STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaWymagane dokumenty

Data dodania: 2024-05-10 07:52:13
A+
A-

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza rodzinnego, że osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych i nie wymaga usług świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki.
  4. Jeżeli klient jest leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego to także zaświadczenie od lekarza psychiatry uzasadniające korzystanie z takiej formy wsparcia.
  5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  6. Oryginały zaświadczeń o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pobyt w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.

Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!