STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA DOBRY START

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 1 lipca 2021 r. nie przyjmuje wniosków o świadczenie dobry start, tzw. „300+”. Postępowanie w sprawie świadczenia „dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych a wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Data komunikatu: 01.07.2021 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Akcja Zima 2020/2021

Data dodania: 2021-01-07 14:52:24
A+
A-

Szanowni Państwo

pragniemy podziękować całej społeczności lokalnej oraz wszystkim partnerom działającym na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, szczególnie tych narażonych na wychłodzenie lub zamarznięcie.
Dziękujemy za wszystkie napływające do tut. Ośrodka zgłoszenia o w/w osobach wymagających wsparcia/udzielenia schronienia a także za dostarczenie przez Państwa niezbędnej odzieży.

Informujemy, iż od początku „Akcji Zima” tj. od 01.10.2020 do 31.12.2020 udzieliliśmy schronienia:
W Ogrzewalni – liczba rzeczywista osób - 74
                            ( liczba dostępnych miejsc 12).
W Noclegowni – liczba rzeczywista osób -20
                            ( liczba dostępnych miejsc 33)

W związku ze zbliżającymi się spadkami temperatury, apelujemy do Mieszkańców naszego Miasta o dalsze informowanie tut. Ośrodka, Straży Miejskiej i Policji o osobach przebywających np. na przystankach, w wiatach śmietnikowych, opuszczonych budynkach, pod mostami itp.

Numery, pod które należy kierować zgłoszenia:
Straż Miejska : 986
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie : 997 lub 47 842 21 00
MOPS Kutno: 24 253 44 46, 697 679 665 i 726 306 539.


Pomoc dla osób bezdomnych

Data dodania: 2020-10-15 09:44:43
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wsparcia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością świadczy pomoc w postaci:

- tymczasowego schronienia w Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a,
- interwencyjnego schronienia w Ogrzewalni przy ul. Mickiewicza 104,
- gorącego posiłku przygotowywanego przez Sekcję Dziennego Domu   Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 11a,
- pomocy finansowej m. in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności, leków,
- dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
- pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Informacje o osobach potrzebujących można zgłaszać do następujących instytucji z terenu Miasta Kutno:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 24 253 78 47, 24 253 44 46,
Noclegownia – 24 253 43 90,
Ogrzewalnia – 693 887 629,
Komenda Powiatowa Policji – 997, 47 842 21 00,
Straż Miejska – 986, 24 253 12 57,
Państwowa Straż Pożarna – 998, 24 254 20 76,
Pogotowie ratunkowe – 999,
numer alarmowy – 112.


Akcja Zima 2020/2021

Data dodania: 2020-10-14 06:24:54
A+
A-

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, informuje, iż od 01.10.2020 r. rozpoczyna się okres ochronny i rozpoczęcie „Akcji Zima – 2020/2021”.
Dziękujemy Państwu za dotychczasową pracę, trud, zaangażowanie we wspólne działania na rzecz osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta Kutno.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że w poprzednim okresie ochronnym nie odnotowaliśmy zgonów osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z powodu wychłodzenia lub zamarznięcia. Wielokrotnie podejmowaliśmy wraz z Państwem działania mające na celu zabezpieczenie bieżące w/w osób np. poprzez zaopatrzenie w ciepłą odzież, skierowanie na terapię uzależnień, umieszczenie w Schronisku, Domu Pomocy Społecznej, Noclegowni, przekazywanie żywności oraz monitoring miejsc niezamieszkałych.
Z uwagi na COVID osoby korzystające z noclegu w Ogrzewalni miały również możliwość przebywania w niej całodobowo i w ramach wsparcia otrzymywały gorący posiłek zapewniony przez MOPS w Kutnie.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dalszej współpracy i partnerstwa na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować pod numery tel:
(24) 253-44-46 wew. 137 , 697 679 665 lub 726 306 539.
 


Informacja dotycząca aktualnych działań Ogrzewalni i Noclegowni

Data dodania: 2020-03-10 07:28:10
A+
A-

                                                        INFORMACJA


                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 29.04.2020 roku ze schronienia skorzystało :

- 19 mężczyzn w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 9 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 39 osób,
- w ogrzewalni – 143 osób.


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-03-05 11:29:13
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 04.03.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 21 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 18 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 36 osób,
- w ogrzewalni – 120 osób.

 

Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-03-05 11:24:46
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 01.03.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 21 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 13 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 35 osób,
- w ogrzewalni – 119 osób.


Podsumowanie działań Akcji Zima od 10.2019 do 01.2020

Data dodania: 2020-02-06 14:34:43
A+
A-
Podsumowanie działań Akcji Zima od 10.2019 do 01.2020

W dniu 05.02.2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  odbyło się spotkanie dotyczące Akcji Zima 2018/2019. Wzięli w nim udział partnerzy akcji oraz przedstawiciele mediów. Dokonano podsumowania dotychczasowych działań i omówiono dalszy przebieg akcji. Dokładne zestawienie działań w prezentacji poniżej.


az spotkanie luty 2020- obraz 1 az spotkanie luty 2020- obraz 2 az spotkanie luty 2020- obraz 3 az spotkanie luty 2020- obraz 4


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2019-12-16 10:29:46
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 15.12.2019 roku ze schronienia skorzystało :
- 22 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 10 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 30 osób,
- w ogrzewalni – 68 osób.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-10-18 14:27:16
A+
A-

                    INFORMACJA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.


W dniu 17.10.2019 roku ze schronienia skorzystało :
- 16 osób w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 6 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 22 osób,
- w ogrzewalni – 30 osób.


Ogrzewalnia po remoncie

Data dodania: 2019-10-15 14:06:03
A+
A-

Ogrzewalnia cały czas działa i w ramach Akcji Zima 2019/2020 zapewnia schronienie osobom bezdomnym. Przed rozpoczęciem akcji zima obiekt został wyremontowany przez beneficjentów kutnowskiej Noclegowni. 


ogrzewalnia- obraz 1 ogrzewalnia- obraz 2 ogrzewalnia- obraz 3 ogrzewalnia- obraz 4 ogrzewalnia- obraz 5 ogrzewalnia- obraz 6 ogrzewalnia- obraz 7 ogrzewalnia- obraz 8


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-25 14:27:40

Poprawny CSS!