STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Bank Żywności

Data dodania: 2024-02-19 12:17:59
A+
A-

INFORMACJA

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał produkty żywnościowe (parówki), które będą wydawane od 20 lutego 2024 r. do wyczerpania zapasu.

Osobami upoważnionymi do odbioru produktów żywnościowych są osoby zapisane na Podprogram 2021 Plus.


Pomoc żywnościowa 2021-2027 — Podprogram 2023

Data dodania: 2024-02-19 08:57:19
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że 12 lutego 2024 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w zakresie zmiany kryterium dochodowego kwalifikującego do w/w wsparcia.

Obecnie pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590 zł dla osoby w rodzinie.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-02-16 10:23:55
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 16.02.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od P do Ż.


Bank Żywności

Data dodania: 2024-02-12 14:21:46
A+
A-

INFORMACJA

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że pozyskał produkty żywnościowe, które będą wydawane od 14 lutego 2024 r. do wyczerpania zapasu.

Osobami upoważnionymi do odbioru produktów żywnościowych są osoby zapisane na Podprogram 2021 Plus.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-02-07 09:39:53
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.02.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do K.


Pomoc żywnościowa 2021-2027 — Podprogram 2023

Data dodania: 2024-02-05 08:35:28
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 5 lutego 2024 r. rozpoczęliśmy kwalifikację osób/rodzin do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w godzinach przyjęć interesantów.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla osoby w rodzinie.


Serwis internetowy opiekadla.pl

Data dodania: 2024-01-25 10:08:32
A+
A-

Link do strony opiekadla.pl


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-01-22 10:51:48
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 19.01.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-01-12 11:27:55
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 12.01.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ż.


Informacja o wypłatach

Data dodania: 2024-01-11 10:49:22
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 11.01.2024 r. zrealizowane zostały wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!