STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Jak uzyskać pomoc?

Data dodania: 2012-05-17 11:41:23
A+
A-

Jak uzyskać pomoc?


           O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Działu Pomocy Środowiskowej http://mops.kutno.pl/index.php?go=news&id=77 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Warszawskie Przedmieście 10a.
Aby uzyskać pomoc dla osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagane jest zaświadczenie wystawione przez lekarza psychiatrę Poradni Zdrowia Psychicznego z zaleceniem ilości godzin usług, jakie winny być świadczone danej osobie.

Aby uzyskać pomoc w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu (z wyjątkiem osób z zaburzeniami psychicznymi) należy przedstawić zaświadczenie lekarza specjalisty, oraz zaświadczenie, że pomoc nie może być świadczona przez zakład opieki zdrowotnej finansowana ze środków publicznych.


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!