STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaOstatnie zajęcia jesiennej edycji "Szkoły dla Rodziców"

Data dodania: 2021-11-15 11:05:11
A+
A-
Ostatnie zajęcia jesiennej edycji

10 listopada 2021 roku odbyły się ostatnie w tym roku warsztaty Szkoły dla Rodziców -  Supermoce w wychowaniu. Podczas zajęć uczestnicy wraz z dziećmi doskonalili umiejętności spędzania wolnego czasu w kreatywny i bezpieczny sposób.

Podczas pierwszej zabawy dorośli i dzieci mieli za zadanie ustawić wieżę z klocków za pomocą linek sterujących dźwigiem. Zadanie nie było proste, ponieważ sukces końcowy zależał od zaangażowania wszystkich uczestników, ich współpracy, precyzji i spostrzegawczości. Każdy trzymał w ręce sznurek, na którego końcu znajdował się dźwig. Zawodnicy musieli poruszać sznurkiem w taki sposób, aby wznosić poszczególne piętra wieży oraz dbać o to, by już ustawione elementy nie przewróciły się. Ręce musiały dotykać tylko sznurka i nie można było pomagać sobie w inny sposób.  

Kolejna zabawa Zimno-ciepło polegała na odnajdowaniu przez dzieci ukrytych na sali przedmiotów, na podstawie odrysowanych na kartonie kształtów oraz dzięki wskazówkom rodziców, którzy naprowadzali milusińskich do celu  za pomocą słów: zimno-ciepło.

Następna aktywność Znikające lub zamieniające się miejscami przedmioty miała za zadanie doskonalić spostrzegawczość i koncentrację uwagi u dorosłych oraz dzieci. Zadaniem uczestników było odgadnięcie, który z przedmiotów ustawionych na stoliku zmienił swoje położenie lub zniknął. 

Ostatnią propozycją była Arteterapia, czyli malowanie do muzyki. Podczas zajęć uczestnicy kształtowali umiejętności słuchania utworów muzycznych, rozwijali umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką, inwencji twórczej oraz wrażliwości słuchowej,

Gry i zabawy sprawiły wszystkim dużo radości i okazały się fantastycznymi formami spędzania  czasu wolnego, które można z powodzeniem stosować na co dzień.

Na zakończenie  wręczono uczestnikom dyplomy, drobne upominki oraz Poradnik dla Rodzica, autorstwa prowadzących jesienną edycję Szkoły dla Rodziców. W książeczce zawarto cenne wskazówki dotyczące wychowania, które stanowią skrót wiedzy przekazanej rodzicom na  poszczególnych zajęciach. 


Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 1 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 2 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 3 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 4 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 5 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 6 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 7 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 8 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 9 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 10 Ostatnie zajęcia Szkoła dla Rodziców- obraz 11


Warsztaty dla rodziców z cyklu "Supermoce w wychowaniu"

Data dodania: 2021-11-03 10:52:30
A+
A-
Warsztaty dla rodziców z cyklu

21 października 2021 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach "Szkoły dla Rodziców". Spotkanie poświęcone było tematyce przemocy wśród najmłodszych. Zajęcia poprowadzili: Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy oraz funkcjonariusz policji. Podczas spotkania rodzice dowiedzieli się, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Poszerzyli wiedzę na temat różnych aspektów i przejawów przemocy, poznali procedury zgłaszania aktów przemocy oraz instytucje udzielające wsparcia w tym zakresie.

28  października 2021 r. przeprowadzono szóste spotkanie w ramach "Szkoły dla Rodziców".  Tematyka zajęć poświęcona była zagadnieniu mądrej pochwały kierowanej do dzieci. Rodzice obejrzeli prezentację multimedialną, która w prosty sposób wskazywała, jak poprzez pochwałę i zachętę budować poczucie wartości u najmłodszych. Skuteczna pochwała motywuje dziecko do zmiany zachowania, trzeba ją tylko odpowiednio sformułować. Komunikaty: Jesteś grzeczna, Podoba mi się to, co zrobiłeś, Jestem dumny, że dostałeś piątkę są niewystarczające, ponieważ nie wskazują na kompetencje i zasoby dziecka. Tymczasem poczucie wartości rodzi się wtedy, kiedy dziecko jest pewne siebie, wierzy we własne kompetencje, kiedy czuje, że jest zdolne poradzić sobie z problemem. Dlatego warto ogólnikowe komunikaty zastąpić opisową pochwałą:

Oto kilka przykładów

Zeszyty i książki na biurku –to się nazywa przygotowanie do pracy
(zamiast: Podoba mi się to, co zrobiłeś)

Włożyłeś klocki do pudełka –świetna robota
(zamiast: Grzeczny chłopiec)

Nakryłaś do stołu –doceniam twoją pomoc
(zamiast: Jesteś taką uczynną dziewczynką)

Samodzielnie odrobiłeś lekcje –wspaniale sobie poradziłeś
(zamiast: Zrobiłeś to, co mi obiecałeś)

Znalazłaś błąd w zadaniu –uważność to dobra cecha
(zamiast: Lubię kiedy się koncentrujesz)
Pościeliłeś łóżko –zrobiłeś to najlepiej, jak potrafiłeś
(zamiast: Jak chcesz, to potrafisz)

Dostałaś piątkę ze sprawdzianu z j. polskiego
–jak się czujesz w związku z tym, co udało ci się osiągnąć?

(zamiast: Jestem dumna, że dostałaś piątkę


Zajęcia Szkoła dla Rodziców październik 2021- obraz 1 Zajęcia Szkoła dla Rodziców październik 2021- obraz 2 Zajęcia Szkoła dla Rodziców październik 2021- obraz 3 Zajęcia Szkoła dla Rodziców październik 2021- obraz 4 Zajęcia Szkoła dla Rodziców październik 2021- obraz 5 Zajęcia Szkoła dla Rodziców październik 2021- obraz 6


"Szkoła dla Rodziców" zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Data dodania: 2021-10-15 11:00:34
A+
A-

Za nami kolejne zajęcia "Szkoły dla Rodziców - Rodzicielskie Supermoce". Tym razem uczestnicy doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej z użyciem fantomów.
Celem zajęć było pozbycie się przez uczestników obaw przed podjęciem udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie podstawowej wiedzy na temat jej udzielania.

Tematyka zajęć obejmowała takie zagadnienia jak:
- Znaczenie wczesnego podjęcia czynności ratunkowych;
- Jak i kiedy wezwać służby ratownicze?
- Jak rozpoznać stan zagrożenia życia u dziecka- kiedy należy rozpocząć udzielanie pomocy?
- Zasłabnięcie i utrata przytomności;
- Zadławienie;
- Zatrzymanie pracy serca - schemat podstawowych czynności ratunkowych;
- Zranienia i krwotoki- tamowanie;
- Złamania i ich unieruchamianie;
- Oparzenia;
- Napad drgawkowy, a drżenia;
- Ciało obce w nosie, uchu, oku.

Szkolenie poprowadzili członkowie Grupy Ratownictwa Medycznego OSP Dąbrowszczak z Kutna.


OSP Dąbrowszczak- obraz 1 OSP Dąbrowszczak- obraz 2 OSP Dąbrowszczak- obraz 3


Zajęcia "Szkoły dla Rodziców"

Data dodania: 2021-10-01 09:12:07
A+
A-
Zajęcia

W dniu 23 września 2021 r. rozpoczęła się XIII edycja warsztatów doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy dowiedzieli się, jakie cele będą przyświecały poszczególnym spotkaniom oraz ustalili zasady pracy na zajęciach w formie kontraktu. Prowadzący wysłuchali, czego uczestnicy spodziewają się po ukończeniu warsztatów, a potem przeszli do omówienia tematu Supermoce w wychowaniu. Podczas zajęć rodzice określali, jakie MOCE mogą poprawić ich relacje z dziećmi. Wskazywali, jakie cechy powinien mieć rodzic Superbohater, obejrzeli film edukacyjny pt. Wielka moc, wykonywali ćwiczenia oraz poznali proste narzędzie terapeutyczne jakim jest "Słoik szczęścia", czyli zamknięte w pojemniku, własnoręcznie zapisane na kartce chwile szczęścia i radości.

Kolejne zajęcia Szkoły dla Rodziców odbyły się 30 września 2021 r. i zostały poświęcone temetyce emocji. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczyli umiejętność rozpoznawania i wyrażania uczuć. Dowiedzieli się, że podstawą dobrych relacji z dzieckiem jest sprawna komunikacja pomiędzy członkami rodziny oraz uważne słuchanie tego, co dziecko chce nam powiedzieć w danej chwili. Poznali postawy rodzicielskie, które budują pozytywną samoocenę u dzieci. Zrozumieli, że szczęście dziecka zależy od nich samych - od tego, czy będą o nie dbać i interesować się jego życiem oraz kochać je, pomimo przeszkód i pojawiających się problemów. Na zakończenie spotkania uczestnicy poznali sposoby na rozładowanie trudnych emocji u dzieci.   

Warsztaty Szkoły dla Rodziców promują ideę wychowania opartego na relacji rodziców z dzieckiem, a narzędziem do jej budowania jest silna więź emocjonalna pomiędzy członkami rodziny. 


Szkoła dla Rodziców wrzesień 2021- obraz 1 Szkoła dla Rodziców wrzesień 2021- obraz 2 Szkoła dla Rodziców wrzesień 2021- obraz 3 Szkoła dla Rodziców wrzesień 2021- obraz 4 Szkoła dla Rodziców wrzesień 2021- obraz 5 Szkoła dla Rodziców wrzesień 2021- obraz 6


Rusza kolejna edycja "Szkoły dla Rodziców"

Data dodania: 2021-09-14 07:48:51
A+
A-
Rusza kolejna edycja

23 września 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie organizuje XIII edycję Szkoły dla Rodziców, tym razem pod hasłem „Supermoce w wychowaniu”. Cykl warsztatów obejmuje 8 spotkań, które odbywać się będą na terenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego przy ul. Wyszyńskiego 11b, w każdy czwartek, w godzinach 16.00-17.30.

Zajęcia poprowadzą: asystenci rodziny, pedagodzy, Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy przy MOPS w Kutnie oraz gościnne pielęgniarka i ratownik medyczny.

Podczas spotkań z rodzicami poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Poznajmy nasze Supermoce – wprowadzenie do zagadnień wychowania

  • Uczucia i emocje na co dzień

  • Złość nie jest wcale taka zła

  • Akademia pierwszej pomocy, zdrowia i higieny

  • Przemoc i używki a relacje w rodzinie

  • Jak umiejętnie chwalić dziecko?

  • Dziecko w sieci

  • Budowanie więzi poprzez zabawę

Organizatorzy gwarantują miłą i przyjazną atmosferę warsztatów, podczas których uczestnicy poszerzą praktyczne umiejętności rodzicielskie, rozwiną zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, w tym rozwiązywania konfliktów rodzinnych, a także dowiedzą się, w jaki sposób poprawić relacje rodzinne oraz uchronić dziecko przed używkami i zagrożeniami w internecie.

Zajęcia zakończą się spotkaniem integracyjnym, w które zaangażowani będą zarówno rodzice, jak i dzieci. Nowością tej edycji jest szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz akademia zdrowia i higieny.

Pomysłodawcy do udziału w warsztatach zapraszają wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą zdobyć umiejętności prawidłowego budowania więzi rodzinnych.

Liczebność grupy: maksymalnie 15 osób.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w dniach 15-17 września,
w godzinach 9.00-12.00 pod numerem telefonu: 24 252-73-25.  


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!