STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaAkcja Zima 23/24

Data dodania: 2023-09-22 09:04:59
A+
A-

Akcja Zima

Data dodania: 2023-05-02 08:26:02
A+
A-

Kutno, dnia 02.05.2023 r.

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, realizując m in. zadania nakierowane na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością dziękuje Państwu za współpracę w zakresie „Akcji Zima 2022/2023” trwającą od 01.10.2022 r., do 30.04.2023 r.

Za dotychczasową współpracę składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim partnerom oraz instytucjom działającym na rzecz osób w kryzysie bezdomności na terenie Miasta Kutno. Dziękujemy za państwa zaangażowanie oraz otwartość, które przyczyniły się do poprawy sytuacji osób i rodzin bezdomnych, czy tez zagrożonych bezdomnością.

Pragniemy zaprosić Państwa do dalszej owocnej współpracy, na rzecz osób w kryzysie bezdomności, pamiętając że osoby te potrzebują wsparcia przez cały rok. Podsumowanie działań „Akcji Zima” i naszej wspólnej dotychczasowej współpracy nastąpi wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji „Akcji Zima 2023/2024”, która odbędzie się we wrześniu 2023 r.

Z poważaniem

Dyrektor i Pracownicy Ośrodka


KOMUNIKAT AKCJA ZIMA 2022/2023

Data dodania: 2022-10-07 13:49:29
A+
A-

,,AKCJA ZIMA 2022/2023"

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami służby zdrowia i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2022/2023" mający na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, zamarznięciem oraz wychłodzeniem.


Akcja trawa od 01.10.2022 r. do dnia 30.04.2023 r., bądź w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych - czas trwania działań będzie przedłużony wg potrzeb.


Pamiętajmy, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione schronienia, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.


Dlatego zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach wobec, których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia, przebywających w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki, oraz o innych miejscach.


Pracownicy MOPS-u zapewniają, że osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą liczyć na wsparcie, zarówno w formie schronienia, posiłku oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do noclegowni lub schroniska.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia w formie:
• schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a,
• schronienia w Ogrzewalni przy ul. Mickiewicza 104,
• gorącego posiłku przygotowanego w Sekcji Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 11a,
• pomocy finansowej m. in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności, leków,
• dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
• pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.


Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji
i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

• MOPS Kutno -24 253 78 47 wew. 137 lub 726 306 539
• Noclegowni – 24 253-43-90
• Ogrzewalni – 693 887 629
• Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00
• Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64
• Państwowej Straży Pożarnej - 998
• Pogotowia Ratunkowego - 999
• Numer alarmowy- 112.

 


Informacja Akcja Zima 2021/2022

Data dodania: 2022-02-13 09:05:39
A+
A-

Szanowni Państwo

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, informuje, iż od 01.10.2021 r. trwa okres ochronny dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością w ramach którego prowadzona jest „Akcja Zima 2021/2022”.
Dziękujemy Państwu za dotychczasową pracę, trud, zaangażowanie we wspólne działania na rzecz osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Kutno. Jednocześnie pragniemy poinformować, że nie odnotowaliśmy zgonów osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z powodu wychłodzenia lub zamarznięcia.
W okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 r liczba rzeczywista osób korzystających ze schronienia interwencyjnego w Ogrzewalni wyniosła 80 osób, natomiast w Noclegowni 28 osób.
Osoby w kryzysie bezdomności mogą korzystać z wsparcia w postaci:
- ciepłego posiłku,
- odzieży,
- schronienia w Ogrzewalni przy ul Mickiewicza 104,
- schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a (po uprzednim kontakcie z pracownikiem socjalnym),
- pracy socjalnej.


Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować pod numery tel: (24) 253-44-46 wew. 137 , 697 679 665 lub 726 306 539.

 


Akcja Zima 2020/2021

Data dodania: 2021-01-07 14:52:24
A+
A-

Szanowni Państwo

pragniemy podziękować całej społeczności lokalnej oraz wszystkim partnerom działającym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, szczególnie tych narażonych na wychłodzenie lub zamarznięcie.
Dziękujemy za wszystkie napływające do tut. Ośrodka zgłoszenia o w/w osobach wymagających wsparcia/udzielenia schronienia a także za dostarczenie przez Państwa niezbędnej odzieży.

Informujemy, iż od początku „Akcji Zima” tj. od 01.10.2020 do 31.12.2020 udzieliliśmy schronienia:
W Ogrzewalni – liczba rzeczywista osób - 74
                            ( liczba dostępnych miejsc 12).
W Noclegowni – liczba rzeczywista osób -20
                            ( liczba dostępnych miejsc 33)

W związku ze zbliżającymi się spadkami temperatury, apelujemy do Mieszkańców naszego Miasta o dalsze informowanie tut. Ośrodka, Straży Miejskiej i Policji o osobach przebywających np. na przystankach, w wiatach śmietnikowych, opuszczonych budynkach, pod mostami itp.

Numery, pod które należy kierować zgłoszenia:
Straż Miejska : 986
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie : 997 lub 47 842 21 00
MOPS Kutno: 24 253 44 46, 697 679 665 i 726 306 539.


Pomoc dla osób bezdomnych

Data dodania: 2020-10-15 09:44:43
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością świadczy pomoc w postaci:

- tymczasowego schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a,
- interwencyjnego schronienia w Ogrzewalni przy ul. Mickiewicza 104,
- gorącego posiłku przygotowywanego przez Sekcję Dziennego Domu   Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 11a,
- pomocy finansowej m. in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności, leków,
- dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
- pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać do następujących instytucji z terenu Miasta Kutno:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 24 253 78 47, 24 253 44 46,
Noclegownia – 24 253 43 90,
Ogrzewalnia – 693 887 629,
Komenda Powiatowa Policji – 997, 47 842 21 00,
Straż Miejska – 986, 24 253 12 57,
Państwowa Straż Pożarna – 998, 24 254 20 76,
Pogotowie ratunkowe – 999,
numer alarmowy – 112.


Akcja Zima 2020/2021

Data dodania: 2020-10-14 06:24:54
A+
A-

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, informuje, iż od 01.10.2020 r. rozpoczyna się okres ochronny i rozpoczęcie „Akcji Zima – 2020/2021”.
Dziękujemy Państwu za dotychczasową pracę, trud, zaangażowanie we wspólne działania na rzecz osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Kutno.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w poprzednim okresie ochronnym nie odnotowaliśmy zgonów osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z powodu wychłodzenia lub zamarznięcia. Wielokrotnie podejmowaliśmy wraz z Państwem działania mające na celu zabezpieczenie bieżące w/w osób np. poprzez zaopatrzenie w ciepłą odzież, skierowanie na terapię uzależnień, umieszczenie w Schronisku, Domu Pomocy Społecznej, Noclegowni, przekazywanie żywności oraz monitoring miejsc niezamieszkałych.
Z uwagi na COVID osoby korzystające z noclegu w Ogrzewalni miały również możliwość przebywania w niej całodobowo i w ramach wsparcia otrzymywały gorący posiłek zapewniony przez MOPS w Kutnie.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dalszej współpracy i partnerstwa na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować pod numery tel:
(24) 253-44-46 wew. 137 , 697 679 665 lub 726 306 539.
 


Informacja dotycząca aktualnych działań Ogrzewalni i Noclegowni

Data dodania: 2020-03-10 07:28:10
A+
A-

                                                        INFORMACJA


                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 29.04.2020 roku ze schronienia skorzystało :

- 19 mężczyzn w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 9 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 39 osób,
- w ogrzewalni – 143 osób.


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-03-05 11:29:13
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 04.03.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 21 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 18 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 36 osób,
- w ogrzewalni – 120 osób.

 

Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-03-05 11:24:46
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 01.03.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 21 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 13 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 35 osób,
- w ogrzewalni – 119 osób.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-25 08:57:31

Poprawny CSS!