STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaInformacja Akcja Zima 2021/2022

Data dodania: 2022-02-13 09:05:39
A+
A-

Szanowni Państwo

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, informuje, iż od 01.10.2021 r. trwa okres ochronny dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością w ramach którego prowadzona jest „Akcja Zima 2021/2022”.
Dziękujemy Państwu za dotychczasową pracę, trud, zaangażowanie we wspólne działania na rzecz osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Kutno. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie odnotowaliśmy zgonów osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z powodu wychłodzenia lub zamarznięcia.
W okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 r liczba rzeczywista osób korzystających ze schronienia interwencyjnego w Ogrzewalni wyniosła 80 osób, natomiast w Noclegowni 28 osób.
Osoby w kryzysie bezdomności mogą korzystać z wsparcia w postaci:
- ciepłego posiłku,
- odzieży,
- schronienia w Ogrzewalni przy ul Mickiewicza 104,
- schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a (po uprzednim kontakcie z pracownikiem socjalnym),
- pracy socjalnej.


Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować pod numery tel: (24) 253-44-46 wew. 137 , 697 679 665 lub 726 306 539.

 


Akcja Zima 2020/2021

Data dodania: 2021-01-07 14:52:24
A+
A-

Szanowni Państwo

pragniemy podziękować całej społeczności lokalnej oraz wszystkim partnerom działającym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, szczególnie tych narażonych na wychłodzenie lub zamarznięcie.
Dziękujemy za wszystkie napływające do tut. Ośrodka zgłoszenia o w/w osobach wymagających wsparcia/udzielenia schronienia a także za dostarczenie przez Państwa niezbędnej odzieży.

Informujemy, iż od początku „Akcji Zima” tj. od 01.10.2020 do 31.12.2020 udzieliliśmy schronienia:
W Ogrzewalni – liczba rzeczywista osób - 74
                            ( liczba dostępnych miejsc 12).
W Noclegowni – liczba rzeczywista osób -20
                            ( liczba dostępnych miejsc 33)

W związku ze zbliżającymi się spadkami temperatury, apelujemy do Mieszkańców naszego Miasta o dalsze informowanie tut. Ośrodka, Straży Miejskiej i Policji o osobach przebywających np. na przystankach, w wiatach śmietnikowych, opuszczonych budynkach, pod mostami itp.

Numery, pod które należy kierować zgłoszenia:
Straż Miejska : 986
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie : 997 lub 47 842 21 00
MOPS Kutno: 24 253 44 46, 697 679 665 i 726 306 539.


Pomoc dla osób bezdomnych

Data dodania: 2020-10-15 09:44:43
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością świadczy pomoc w postaci:

- tymczasowego schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a,
- interwencyjnego schronienia w Ogrzewalni przy ul. Mickiewicza 104,
- gorącego posiłku przygotowywanego przez Sekcję Dziennego Domu   Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 11a,
- pomocy finansowej m. in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności, leków,
- dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
- pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać do następujących instytucji z terenu Miasta Kutno:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 24 253 78 47, 24 253 44 46,
Noclegownia – 24 253 43 90,
Ogrzewalnia – 693 887 629,
Komenda Powiatowa Policji – 997, 47 842 21 00,
Straż Miejska – 986, 24 253 12 57,
Państwowa Straż Pożarna – 998, 24 254 20 76,
Pogotowie ratunkowe – 999,
numer alarmowy – 112.


Akcja Zima 2020/2021

Data dodania: 2020-10-14 06:24:54
A+
A-

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, informuje, iż od 01.10.2020 r. rozpoczyna się okres ochronny i rozpoczęcie „Akcji Zima – 2020/2021”.
Dziękujemy Państwu za dotychczasową pracę, trud, zaangażowanie we wspólne działania na rzecz osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Kutno.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w poprzednim okresie ochronnym nie odnotowaliśmy zgonów osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z powodu wychłodzenia lub zamarznięcia. Wielokrotnie podejmowaliśmy wraz z Państwem działania mające na celu zabezpieczenie bieżące w/w osób np. poprzez zaopatrzenie w ciepłą odzież, skierowanie na terapię uzależnień, umieszczenie w Schronisku, Domu Pomocy Społecznej, Noclegowni, przekazywanie żywności oraz monitoring miejsc niezamieszkałych.
Z uwagi na COVID osoby korzystające z noclegu w Ogrzewalni miały również możliwość przebywania w niej całodobowo i w ramach wsparcia otrzymywały gorący posiłek zapewniony przez MOPS w Kutnie.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dalszej współpracy i partnerstwa na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować pod numery tel:
(24) 253-44-46 wew. 137 , 697 679 665 lub 726 306 539.
 


Informacja dotycząca aktualnych działań Ogrzewalni i Noclegowni

Data dodania: 2020-03-10 07:28:10
A+
A-

                                                        INFORMACJA


                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 29.04.2020 roku ze schronienia skorzystało :

- 19 mężczyzn w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 9 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 39 osób,
- w ogrzewalni – 143 osób.


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-03-05 11:29:13
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 04.03.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 21 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 18 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 36 osób,
- w ogrzewalni – 120 osób.

 

Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-03-05 11:24:46
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 01.03.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 21 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 13 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 35 osób,
- w ogrzewalni – 119 osób.


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-02-24 08:23:11
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 23.02.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 23 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 14 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 35 osób,
- w ogrzewalni – 114 osób.


Podsumowanie działań Akcji Zima od 10.2019 do 01.2020

Data dodania: 2020-02-06 14:34:43
A+
A-
Podsumowanie działań Akcji Zima od 10.2019 do 01.2020

W dniu 05.02.2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  odbyło się spotkanie dotyczące Akcji Zima 2018/2019. Wzięli w nim udział partnerzy akcji oraz przedstawiciele mediów. Dokonano podsumowania dotychczasowych działań i omówiono dalszy przebieg akcji. Dokładne zestawienie działań w prezentacji poniżej.


az spotkanie luty 2020- obraz 1 az spotkanie luty 2020- obraz 2 az spotkanie luty 2020- obraz 3 az spotkanie luty 2020- obraz 4


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-01-14 11:15:55
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 13.01.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 25 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 15 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 32 osób,
- w ogrzewalni – 88 osób.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-22 12:10:24

Poprawny CSS!