STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaProgram "Korpus wsparcia seniorów" na rok 2022

Data dodania: 2022-05-13 13:01:07
A+
A-

Program "Korpus wsparcia Seniorów" - edycja 2022

Data dodania: 2022-05-13 11:10:51
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno - Miasto Róż

Miasto Kutno realizuje Program „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 59 900 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 , z późn. zm.).

Cel Programu

Zapewnienie usługi wsparcia i bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 65 lat i więcej w miejscu ich zamieszkania oraz ochrony przed zakażeniem COVID-19 w związku z utrzymującym się stanem pandemii poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci Programu

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zakres usługi

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu wyposażenie w tzw. „Opaskę bezpieczeństwa” wyposażoną w co najmniej 3 z następujących funkcji:

 1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 2. detektor upadku,
 3. czujnik zdjęcia opaski,
 4. lokalizator GPS,
 5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej jest prosta w obsłudze np. posiada jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję osobę wcześniej wskazaną do kontaktu (może to być ktoś z rodziny, sąsiad bądź opiekun) lub wezwać służby ratunkowe.

Uczestnik Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II nie ponosi odpłatności.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: maj-grudzień 2022 r.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie. O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Co trzeba zrobić, aby zgłosić się do Programu?

 1. Zapoznać się z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, podpisać odpowiednią klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w załącznikach w załączeniu).
 3. Przekazać dokumenty wskazane w pkt. 2 w formie papierowej bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. od 09:00 do 11:00.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny korzystając z ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pod jeden z poniższych telefonów:

  24 253-74-80,

  24 254-95-68,

  24 253-78-47,

  24 253-44-46,

  - wew. 125.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!