STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA DOBRY START

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 1 lipca 2021 r. nie przyjmuje wniosków o świadczenie dobry start, tzw. „300+”. Postępowanie w sprawie świadczenia „dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych a wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Data komunikatu: 01.07.2021 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Przyjęcia interesantów:
✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00
   W okresie od 1-08-2021 r. do 31-10-2021 r. przyjęcia interesantów: w piątek w godzinach 11.30 - 16.30

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Data dodania: 2021-09-20 10:18:39
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 20.09.2021 r. będą realizowane  wypłaty na konto bankowe świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Data dodania: 2021-09-16 08:02:45
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 16.09.2021 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych  od R do Ż.


Rusza kolejna edycja "Szkoły dla Rodziców"

Data dodania: 2021-09-14 07:48:51
A+
A-
Rusza kolejna edycja

23 września 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie organizuje XIII edycję Szkoły dla Rodziców, tym razem pod hasłem „Supermoce w wychowaniu”. Cykl warsztatów obejmuje 8 spotkań, które odbywać się będą na terenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego przy ul. Wyszyńskiego 11b, w każdy czwartek, w godzinach 16.00-17.30.

Zajęcia poprowadzą: asystenci rodziny, pedagodzy, Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy przy MOPS w Kutnie oraz gościnne pielęgniarka i ratownik medyczny.

Podczas spotkań z rodzicami poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Poznajmy nasze Supermoce – wprowadzenie do zagadnień wychowania

 • Uczucia i emocje na co dzień

 • Złość nie jest wcale taka zła

 • Akademia pierwszej pomocy, zdrowia i higieny

 • Przemoc i używki a relacje w rodzinie

 • Jak umiejętnie chwalić dziecko?

 • Dziecko w sieci

 • Budowanie więzi poprzez zabawę

Organizatorzy gwarantują miłą i przyjazną atmosferę warsztatów, podczas których uczestnicy poszerzą praktyczne umiejętności rodzicielskie, rozwiną zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, w tym rozwiązywania konfliktów rodzinnych, a także dowiedzą się, w jaki sposób poprawić relacje rodzinne oraz uchronić dziecko przed używkami i zagrożeniami w internecie.

Zajęcia zakończą się spotkaniem integracyjnym, w które zaangażowani będą zarówno rodzice, jak i dzieci. Nowością tej edycji jest szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz akademia zdrowia i higieny.

Pomysłodawcy do udziału w warsztatach zapraszają wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą zdobyć umiejętności prawidłowego budowania więzi rodzinnych.

Liczebność grupy: maksymalnie 15 osób.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w dniach 15-17 września,
w godzinach 9.00-12.00 pod numerem telefonu: 24 252-73-25.  


Data dodania: 2021-09-14 07:43:28
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa. Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 14.09.2021 r. będą realizowane  wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od M do Ż.


Data dodania: 2021-09-08 11:01:46
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 8.09.2021 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych  od L do P.


Data dodania: 2021-09-07 12:42:44
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.09.2021 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych  od A do K.


Informacja

Data dodania: 2021-09-03 12:39:27
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 3.09.2021 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych  od A do Ł.


Kampania informacyjna nt. praw pracowników sezonowych w UE

Data dodania: 2021-09-02 13:46:41
A+
A-

Kampania informacyjna nt. praw pracowników sezonowych w UE

Europejski Urząd Pracy prowadzi kampanię informacyjną nt praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons-Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października br.

Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom.

Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudnieni są w państwach członkowskich UE.

Poniżej film promujący kampanię Europejskiego Urzędu Pracy na temat pracy sezonowej w krajach Unii Europejskiej oraz linki do artykułów.

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?id=491

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?id=493

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?id=494

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021?id=495


Praca sezonowa- obraz 1 Praca sezonowa- obraz 2 Praca sezonowa- obraz 3 Praca sezonowa- obraz 4


Prośba o przekazywanie odzieży męskiej do Noclegowni

Data dodania: 2021-08-27 10:54:45
A+
A-
Prośba o przekazywanie odzieży męskiej do Noclegowni

Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem
                                                               – Seneka


Podążając za refleksją ujętą w powyższej sentencji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie zwraca się z prośbą do społeczności lokalnej o przekazywanie odzieży męskiej na potrzeby osób będących w kryzysie bezdomności.

W szczególności prosimy o:

 • kurtki zimowe,
 • obuwie,
 • bieliznę.

Odzież można przekazywać do Noclegowni przy ul. Wyszyńskiego 11a (całodobowo przez siedem dni w tygodniu).


KLUB SENIORA W CENTRUM SENIORA

Data dodania: 2021-08-20 07:24:27
A+
A-
KLUB SENIORA W CENTRUM SENIORA

CENTRUM SENIORA – KLUB SENIORA JUŻ OD WRZEŚNIA 

Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie ma świetną informację dla kutnowskich Seniorów!

Od 7 września placówka rusza z nową inicjatywą – z Klubem Seniora!

Klub Seniora będzie miejscem przyjaznym dla kutnowskich Seniorów. Będzie można w nim twórczo spędzić czas, poznać nowych znajomych, porozmawiać, pośmiać się, a przy okazji stworzyć coś pięknego na zajęciach prowadzonych przez instruktorów i terapeutów.

W programie, przygotowanym przez inicjatorów projektu, znajdą się ciekawe i różnorodne zajęcia; coś dla ciała i ducha. Przewidziane są m.in. warsztaty z rękodzieła i prac plastycznych oraz gimnastyka dłoni, co pozwoli seniorom poprawić zdolności manualne. Dzięki wspólnym tańcom, w tym czemuś naprawdę wyjątkowemu – joga dance – seniorzy polepszą swoją kondycję tak fizyczną, jak i psychiczną. Nie zabraknie również treningów pamięci i koncentracji – o te instruktorzy zadbają razem z programem Akademia Umysłu Senior.

Już teraz zachęcamy do skorzystania z oferty i zapraszamy do wspólnej przygody
w Klubie Seniora!

Udział jest bezpłatny, wystarczy tylko być kutnowskim Seniorem.

W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00 instruktorzy oraz terapeuci z Centrum Seniora będą czekać na wszystkich zainteresowanych.

Najbliższe zajęcia już 7 września!

Liczba miejsc jest ograniczona.

Aby skorzystać z Klubu Seniora, należy skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Centrum Seniora, np. dzwoniąc pod numer: 780-283-816


 


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-21 12:23:01

Poprawny CSS!