STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Informacje o Dodatku elektrycznym
Zakup preferencyjny paliwa stałego
dla gospodarstw domowych

Kwiecień ze świetlicą "Rodzinka"

Data dodania: 2022-05-11 10:38:02
A+
A-

W kwietniu dzieci ze świetlicy "Rodzinka" uczestniczyły w:
• zajęciach plastycznych – malowanie na minisztalugach, plastelinowe ludki, malowanie na serwetkach, wyklejanie jaj wielkanocnych,
• zajęciach kulinarnych – zdrowe soki z pierwszego tłoczenia, jajka faszerowane,
• spotkaniu integracyjnym z dziećmi z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Żychlina,
• przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych – malowanie, barwienie i dekorowanie jajek, ozdabianie jajek styropianowych metodą decoupage,
• zajęciach kaligraficznych – poznajemy technikę pięknego pisania piórem,
• spotkaniu wielkanocnym z Panią Angeliką Morawską i jej wolontariuszami z azylu dla zwierząt "Felkowy Stryszek". 


kwiecień Rodzinka- obraz 1 kwiecień Rodzinka- obraz 2 kwiecień Rodzinka- obraz 3 kwiecień Rodzinka- obraz 4 kwiecień Rodzinka- obraz 5 kwiecień Rodzinka- obraz 6 kwiecień Rodzinka- obraz 7 kwiecień Rodzinka- obraz 8 kwiecień Rodzinka- obraz 9 kwiecień Rodzinka- obraz 10 kwiecień Rodzinka- obraz 11 kwiecień Rodzinka- obraz 12 kwiecień Rodzinka- obraz 13 kwiecień Rodzinka- obraz 14 kwiecień Rodzinka- obraz 15 kwiecień Rodzinka- obraz 16 kwiecień Rodzinka- obraz 17 kwiecień Rodzinka- obraz 18 kwiecień Rodzinka- obraz 19 kwiecień Rodzinka- obraz 20 kwiecień Rodzinka- obraz 21 kwiecień Rodzinka- obraz 22 kwiecień Rodzinka- obraz 23 kwiecień Rodzinka- obraz 24 kwiecień Rodzinka- obraz 25 kwiecień Rodzinka- obraz 26 kwiecień Rodzinka- obraz 27 kwiecień Rodzinka- obraz 28 kwiecień Rodzinka- obraz 29 kwiecień Rodzinka- obraz 30 kwiecień Rodzinka- obraz 31 kwiecień Rodzinka- obraz 32 kwiecień Rodzinka- obraz 33 kwiecień Rodzinka- obraz 34 kwiecień Rodzinka- obraz 35 kwiecień Rodzinka- obraz 36 kwiecień Rodzinka- obraz 37 kwiecień Rodzinka- obraz 38 kwiecień Rodzinka- obraz 39


Informacja

Data dodania: 2022-05-11 08:14:17
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 11.05.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Informacja

Data dodania: 2022-05-09 12:41:20
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 9.05.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od L do Ł.


Informacja

Data dodania: 2022-05-06 09:28:52
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 6.05.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od A do K.


Informacja

Data dodania: 2022-04-26 13:02:28
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 26.04.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do Ż.


Program "Korpus wsparcia seniorów" na rok 2022

Data dodania: 2022-04-25 10:22:49
A+
A-

AOON 2022

Data dodania: 2022-04-22 12:47:27
A+
A-

 

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 883 106,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Limit godzin usług asystenta przypadającym na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z Uczestnikiem, ale nie może wynosić więcej niż:

840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
360 godzin rocznie dla:
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: maj-grudzień 2022 r.
 

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

Wniosek można składać:

 • bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.
 • korespondencją elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl lub ePUAP;
 • poprzez usługi Poczty Polskiej S.A.;
 • poprzez  złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym MOPS w Kutno osobiście w sekretariacie MOPS w Kutnie.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, kartę zakresu czynności, klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w załącznikach w załączeniu).
 3. Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 4. Przekazać dokumenty do MOPS w Kutnie za pośrednictwem jednej z ww. form.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod jednym z poniższych telefonów:

 

24 253-74-80,
24 254-95-68,
24 253-78-47,
24 253-44-46,
- wew. 133.


Szczegółowe informacje na podstronie:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

 


Informacja

Data dodania: 2022-04-21 06:16:34
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 21.04.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Życzenia Wielkanocne

Data dodania: 2022-04-15 08:51:14
A+
A-

Życzenia Wielkanocne- obraz 1


Pani Angelika Morawska odwiedziła dzieci ze świetlicy "Rodzinka"

Data dodania: 2022-04-14 14:36:23
A+
A-
Pani Angelika Morawska odwiedziła dzieci ze świetlicy

We środę 13 kwietnia 2022 r. Pani Angelika Morawska z "Felkowego Stryszku" wraz z przyjaciółmi odwiedzili dzieci ze świetlicy "Rodzinka". Przebrani w zajączki wielkanocne oraz kurczaczka  podarowali wychowankom górę prezentów, wśród których były: mazurek wielkanoicny, słone i słodkie przekąski, przybory szkolne, kolorowanki. Pani Angelika złożyła dzieciom serdeczne życzenia wielkanocne i zaprosiła wychowanków do "Felkowego Stryszku". Dzieci zadeklamowały okolicznościowy wiersz oraz podziękowały za wspaniałe świąteczne podarunki. Na koniec spotkania wszyscy pozowali do pamiątkowych zdjęć.


Felkowy Stryszek- obraz 1 Felkowy Stryszek- obraz 2 Felkowy Stryszek- obraz 3 Felkowy Stryszek- obraz 4 Felkowy Stryszek- obraz 5 Felkowy Stryszek- obraz 6 Felkowy Stryszek- obraz 7 Felkowy Stryszek- obraz 8 Felkowy Stryszek- obraz 9 Felkowy Stryszek- obraz 10 Felkowy Stryszek- obraz 11 Felkowy Stryszek- obraz 12


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 11:21:52

Poprawny CSS!