STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.AOON - edycja 2022

Data dodania: 2022-04-06 13:28:17
A+
A-

 

Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 883 106,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Adresaci Programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczenie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Limit godzin usług asystenta przypadającym na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z Uczestnikiem, ale nie może wynosić więcej niż:

840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
360 godzin rocznie dla:
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w okresie: maj-grudzień 2022 r.
 

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.

Wniosek można składać:

 • bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.
 • korespondencją elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl lub ePUAP;
 • poprzez usługi Poczty Polskiej S.A.;
 • poprzez  złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym MOPS w Kutno osobiście w sekretariacie MOPS w Kutnie.

Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 1. Zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, kartę zakresu czynności, klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w załącznikach w załączeniu).
 3. Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
 4. Przekazać dokumenty do MOPS w Kutnie za pośrednictwem jednej z ww. form.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod jednym z poniższych telefonów:

 

24 253-74-80,
24 254-95-68,
24 253-78-47,
24 253-44-46,
- wew. 133.


-  Program AOON – edycja 2022;

 


Informacja

Data dodania: 2022-04-06 12:01:14
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 6.04.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od A do K.


Marzec 2022 w świetlicy "Rodzinka"

Data dodania: 2022-03-31 09:15:53
A+
A-

W marcu dzieci ze świetlicy "Rodzinka" korzystały z następujących atrakcji:

 • spacer w poszukiwaniu wiosny;
 • zajęcia manualne - lepienie z ciastoliny;
 • malowanie z użyciem nowej techniki tzw. pouringu;
 • zajęcia plastyczne - akrylowe impresje, czyli wiosenna łąka, w krainie Emoji, kolorowanki z postaciami z dawnych bajek;
 • świetlicowy wehikuł czasu - nauka obsługi urządzeń dawnych, typu: magnetofon kasetowy, magnetowid, gramofon;
 • gra podwórkowa z czasów PRL - Wyścig Pokoju tzw. kapsle;
 • zajęcia biblioteczne - poznajemy bohaterów dawnych bajek i komiksów: Kajko i Kokosz, Tytus, Romek i Atomek, Muminki, Przygody Krecika, Bajki z mchu i paproci, Wilk i zając, Bolek i Lolek, Reksio, Przygody Rumcajsa, itp.
 • bajki z gramofonu i kliszy: Pora na Telesfora, Trzy świnki, Kopciuszek, Jacuś i Agatka, Plastusiowy Pamiętnik, Ośla skórka; Przygody Koziołka Matołka itp.
 • Zajęcia kulinarne z okazji Światowego Dnia Gofra;
 • Zajęcia fotograficzne i zabawa w zwierzęce minki;
 • Zajęcia techniczne: budujemy dom dla owadów.

Rodzinka marzec 2022- obraz 1 Rodzinka marzec 2022- obraz 2 Rodzinka marzec 2022- obraz 3 Rodzinka marzec 2022- obraz 4 Rodzinka marzec 2022- obraz 5 Rodzinka marzec 2022- obraz 6 Rodzinka marzec 2022- obraz 7 Rodzinka marzec 2022- obraz 8 Rodzinka marzec 2022- obraz 9 Rodzinka marzec 2022- obraz 10 Rodzinka marzec 2022- obraz 11 Rodzinka marzec 2022- obraz 12 Rodzinka marzec 2022- obraz 13 Rodzinka marzec 2022- obraz 14 Rodzinka marzec 2022- obraz 15 Rodzinka marzec 2022- obraz 16 Rodzinka marzec 2022- obraz 17 Rodzinka marzec 2022- obraz 18 Rodzinka marzec 2022- obraz 19 Rodzinka marzec 2022- obraz 20 Rodzinka marzec 2022- obraz 21 Rodzinka marzec 2022- obraz 22 Rodzinka marzec 2022- obraz 23 Rodzinka marzec 2022- obraz 24 Rodzinka marzec 2022- obraz 25 Rodzinka marzec 2022- obraz 26 Rodzinka marzec 2022- obraz 27 Rodzinka marzec 2022- obraz 28 Rodzinka marzec 2022- obraz 29 Rodzinka marzec 2022- obraz 30 Rodzinka marzec 2022- obraz 31 Rodzinka marzec 2022- obraz 32 Rodzinka marzec 2022- obraz 33 Rodzinka marzec 2022- obraz 34 Rodzinka marzec 2022- obraz 35 Rodzinka marzec 2022- obraz 36 Rodzinka marzec 2022- obraz 37 Rodzinka marzec 2022- obraz 38 Rodzinka marzec 2022- obraz 39 Rodzinka marzec 2022- obraz 40 Rodzinka marzec 2022- obraz 41 Rodzinka marzec 2022- obraz 42 Rodzinka marzec 2022- obraz 43 Rodzinka marzec 2022- obraz 44 Rodzinka marzec 2022- obraz 45 Rodzinka marzec 2022- obraz 46 Rodzinka marzec 2022- obraz 47 Rodzinka marzec 2022- obraz 48 Rodzinka marzec 2022- obraz 49 Rodzinka marzec 2022- obraz 50 Rodzinka marzec 2022- obraz 51 Rodzinka marzec 2022- obraz 52 Rodzinka marzec 2022- obraz 53 Rodzinka marzec 2022- obraz 54 Rodzinka marzec 2022- obraz 55 Rodzinka marzec 2022- obraz 56 Rodzinka marzec 2022- obraz 57


Data dodania: 2022-03-24 13:06:50
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 24.03.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z Ukrainy

Data dodania: 2022-03-18 09:26:13
A+
A-
Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z Ukrainy

Świetlica "Rodzinka" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie organizuje zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, takich jak:

 • zeszyty (zwłaszcza w 3 linie - 16 i 32 kartkowe),

 • bloki białe i kolorowe A3 i A4,

 • kredki, flamastry, kleje, cyrkle,

 • zestawy geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz),

 • farby, pędzelki,

 • plastelina, modelina,

 • nożyczki dla dzieci itp.

Ponadto zbieramy nowe i używane (w dobrym stanie, czyste i niepodarte):

 • plecaki,

 • piórniki,

 • worki na obuwie szkolne.

Artykuły można przynosić do świetlicy "Rodzinka"  znajdującej się przy
ul. Wyszyńskiego 11C/3 od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00. 

Termin zbiórki: 21.03 - 31.03.2022 r.

Zebrane dary zostaną przekazane do kutnowskich szkół podstawowych.

Za okazane serce z góry dziękujemy :-)Informacja

Data dodania: 2022-03-17 12:36:01
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.03.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do Ż.

 


Informacja

Data dodania: 2022-03-15 09:37:53
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 15.03.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od R do Ż.

 


Informacja

Data dodania: 2022-03-14 12:22:52
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 14.03.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od M do P.


Data dodania: 2022-03-09 08:49:22
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 9.03.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od A do P.


Data dodania: 2022-03-07 08:49:38
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 7.03.2022 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń wychowawczych od L do Ł.


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!