STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaWymagane dokumenty

Data dodania: 2012-05-08 08:03:45
A+
A-

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek

2. Oświadczenie o stanie majątkowym

3. Aktualne oświadczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie wydane przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4. Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego, że osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych

5. Jeżeli klient jest leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego, to także zaświadczenie od lekarza psychiatry o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z takiej formy pomocy

6. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

7. Oryginały zaświadczeń o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pobyt w mieszkaniu chronionym


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!