STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaJak uzyskać pomoc?

Data dodania: 2012-05-17 11:41:23
A+
A-

Jak uzyskać pomoc?


           O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do Działu Pomocy Środowiskowej http://mops.kutno.pl/index.php?go=news&id=77 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Warszawskie Przedmieście 10a.
Aby uzyskać pomoc dla osoby z zaburzeniami psychicznymi wymagane jest zaświadczenie wystawione przez lekarza psychiatrę Poradni Zdrowia Psychicznego z zaleceniem ilości godzin usług, jakie winny być świadczone danej osobie.

Aby uzyskać pomoc w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu (z wyjątkiem osób z zaburzeniami psychicznymi) należy przedstawić zaświadczenie lekarza specjalisty, oraz zaświadczenie, że pomoc nie może być świadczona przez zakład opieki zdrowotnej finansowana ze środków publicznych.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!