STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Zmiana kryteriów dochodwych w 2022 r

Data dodania: 2022-02-13 09:52:14
A+
A-

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku zostały zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO UDZIELENIA POMOCY

- dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający – kwoty 776 zł,
- natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600 zł

maksymalna kwota zasiłku stałego - 719 zł

dochód z 1 hektara przeliczeniowego - 345 zł


Zmiana kryterium dochodowego

Data dodania: 2019-02-11 11:51:13
A+
A-

Z dniem 1 października 2018 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku zostały zweryfikowane kryteria dochodowe:

[Czytaj cały]

Kontakt Wiadomości

Data dodania: 2012-05-16 19:33:40
A+
A-

W Dziale Pomocy Środowiskowej

23 rejonowych pracowników socjalnych realizuje zadania wynikające z
Ustawy z dn. 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/pomoc-spoleczna/

[Czytaj cały]

© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!