STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Informacje Ogólne

Data dodania: 2012-05-07 14:05:37
A+
A-

                   Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania  w środowisku,  w integracji ze społecznością lokalną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dysponuje 32 lokalami mieszkalnymi przy ulicy Wyszyńskiego 11 B i C:

  • 28 lokali to mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym i łazienką o łącznej powierzchni 26,18 m²

  • 4 lokale to mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i łazienką dostosowaną dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 44,17 m²

Każde z mieszkań posiada taras o powierzchni ok. 6 m²

Podstawa Prawna:

 

  • art. 36 ust. 2 lit. „n”, art. 53 ust.1 i 2  ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2017r., poz. 1769 ze zm.)

  • Uchwała Nr XLV/439/17 Rady Miasta Kutno z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych

 

 

 


Zasoby lokalowe- obraz 1 Zasoby lokalowe- obraz 2 Zasoby lokalowe- obraz 3 Zasoby lokalowe- obraz 4 Zasoby lokalowe- obraz 5 Zasoby lokalowe- obraz 6 Zasoby lokalowe- obraz 7 Zasoby lokalowe- obraz 8 Zasoby lokalowe- obraz 9


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!