuły żywnościowe (jogurty), które będą wydawane od piątku 17 listopada 2023 r. do wyczerpania zapasu, w godzinach 9:00-14:00.


Ostatnie zajęcia w ramach jesiennej edycji warsztatów dla rodziców.

Data dodania: 2023-11-17 10:22:33
A+
A-

16 listopada 2023 r. zakończyła się jesienna edycja warsztatów dla rodziców pod hasłem: „Wychowanie bez tajemnic”, organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. 

Głównym celem zajęć było wsparcie rodziców w nawiązywaniu prawidłowych relacji z dziećmi. Podczas warsztatów uczestnicy poszerzyli praktyczne umiejętności rodzicielskie, rozwinęli zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, w tym z rozwiązywaniem konfliktów rodzinnych. Dowiedzieli się, jak na co dzień można uchronić dziecko przed  zagrożeniami współczesnego świata. Ponadto uświadomili sobie, że funkcjonowanie rodziny można uzdrowić poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.

Cykl warsztatów składał się łącznie z 10 spotkań prowadzonych przez specjalistów z zakresu pracy z dziećmi i rodziną. 


Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 1 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 2 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 3 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 4 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 5 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 6 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 7 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 8 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 9 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 10 Szkołą dla Rodziców 16-11-23- obraz 11


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-11-17 09:49:07
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.11.2023 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ż.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-11-08 08:40:22
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.11.2023 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!