STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaInformacja dotycząca jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł

Data dodania: 2022-03-18 12:05:32
A+
A-
Informacja dotycząca jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się przez obywaleli Ukrainy o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł

Wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia należy składać osobiście w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie – w Dziale Dodatków Mieszkaniowych.

Wnioski można pobrać drogą elektroniczną.

Wniosek o świadczenie jednorazowe PL

Wnioski będzie można również otrzymać i wypenić na miejscu (wypełnić w języku polskim).

Należy mieć przy sobie dokumenty:

-zaświadczenie o wydaniu numeru PESEL,

-dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy z informacją o dacie wjazdu na terytorium Polski,

-numer polskiego konta bankowego,

-polski numer telefonu do kontaktu

Wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł musi złożyć każda pełnoletnia osoba w rodzinie.

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА СТОСУЄТЬСЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ В РОЗМІРІ 300 ЗЛОТИХ

Заяви про виплату одноразової грошової допомоги треба писати особисто в будинку Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie – w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (Місцевий Відділ Соціальної Допомоги в Кутно -в Відділі Додатків Населення)

Заяву можна написати також у електронному вигляді(можна скачати з Інтернету на сайті даного закладу)

Wniosek o świadczenie jednorazowe UA

Заяви можна отримати і заповнити на місці (заповнити на польській мові)

Треба мати при собі свої документи і дітей, а саме:

-номер PESEL

-документи з якими перетинали кордон Польщі

-номер рахунку польського банку

-польський номер телефону

Заяву про одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих має написати кожна повнолітня особа в родині.


Informacja dla obywateli Ukrainy

Data dodania: 2022-03-16 14:53:59
A+
A-

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY
przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Які перебувають на території Польщі , перебування яких на території Польщі є легальним на підставі art.2 ust. 1 закону з дня 12.03.2022 р. про допомогу громадянам України в зв’язку з воєнним конфліктом на території їх країни.

Pomoc przysługuje:

- obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

- obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia
24 lutego 2022 r;

w formie:

1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.
2. Świadczeń rodzinnych.
3. Świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
4. Świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Допомога доступна:

-громадянам України , які прибули на територію Польщі безпосередньо з території України в зв‘язку з воєнними діями на території їх країни ,

- громадянам України які володіють Картою Поляка , які прибули з найближчою родиною на територію Польщі , в зв’язку з воєнними діями , в терміні від дня 24 лютого 2022 року.

В формі:

1. Одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на особу.
2. Сімейної допомоги.
3. Соціальної допомоги грошової та негрошової.
4. Mатеріальної допомоги соціального характеру.

Wnioski można składać w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Warszawskie Przedmieście 10a.

Заяви можна складати в будинку Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Міського Дому Соціальної Допомоги) за адресою Kutno ul.Warszawskie Przedmieście 10a.

Obywatele Ukrainy ubiegający się o przyznanie świadczeń pieniężnych zobowiązani są do założenia konta bankowego.

Громадяни України , які хочуть отримати грошову допомогу зобов’язані відкрити рахунок у банку.

Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie numeru PESEL.

Wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w Urzędzie Miasta Kutno, plac Marsz.

J. Piłsudskiego 18. Więcej informacji pod linkiem:

https://um.kutno.pl/aktualnosc/dzis-rozpoczyna-sie-rejestracja-uciekajacych-z-ukrainy-w-bazie-pesel-wskazowki-dla

Умовою отримання даної допомоги є створення номеру PESEL.

Заяву на створення номера PESEL треба написати в Urzędzie Miasta Kutno (Міська Рада) за адресою plac Marsh.J.Pilsudskiego 18 ( центральна площа міста)

Більше інформації за посиланням :

https://um.kutno.pl/aktualnosc/dzis-rozpoczyna-die-rejestracja-uciekajacych-z-Ukraine-W-bazie-pesel-wskazowki-dla

Ponadto uzyskanie numeru PESEL umożliwia obywatelowi Ukrainy m. in.:

1. Podjęcie legalnej pracy.
2. Rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zostanie uznanym jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.
3. Możliwość skorzystania ze świadczeń zabezpieczenia społecznego.
4. Bezpłatną pomoc psychologiczną.
5. Możliwość przyznania pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Отримання номеру PESEL надає можливість громадянину України на:

1. Працевлаштування.
2. Реєстрація в Районному Центрі Працевлаштування як особа безробітна, що шукає роботу.
3. Можливість використання соціальної допомоги.

4. Безплатна допомога психологічна.
5. Можливість отримання допомоги продуктів харчування в рамках проекту  Europejskiego  Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Європейська Організація Допомоги Найбільш Потребуючих).


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!