STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaProgram Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego..."

Data dodania: 2023-06-15 06:10:36
A+
A-

Plakat Programu Osłonowego 'Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2023'


Projekt "Masz Moc, by Pokonać Przemoc"

Data dodania: 2023-06-15 06:09:09
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno - Miasto Róż

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie rozpoczął realizację projektu pt. „Masz Moc, by Pokonać Przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie — Edycja 2023”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jego realizacja trwa od maja do grudnia 2023 roku. Priorytetem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Cel Projektu

Projekt „Masz Moc, by Pokonać Przemoc” jest realizowany w celu podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy poprzez rozwój i intensyfikację działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do mieszkańców Miasta Kutna, specjalistów z obszaru zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Działania będą także skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, seniorów, rodzin mieszkających na terenie Kutna, w tym rodzin, które z uwagi na występowanie czynników ryzyka są zagrożone zjawiskiem przemocy i wymagają zintensyfikowania działań profilaktycznych, a także do obywateli Ukrainy przebywających na terenie Kutna.

Projekt skupia się m.in na następujących działaniach:

 1. Kampania społeczna o charakterze informacyjno- edukacyjnym w zakresie tematyki dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Diagnoza zjawiska przemocy na terenie Kutna.
 3. Rodzinne warsztaty plenerowe, których celem jest budowanie prawidłowych, trwałych relacji: rodzic- dziecko oraz twórcze i aktywne sposoby spędzania czasu wolnego. Zajęcia będą przeprowadzane w godzinach 16.00-20.00 na terenie parków miejskich:
  • 20.07 — park miejski im. gen. R. Traugutta,
  • 27.07 — park miejski im Wiosny Ludów,
  • 03.08 — park miejski im. gen R. Traugutta.
 4. Spotkania edukacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych pt. „Postawy rodziców jako ważny element w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”.
 5. Warsztaty z muzykoterapii dla dzieci i młodzieży — cykl spotkań mających na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji, a także naukę ich odreagowania w bezpieczny sposób.
 6. Warsztaty grupowe dla uczniów klas VII szkół podstawowych — trening zastępowania agresji.
 7. Spektakl profilaktyczno-terapeutyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 8. Konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych promujący wartości przyjaźni i miłości.
 9. Spotkania edukacyjne adresowanie do seniorów pn. „Masz w sobie POWER” — cykl 5 spotkań z udziałem funkcjonariusza policji, prawnika, ratownika medycznego, psychologa, specjalisty ds przeciwdziałania przemocy. Ostatnie spotkanie będzie miało formę pokazu z zakresu samoobrony dla seniorów.
 10. Konferencja połączona z debatą z udziałem młodzieży „Oddajemy Wam głos”.

Oczekujemy, że poprzez ww działania zwiększy się świadomość społeczna mieszkańców Kutna na temat przemocy w rodzinie, zmniejszy się ryzyko powielania złych wzorców rodzinnych i środowiskowych w rodzinach zagrożonych przemocą oraz wypracowana zostanie krytyczna postawa wobec szeroko pojętej przemocy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-25 08:57:31

Poprawny CSS!