STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-10-17 12:06:57
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.10.2023 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ż.


Przestawienie „Benio w opałach”

Data dodania: 2023-10-17 08:39:55
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje projekt pt. „Masz Moc, by Pokonać Przemoc” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Edycja 2023”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jego realizacja trwa od maja do grudnia 2023 roku. Priorytetem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Jednym z działań było zorganizowanie przedstawienia profilaktyczno-terapeutycznego pt. „Benio w opałach”, które odbyło się w dniu 11 października 2023 r, w sali widowiskowej Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.

Widowisko było adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Kutna, spotkało się z dużym zainteresowaniem, miało na celu zwiększenie u dzieci świadomości skutków przemocy oraz zaszczepienie krytycznych postaw wobec wszelkiego rodzaju nadużyć.


Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 1 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 2 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 3 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 4 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 5 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 6 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 7 Benio w opałach - 2023.10.11- obraz 8


Szkoła dla Rodziców - Wychowanie bez tajemnic

Data dodania: 2023-10-13 13:46:10
A+
A-

W dniu 05.10.2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach warsztatów dla rodziców pod hasłem: WYCHOWANIE BEZ TAJEMNIC. Na pierwszych zajęciach uczestnicy zapoznali się z różnorodnymi stylami wychowawczymi: rygorystycznym, nadopiekuńczym, wzajemnym i niedbałym. Rodzice otrzymali informacje, jak można wychowywać dzieci i jak to wpływa na ich rozwój. Ponadto rodzice uczestniczyli w tworzeniu własnej definicji wychowania. Podczas spotkania podpisano dokumenty dotyczące zasad realizacji warsztatów i zapoznano gromadzonych z harmonogramem zajęć.

W dn.10.10.2023 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach warsztatów dla rodziców, których tematyką były emocje w świecie dorosłych i dzieci. Podczas warsztatów uczestnicy poznali różnicę między uczuciami a emocjami. Rodzice uczestniczący w warsztatach samodzielnie opisywali poszczególne emocje - jak je widać, jak reaguje na nie nasze ciało. Uczestnicy w czasie zajęć grali w interaktywną grę: CO CZUJESZ?, CO MYŚLISZ?, CO ZROBISZ?

Kolejne spotkanie w dn. 12.10.2023 r. było zatytułowane: ZAOPIEKUJMY SIĘ ZŁOŚCIĄ. Uczestnicy poznali działanie mózgu dziecka i nastolatka oraz zmiany, jakie towarzyszą funkcjonowaniu tego organu pod wpływem emocji. Wspólnie oglądano prezentację pt. ZŁOŚĆ I EMOCJE U DZIECI. W trakcie zajęć uczestnicy pracowali w grupach, w których opracowywali strategię radzenia sobie z trudnymi emocjami dzieci w różnych sytuacjach.


Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 1 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 2 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 3 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 4 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 5 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 6 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 7 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 8 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 9 Szkoła dla Rodziców - wychowywanie bez tajemnic- obraz 10


Bank Żywności

Data dodania: 2023-10-05 08:45:33
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał artykuły żywnościowe (parówki), które będą wydawane w dniach od 5 do 9 października 2023 roku dla osób zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus, do wyczerpania zapasów.


"Hopsasa do Sasa" - warsztaty kulinarne

Data dodania: 2023-10-02 07:46:03
A+
A-

26 września 2023 r. odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Hopsasa do Sasa” dofinansowanego w ramach Lokalnego Programu Mikrograntów: Mikrogranty w Kutnie 2023 ze środków Miasta Kutno realizowanego przez Centrum Opus.
Tym razem uczestnicy brali udział w zajęciach kulinarnych pod nazwą: „Wety, czyli staropolskie desery za czasów Stasia”. Na początku adresaci zadania wysłuchali krótkiej przedmowy na temat deserów dworskich serwowanych w XVII i XVIII wieku, a potem w kilkuosobowych grupach przystąpili do zmagań kulinarnych. Owocem pracy były między innymi: ulipki z pianą (rurki z bitą śmietaną), desery a’la legumina, ciasteczka z ciasta francuskiego oraz makaroniki. Na zakończenie uczestnicy projektu zostali zaproszeni do degustacji. Wszystkie desery smakowały wyśmienicie, co widać było po uśmiechniętych i zadowolonych twarzach dzieci i seniorów.
Zajęcia kulinarne odbyły się dzięki wsparciu terapeuty zajęciowego oraz grupy aktywnych mieszkańców Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego w Kutnie.  


Hopsasa kulinarnie- obraz 1 Hopsasa kulinarnie- obraz 2 Hopsasa kulinarnie- obraz 3 Hopsasa kulinarnie- obraz 4 Hopsasa kulinarnie- obraz 5 Hopsasa kulinarnie- obraz 6 Hopsasa kulinarnie- obraz 7 Hopsasa kulinarnie- obraz 8 Hopsasa kulinarnie- obraz 9 Hopsasa kulinarnie- obraz 10 Hopsasa kulinarnie- obraz 11 Hopsasa kulinarnie- obraz 12 Hopsasa kulinarnie- obraz 13 Hopsasa kulinarnie- obraz 14 Hopsasa kulinarnie- obraz 15 Hopsasa kulinarnie- obraz 16 Hopsasa kulinarnie- obraz 17 Hopsasa kulinarnie- obraz 18


Bank Żywności

Data dodania: 2023-09-29 07:26:20
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał jogurty, które będą wydawane do wyczerpania zapasu w dniach:

  • 28 września 2023 r., w godzinach 12:00-14:00,
  • 29 września 2023 r., w godzinach 9:00-14:00.

Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-09-20 09:37:52
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 19.09.2023 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-09-15 10:50:08
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 15.09.2023 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ż.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2023-09-07 11:09:07
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.09.2023 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Bank Żywności

Data dodania: 2023-09-01 11:25:08
A+
A-

INFORMACJA
dla rodzin z Miasta Kutno

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał artykuły żywnościowe (parówki), które będą wydawane osobom z Podprogramu 2021 Plus w dniach od 1 września do 5 września 2023 roku, do wyczerpania zapasów.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!