STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaDodatek osłonowy

Data dodania: 2022-01-25 12:04:20
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od stycznia 2022 roku przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Dodatek będzie uzależniony od miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, ale również od źródła ogrzewania.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym dochód nie przekracza 2100,00 zł lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1500,00 zł na osobę. Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł gospodarstwo domowe jednoosobowe;
  • 600 zł gospodarstwo 2-3 osobowe;
  • 850 zł gospodarstwo 4-5 osobowe;
  • 1150 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

Gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisanymi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków stawki dodatku są wyższe i wynoszą:

  • 500 zł gospodarstwo domowe jednoosobowe;
  • 750 zł gospodarstwo 2-3 osobowe;
  • 1062,50 zł gospodarstwo 4-5 osobowe;
  • 1437,50 zł gospodarstwo 6 i więcej osobowe.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek można pobrać tutaj: Pobierz wniosek

Jeśli jesteś mieszkańcem Kutna wypełniony wniosek złóż w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a – w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, pok. 37.

Godziny przyjęć interesantów:

  • poniedziałek – wtorek: 10.00 – 14.00
  • czwartek – piątek: 10.00 – 14.00

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty polskiej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 2534446; 24 2534309

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – dodatek osłonowy


Kutno, dnia 24.01.2022 r.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-22 12:10:24

Poprawny CSS!