STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Wymagane dokumenty

Data dodania: 2012-05-08 08:03:45
A+
A-

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek

2. Oświadczenie o stanie majątkowym

3. Aktualne oświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4. Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, że osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych

5. Jeżeli klient jest leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego, to także zaświadczenie od lekarza psychiatry o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z takiej formy pomocy

6. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

7. Oryginały zaświadczeń o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pobyt w mieszkaniu chronionym


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!