STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA DOBRY START

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 1 lipca 2021 r. nie przyjmuje wniosków o świadczenie dobry start, tzw. „300+”. Postępowanie w sprawie świadczenia „dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych a wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Data komunikatu: 01.07.2021 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Informacja

Data dodania: 2021-08-17 11:05:19
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.08.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych od P do Ż


Informacja

Data dodania: 2021-08-13 06:25:19
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa. Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 12.08.2021 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od M do Ż.


Ankieta - Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie (2021)

Data dodania: 2021-08-11 13:38:31
A+
A-

Data dodania: 2021-08-06 11:11:18
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 5.08.2021 r. były realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych   od A do R.


Data dodania: 2021-08-04 12:05:06
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 4.08.2021 r. będą realizowane wypłaty świadczeń wychowawczych od A do Ł.


INFORMACJA BANK ŻYWNOŚCI

Data dodania: 2021-08-04 08:08:53
A+
A-

                                             UWAGA !!!


               Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że Stowarzyszenie Bank Żywności w Kutnie, ul. Bema 3 w dniu 17.08.2021 w godz. od 9.00- 14.00 będzie wydawało żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 dla osób/rodzin, które nie odebrały żywności od m-ca lutego do lipca 2021 r.

Wszystkie osoby/rodziny zobowiązane są do odebrania żywności w w/w terminie.

 


Warsztaty letnie 2021 w świetlicy "Rodzinka" - IV tydzień

Data dodania: 2021-08-02 08:51:49
A+
A-
Warsztaty letnie 2021 w świetlicy

Za nami czwarty i ostatni tydzień "Warsztatów letnich 2021" organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

W minionym tygodniu odbyły się:

 • Zajęcia edukacyjne: Cztery żywioły,
 • Zajęcia logicznego myślenia - nauka gry w szachy,
 • Wycieczka do Parku Wiosny Ludów,
 • Wyjście do  Kutnowskiego Domu Kultury - seans filmowy pt. Kraina smoków,
 • Wyjście do Fikolandu - kutnowskiej sali zabaw dla dzieci,
 • Zajęcia artystyczne - malowanie odlewów z gliny ceramicznej,
 • Eksperymenty świetlicowe: żywe zapałki, balon trzymający szklanki, magiczny palec, znikający atrament, 5 eksperymentów z wodą,
 • Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego Pana Andrzeja, niedaleko Kutna.

Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 1 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 2 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 3 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 4 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 5 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 6 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 7 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 8 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 9 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 10 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 11 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 12 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 13 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 14 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 15 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 16 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 17 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 18 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 19 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 20 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 21 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 22 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 23 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 24 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 25 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 26 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 27 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 28 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 29 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 30 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 31 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 32 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 33 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 34 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 35 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 36 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 37 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 38 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 39 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 40 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 41 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 42 Warsztaty letnie 2021 IV tydzień- obraz 43


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

Data dodania: 2021-07-30 11:18:07
A+
A-

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość zadania wynosi 404 206,88 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób niepełnosprawnych,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program realizowany będzie od 1.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

Realizatorem zadania jest FUNDACJA INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH.


Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznaj się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Skontaktuj się z Realizatorem zadania w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu.

  FUNDACJA INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH
  siedziba: ul. Staszica 10a/44, 99-300 Kutno,
  KRS: 0000653044, REGON: 366158358, NIP: 7752650968

  Biuro obsługujące klientów i podopiecznych: ul. Warszawskie Przedmieście 31, 99-300 Kutno

  Telefon kontaktowy:
  Paweł Łebkowski: 502 831 024
  Barbara Szczygielska: 578 007 747 lub 570 055 787
  adres e-mail: fiis.biuro@gmail.com lub lebkowski@gazeta.pl
   

 3. Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie (Karta zgłoszenia do Programu dostępna poniżej w załączeniu).
 4. Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 5. Przekaż dokumenty Realizatorowi zadania.

Trzeci tydzień warsztatów letnich w świetlicy "Rodzinka"

Data dodania: 2021-07-27 08:08:29
A+
A-
Trzeci tydzień warsztatów letnich w świetlicy

Za nami trzeci tydzień "Warsztatów letnich 2021" organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.


W minionym tygodniu zajęcia były bogate w następujące atrakcje:

 • Zajęcia edukacyjne: Mieszkańcy Madagaskaru.

 • Kalambury – zabawy z wykorzystaniem dramy.

 • Wizyta w kutnowskim Aquaparku a potem w McDonaldzie;

 • Zajęcia edukacyjne: Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki?

 • Prezentacja multimedialna - Rekordziści Geenesa w świecie zwierząt

 • Kino świetlicowe - film przyrodniczy Królestwo

 • Zajęcia artystyczne - Wakacyjne klimaty

 • Spacer po Parku Traugutta, karmienie ptaków

 • Wycieczka do ZOO w Borysewie 


Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 1 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 2 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 3 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 4 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 5 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 6 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 7 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 8 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 9 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 10 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 11 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 12 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 13 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 14 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 15 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 16 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 17 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 18 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 19 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 20 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 21 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 22 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 23 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 24 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 25 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 26 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 27 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 28 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 29 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 30 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 31 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 32 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 33 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 34 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 35 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 36 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 37 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 38 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 39 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 40 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 41 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 42 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 43 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 44 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 45 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 46 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 47 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 48 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 49 Warsztaty letnie 2021 III tydzień- obraz 50


II tydzień "Warsztatów letnich 2021" w świetlicy "Rodzinka"

Data dodania: 2021-07-20 08:10:25
A+
A-
II tydzień

Za nami drugi tydzień "Warsztatów letnich 2021" organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

Zajęcia były bogate w różnorodne atrakcje, takie jak:

 • spotkanie z pracownikami Sanepidu, którzy przygotowali dla dzieci prezentację na temat zdrowego odżywiania, zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wakacji. Panie obdarowały wychowanków drobnymi prezentami;
 • zajęcia kulinarne, podczas których dzieci przygotowały zdrową sałatkę owocową;
 • wizyta w kutnowskim Aquaparku a potem w McDonaldzie;
 • zajęcia w Bistro "Ale Smacznie", gdzie wychowankowie wypiekali własną pizzę;
 • zajęcia artystyczne - malowanie koszulek w pracowni artystycznej Ziemkowit. 
 • wycieczka do Dzielnicy Filmowej w Zalesiu Górnym koło Warszawy.

Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 1 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 2 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 3 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 4 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 5 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 6 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 7 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 8 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 9 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 10 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 11 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 12 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 13 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 14 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 15 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 16 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 17 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 18 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 19 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 20 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 21 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 22 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 23 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 24 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 25 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 26 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 27 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 28 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 29 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 30 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 31 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 32 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 33 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 34 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 35 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 36 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 37 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 38 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 39 Warsztaty letnie 2021 II tydzień- obraz 40


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-25 14:27:40

Poprawny CSS!