STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Informacje o Dodatku węglowym
Zakup preferencyjny paliwa stałego
dla gospodarstw domowych
Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informacja

Data dodania: 2022-12-30 07:48:16
A+
A-

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o przekazywanie ciepłej odzieży dla osób zagrożonych wychłodzeniem lub zamarznięciem. Potrzebne są przede wszystkim: obuwie męskie sportowe lub zimowe oraz bielizna męska.

Jeśli posiadacie Państwo niepotrzebną odzież – nie wyrzucajcie jej. Można ją przekazać osobom potrzebującym.

W/w rzeczy prosimy przynosić do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie przy ul. Warszawskie Przedmieście 10A od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Informacja

Data dodania: 2022-11-30 07:35:29
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że w dniu 30.11.2022 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. 37 przyjmowane są wnioski o dodatek węglowy oraz dodatki do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych.

Godziny przyjęć interesantów: 10:00–14:00.


Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy

Data dodania: 2022-11-29 08:36:00
A+
A-

Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową? Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?
Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was!

Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.

Więcej informacji wraz z materiałami informacyjnymi w językach: ukraińskim, rosyjskim i angielskim znajduje się na stronie Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy.


Komunikat

Data dodania: 2022-11-28 07:26:01
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 25.11.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego od A do Ż.


Komunikat

Data dodania: 2022-11-16 14:34:02
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 16.11.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do Ż


Informacja

Data dodania: 2022-11-14 11:44:07
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 14.11.2021 r. rozpoczęliśmy kwalifikację osób/rodzin do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus.
Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą się zgłaszać do pracowników socjalnych osobiście lub telefonicznie.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej 1320 zł dla osoby w rodzinie.
Kwalifikacja trwa do 16.12.2022 r.

Przypominamy, że osoby, które zostaną zakwalifikowane do w/w pomocy, zobowiązane są do odbierania żywności regularnie, w terminach wyznaczonych przez Stowarzyszenie Bank Żywności w Kutnie.


Informacja

Data dodania: 2022-11-08 10:10:06
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 8.11.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do R.


Informacja

Data dodania: 2022-10-31 07:51:32
A+
A-

INFORMACJA

dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w dniach 02-03.11.2022 r. będą wydawane kabanosy dla osób objętych programem paczek żywnościowych w siedzibie stowarzyszenia ul. Bema 3.

Żywność wydawana będzie tylko i wyłącznie po okazaniu posiadanych kartek z MOPS.

Paczki będą wydawane w godzinach 9:00–14:00

Bezwzględnie przestrzegamy ustalonych termonów odbioru paczek !


Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

Data dodania: 2022-10-27 05:45:02
A+
A-

Bezpłatny poradnik na temat polityki senioralnej

Ksiazka_Polityka_senioralna_w_praktyce

Polityka senioralna w praktyce, czyli jak stanąć frontem do osób starszych, nie stworzyć pułkownika, trafić z celami i odnieść sukces” to tytuł unikatowej w skali kraju publikacji poświęconej tworzeniu i zarządzaniu lokalną polityką senioralną. Poradnik można pobrać bezpłatnie pod adresem www.radnysenior.pl (zakładka „Aktualności”) natomiast pierwszych 100 chętnych osób może go zdobyć w wersji drukowanej.

Poradnik adresowany jest do szerokiego grona odbiorców w lokalnych środowiskach, którzy chcą poznać istotę prac nad polityką senioralną i być może włączyć się w ich przebieg. Zapewne przyda się także pracownikom administracji samorządowej koordynującym tego rodzaju poczynania, bądź przygotowującym się do procesu wypracowania lokalnej polityki senioralnej w swojej gminie.

Poradnik „Polityka senioralna w praktyce” to nie tylko solidny zastrzyk wiedzy teoretycznej, to także konkretne przykłady i liczne praktyczne wskazówki. Poradnik powstał na bazie wielomiesięcznych prac nad lokalnymi politykami senioralnymi dla Wałcza, Sławna oraz Dębna. Opracował go dr Sławomir Doburzyński, autor książek z dziedziny rozwoju regionalnego, publicysta, autor i współautor dokumentów strategicznych i koncepcji rozwoju, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Publikacja powstała pod auspicjami Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina i stanowi podsumowanie dwuletniego projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” realizowanegodzięki dotacji z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt miał na celu wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych. O efektach projektu przeczytacie Państwo na stronie www.radnysenior.pl


Zakończenie projektu "W kolory gramy - rozkwitamy"

Data dodania: 2022-10-25 08:19:01
A+
A-

22 września 2022 roku dzieci ze świetlicy "Rodzinka" po raz kolejny odwiedziły wychowanków "Różanego zakątka". Tym razem  zmierzyły się z zadaniami plastycznymi, wzięły udział w sportowej spartakiadzie oraz pikniku na zakończenie projektu. 

Projekt "W kolory gramy - rozkwitamy" skierowany był do społeczności lokalnej, przede wszystkim do dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej w wieku 9-20 lat, mieszkańców miasta Kutno oraz dzieci korzystających ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka” działającej przy MOPS Kutno i objął w sumie  4 działania, których głównym celem była promocja zdrowego stylu życia, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz kształtowanie takich umiejętności społecznych jak: współpraca, odpowiedzialność, umiejętność ponoszenia porażek oraz sukcesów.

Inicjatywę zrealizowano w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2022 finansowanego z budżetu Miasta Kutno. 


W kolory gramy - projekt- obraz 1 W kolory gramy - projekt- obraz 2 W kolory gramy - projekt- obraz 3 W kolory gramy - projekt- obraz 4 W kolory gramy - projekt- obraz 5 W kolory gramy - projekt- obraz 6 W kolory gramy - projekt- obraz 7 W kolory gramy - projekt- obraz 8 W kolory gramy - projekt- obraz 9 W kolory gramy - projekt- obraz 10 W kolory gramy - projekt- obraz 11 W kolory gramy - projekt- obraz 12 W kolory gramy - projekt- obraz 13 W kolory gramy - projekt- obraz 14


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-12-30 07:48:16

Poprawny CSS!