STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Informacje o Dodatku węglowym

Informacja

Data dodania: 2022-09-22 12:10:24
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 22.09.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


"W kolory gramy - rozkwitamy" - promocja zdrowego stylu życia

Data dodania: 2022-09-21 08:38:24
A+
A-

W sierpniu oraz we wrześniu bieżącego roku dzieci ze świetlicy „Rodzinka” brały udział w projekcie promującym zdrowy styl życia „W kolory gramy – rozkwitamy” w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2022 finansowanego z budżetu Miasta Kutno.

31.08.2022 r. odbyło się spotkanie integracyjne „Kwitnące murale” wychowanków Placówki „Różany Zakątek” w Kutnie oraz Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka”, w ramach którego powstał piękny, kwiatowy dywan namalowany kolorową kredą. Inspiracją do tworzenia obrazu na parkingu placówki była nie tylko nazwa "Różany Zakątek", ale także piękne nasadzenia wokół budynku oraz tradycja różana naszego miasta. Podczas spotkania nie zabrakło również wspólnych rozmów, zabaw i gier ruchowych, planszowych oraz słodkiego poczęstunku.

W ramach kolejnego działania „Rozkwitamy w ruchu” dzieci ze świetlicy "Rodzinka" wzięły udział w konkursie plastycznym. Tematem prac była promocja zdrowego stylu życia. Łącznie wychowankowie wykonali 8 rysunków, które powalczą o wygrane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-12 lat oraz 13-15 lat. 

14 września 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie „Kącik pod różami”. Dzieci z „Różanego zakątka” oraz wychowankowie świetlicy „Rodzinka” wykonali róże metodą origami a potem malowali farbami piękne różane kompozycje na przygotowanych wcześniej podobraziach.

Projekt autorstwa grupy nieformalnej „Aktywnie zakręceni” skierowany jest do społeczności lokalnej, przede wszystkim dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej w wieku 9-20 lat, mieszkańców miasta Kutno oraz a także dzieci korzystających ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Rodzinka” działającej przy MOPS Kutno i obejmuje 4 działania, których głównym celem jest promocja zdrowego stylu życia, integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz kształtowanie takich umiejętności społecznych jak: współpraca, odpowiedzialność, umiejętność ponoszenia porażek oraz sukcesów. 


Minigrant 2022- obraz 1 Minigrant 2022- obraz 2 Minigrant 2022- obraz 3 Minigrant 2022- obraz 4 Minigrant 2022- obraz 5 Minigrant 2022- obraz 6 Minigrant 2022- obraz 7 Minigrant 2022- obraz 8 Minigrant 2022- obraz 9 Minigrant 2022- obraz 10 Minigrant 2022- obraz 11 Minigrant 2022- obraz 12


Informacja

Data dodania: 2022-09-21 08:15:52
A+
A-

INFORMACJA

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będą wydawane paczki żywnościowe dla rodzin, które w okresie kwiecień–sierpień 2022 nie odebrały w ustalonym terminie paczek żywnościowych.

Paczki będą wydawane w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Bema 3 w terminie 22‑23.09.2022, w godz. 9-14.

Jest to ostateczny termin odbioru paczek żywnościowych!


Informacja

Data dodania: 2022-09-16 08:44:56
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 15.09.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do Ż.


Informacja

Data dodania: 2022-09-07 08:57:27
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.09.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Informacja

Data dodania: 2022-08-18 13:16:52
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będą wydawane paczki żywnościowe w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Bema 3 w terminie wg poniższego harmonogramu:

  • dnia 23.08.2022: od nr 001 do nr 120,
  • dnia 24.08.2022: od nr 121 do nr 240,
  • dnia 25.08.2022: od nr 241 do nr 360,
  • dnia 26.08.2022: od nr 361 do nr pozostałych.

Paczki będą wydawane w godzinach godz. 9-14.

Wielkość paczki na jedną osobę w rodzinie wynosi około 5,50 kg.

Bezwzględnie przestrzegamy ustalonych terminów odbioru paczek!


Dodatek węglowy

Data dodania: 2022-08-18 06:50:09
A+
A-

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwami stałymi.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł i nie jest uzależniony od dochodu.

Źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek można pobrać tutaj: Pobierz wniosek (format PDF).

Wypełniony wniosek składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a – Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, pok. 37.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – wtorek: 10:00 – 14:00
czwartek – piątek: 10:00 – 14:00

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 2534446, 24 2534309.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – dodatek węglowy.


Kutno, dnia 17.08.2022 r.


Informacja

Data dodania: 2022-08-05 10:02:31
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 5.08.2022 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Bank Żywności Informacja

Data dodania: 2022-08-01 09:16:58
A+
A-

UWAGA!!!

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie przypomina, że w dniu 03.08.2022 r.
w Centrum Seniora w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11a odbędą się warsztaty dietetyczne organizowane przez Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Podprogram 2021 dla osób korzystających z pomocy w formie żywności. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa  
w warsztatach proszone są o obecność zgodnie z ustaloną z pracownikiem socjalnym godziną.

Warsztaty odbędą się w godzinach: 9.00, 11.00, 13.00.UWAGA!!!


 

 


"Warsztaty letnie 2022" w świetlicy "Rodzinka"

Data dodania: 2022-07-31 06:35:25
A+
A-

Warsztaty letnie dla dzieci z naszej placówki rozpoczęły się 4 lipca a zakończyły 29. Półkolonie zostały podzielone na dwa turnusy, każda grupa korzystała z dwutygodniowego wypoczynku, łącznie w zajęciach uczestniczyło 32 wychowanków. Program półkolonii został opracowany z myślą o aktywnym wypoczynku dzieci, dlatego oprócz zajęć stacjonarnych, w planie znalazły się liczne atrakcje. Dzieci uczestniczyły w następujących wydarzeniach:

    • cztery wejścia do strefy basenów w kutnowskim Aquaparku;

    • wycieczka do komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie – strażacy oprowadzali wychowanków po budynku komendy, pokazywali wozy strażackie i ich wyposażenie, dzieci mogły przymierzać stroje i kaski strażackie. Na koniec spotkania każdy uczestnik z pomocą prawdziwego węża gasił pożar;

    • zajęcia „Nie solimy, nie słodzimy! Wybieramy witaminy!” - od pani pielęgniarki dzieci dowiedziały się, jakie witaminy i mikroelementy skrywają się w owocach, rozpoznawały owoce, wymieniały owoce zaczynające się od liter alfabetu, odgadywały zagadki, a na koniec robiły przepyszne sałatki owocowe;

•  wizyta Pana Wiesława Paluchowskiego ze Stowarzyszenia „Pułk 37”, który przyniósł ze sobą repliki broni oraz wyposażenia polskiego żołnierza, dzieci mogły zobaczyć mundury: galowy i polowy, karabin, bagnet, granaty, hełm, saperkę, menażkę, bidon, plecak, chlebak. Miały możliwość przymierzenia munduru wraz z wyposażeniem. Pan Wiesław ciekawie opowiadał o polskich żołnierzach walczących na frontach II Wojny Światowej;

• zajęcia sportowe na terenach zielonych przy Alejach ZHP, w parku Traugutta i Wiosny Ludów a także na Orliku -  gry i zabawy ruchowe, takie jak: Hali, hali dom się pali, Goofy (gufi), berek kibelek, murarz, mafia, ninja (nindża);

• zajęcia edukacyjne „Q jak Kutno” -  dzieci poznały legendę o powstaniu Kutna, obliczały, ile lat minęło od założenia naszego miasta, określały położenie Kutna na mapie Polski, układały puzzle z zabytkami miasta, np. Mauzoleum rodziny Mniewskich (obecnie Muzeum Bitwy nad Bzurą), Pałac Saski (gościli tu król August III Sas oraz Napoleon Bonaparte), Pałac Gierałty (obecnie kutnowska szkoła muzyczna), Dworek Modrzewiowy, Ratusz Miejski, Kościół pw. św. Wawrzyńca, Dom Dochodowy Straży Ogniowej (obecnie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca), Willa dr Antoniego Troczewskiego (obecnie Urząd Stanu Cywilnego) itp.;

Podczas warsztatów odbyły się cztery wycieczki autokarowe:

• Termy Uniejów – przez 3 godziny dzieci mogły korzystać z atrakcji wodnego parku: były tam baseny z termalną wodą, zjeżdżalnie rurowe, rwąca rzeka, wodny plac zabaw dla dzieci z zamkiem, basen ze statkiem pirackim, wyspa jacuzzi, basen sportowy.

• Park Rozrywki „Sady Klemensa” -  dmuchane zjeżdżalnie, jabłuszko do wspinania, plaża do zabaw w piasku, strefa mokra z natryskami, labirynt, trampoliny, gokarty, strachowisko i park linowy.

•  gospodarstwo agroturystyczne Stajnia „U Kowala”w Nieborowie, na miejscu dzieci karmiły konie, mogły na nich jeździć, strzelały z łuku, jeździlły w wagonikach ciągniętych przez mały traktor, jeździły wozem po Puszczy Bolimowskiej, bawiły się na dmuchańcach, w małpim gaju, salonie gier, na placu zabaw (tyrolka, huśtawki, mini golf), na zakończenie jadły kiełbaski z grilla.
• ZOO Orientarium oraz do Park Trampolin „Saltos” w Łodzi. 


Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 1 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 2 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 3 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 4 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 5 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 6 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 7 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 8 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 9 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 10 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 11 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 12 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 13 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 14 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 15 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 16 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 17 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 18 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 19 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 20 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 21 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 22 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 23 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 24 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 25 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 26 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 27 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 28 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 29 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 30 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 31 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 32 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 33 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 34 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 35 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 36 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 37 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 38 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 39 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 40 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 41 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 42 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 43 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 44 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 45 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 46 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 47 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 48 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 49 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 50 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 51 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 52 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 53 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 54 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 55 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 56 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 57 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 58 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 59 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 60 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 61 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 62 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 63 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 64 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 65 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 66 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 67 Warsztaty letnie 2022 w świetlicy- obraz 68


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-22 12:10:24

Poprawny CSS!