STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaInformacje ogólne

Data dodania: 2024-05-10 07:23:18
A+
A-

Mieszkania Treningowe i Wspomagane są formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów,osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

W Mieszkaniu Treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

W Mieszkaniu Wspomaganym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dysponuje 32 lokalami mieszkalnymi przy ulicy Wyszyńskiego 11 B i C:

  • 28 lokali to mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym i łazienką;
  • 4 lokale to mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i łazienką dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa Prawna:

  • art. 53 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz. 901 z póź. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 roku w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych.

Zasoby lokalowe- obraz 1 Zasoby lokalowe- obraz 2 Zasoby lokalowe- obraz 3 Zasoby lokalowe- obraz 4 Zasoby lokalowe- obraz 5 Zasoby lokalowe- obraz 6 Zasoby lokalowe- obraz 7


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!