STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaDodatek osłonowy w 2024 r.

Data dodania: 2024-01-10 11:45:40
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 25 stycznia 2024 roku przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Dodatek będzie uzależniony od miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, ale również od źródła ogrzewania.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym dochód nie przekracza 2100,00 zł lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1500,00 zł na osobę. Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

  • 228,80 zł gospodarstwo domowe jednoosobowe;
  • 343,20 zł gospodarstwo 2-3 osobowe;
  • 486,20 zł gospodarstwo 4-5 osobowe;
  • 657,80 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

Gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisanymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków stawki dodatku są wyższe i wynoszą:

  • 286,00 zł gospodarstwo domowe jednoosobowe;
  • 429,00 zł gospodarstwo 2-3 osobowe;
  • 607,75 zł gospodarstwo 4-5 osobowe;
  • 822,25 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatku osłonowego będzie zrealizowana jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kutna wypełniony wniosek złóż w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a – Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. 37.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek–wtorek: 10.00–14.00
czwartek–piątek: 10.00–14.00

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
lub poczty polskiej.

Wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 2534446; 24 2534309.

Wniosek jest dostępny w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz na niniejszej stronie w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – dodatek osłonowy.

Kutno, dnia 24.01.2024 r. 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!