STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŚWIADCZENIA DOBRY START

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 1 lipca 2021 r. nie przyjmuje wniosków o świadczenie dobry start, tzw. „300+”. Postępowanie w sprawie świadczenia „dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych a wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej.

Data komunikatu: 01.07.2021 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Bank Żywności

Data dodania: 2021-06-16 07:20:52
A+
A-


                                   I N F O R M A C J A
                               dla rodzin z Miasta Kutno


Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będą wydawane paczki żywnościowe w siedzibie stowarzyszenia ul. Bema 3
wg poniższego harmonogramu :

dnia 21.06.2021 od nr 001 do nr 100 dnia 22.06.2021 od nr 101 do nr 200
dnia 23.06.2021 od nr 201 do nr 300
dnia 24.06.2021 od nr 301 do nr 400
dnia 25.06.2021 od nr 401 do nr pozostałe

Paczki będą wydawane w godzinach 9 00 – 14 00
Wielkość paczki na jedną osobę w rodzinie około 12,52 kg.
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAMY USTALONYCH TERMINÓW ODBIORU PACZEK !!!!!
 


Wypłata RA

Data dodania: 2021-06-15 09:26:57
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 15.06.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych   od L do P.


wypłata 500+

Data dodania: 2021-06-14 10:54:58
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 14.06.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od O do Ż. Wypłaty dotyczą osób, którym zostało ustalone prawo do świadczeń, na okres zasiłkowy 2021/2022.


Szkolenie

Data dodania: 2021-06-10 07:36:44
A+
A-

                          DARMOWE SZKOLENIE „Renta z tytułu niezdolności do pracy”


Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Masz problemy zdrowotne, które utrudniają Ci znalezienie zatrudnienia bądź pracę w dotychczasowym zawodzie? Zapisz się na bezpłatne spotkanie online, na którym dowiesz się w jaki sposób możesz starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:
- warunki nabycia prawa do renty,
- pojęcie niezdolności do pracy,
- rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy,
- brak prawa do emerytury jako warunek przyznania renty,
- staż uprawniający do renty,
- powstanie i ustanie prawa do renty,
- wysokość renty,
- zawieszenie i zmniejszenie renty,
- tryb postępowania o przyznanie renty,
- wypłata renty,
- o czym osoby pobierające rentę powinny powiadomić ZUS.


Termin szkolenia: 17 czerwca (czwartek) godz. 10:00-12:00.
Miejsce szkolenia: szkolenie online na platformie ZOOM

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
I Oddziału ZUS w Łodzi i będzie tłumaczone na język migowy. Organizatorem spotkania jest Fundacja Aktywizacja oraz I Oddział ZUS w Łodzi.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zapisanie się drogą mailową poprzez wysłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pod który można wysłać zaproszenie na szkolenie) na adres: marta.roskowinska@aktywizacja.org.pl.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów.

 

 

 


Wypłata RA

Data dodania: 2021-06-07 09:54:52
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.06.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych   od A do K.


wypłata 500+

Data dodania: 2021-06-04 09:37:04
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 4.06.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od A do N. Wypłaty dotyczą osób, którym zostało ustalone prawo do świadczeń, na okres zasiłkowy 2021/2022.


Więzi rodzicielskie i ich wpływ na nasze życie

Data dodania: 2021-05-26 05:42:46
A+
A-

WIĘZI RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA NASZE ŻYCIE

1. Czym są więzi rodzicielskie?

Więzi rodzicielskie to: wielopłaszczyznowe relacje między rodzicem a dzieckiem odzwierciedlające rozmaite uwarunkowania (np. społeczne, kulturowe, gospodarcze, prawne, religijne), w których żyje rodzina.

2. Co stanowi ich podstawowy budulec?

Fundamentami więzi rodzicielskich są:

  • miłość
  • zaufanie
  • dobra komunikacja
  • poszanowanie praw osobistych każdego członka rodziny.

3. Jaka jest główna właściwość wychowywania w rodzinie?

Silne nacechowanie emocjonalne kontaktów między dzieckiem a rodzicami, które wpływa na funkcjonowanie dziecka także w jego życiu dorosłym.

4. Jaka jest podstawowa rola matki i ojca w kształtowaniu rodziny?

Zarówno matka, jak i ojciec odpowiadają za wytworzenie silnego połączenia emocjonalnego między członkami rodziny. Miłość obojga rodziców jest bezwarunkowa, choć inaczej się przejawia i kładzie akcent na niekiedy odmienne sfery życia. Niemniej opieka, bliskość, gwarancja właściwych wzorców, odpowiedzialność, zaradność, czuwanie nad przestrzeganiem norm społecznych to wszystko sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie.

5. Dlaczego zachowania rodziców są tak ważne dla dziecka?

Zachowania rodziców to istotny bodziec dla przyszłości dziecka, gdyż pełnią one istotną rolę w kształtowaniu jego postaw i czynów.


Pamiętajmy, że dzisiejsze dzieci jutro będą dorosłymi. Cechy, jakie zaszczepimy im dzisiaj i warunki życia, jakie im stworzymy, będą decydować o tym, jaki będzie w przyszłości świat.

 


Data dodania: 2021-05-19 07:34:43
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.
Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.
Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 19.05.2021 r. będą realizowane  wypłaty na konto bankowe świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Data dodania: 2021-05-17 08:55:41
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.05.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych   od S do Ż


Zmiana wysokości dodatku energetycznego

Data dodania: 2021-05-14 09:52:18
A+
A-

Zmiana wysokości dodatku energetycznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 1 maja 2021 r. zmianie uległa wysokość dodatku energetycznego.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 kwietnia 2021 r. w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi odpowiednio:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 12,09 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł miesięcznie.

Przypominamy jednocześnie, iż o dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby:

  • którym przyznano dodatek mieszkaniowy;
  • które posiadają umowę z zakładem energetycznym zawartą na lokal, na który przyznano dodatek mieszkaniowy.

© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-25 14:27:40

Poprawny CSS!