STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaOdpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data dodania: 2023-06-02 07:02:10
A+
A-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne.
Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.

Cena1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie

od 01.06.2023 r. wynosi 39,00 zł -  100 %
od 01.07.2023 r. wynosi 40,00 zł - 100 %

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),
Zarządzenie nr 26/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 30.05.2023 r.

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku

Data dodania: 2021-02-04 12:02:27
A+
A-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne.
Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.

Cena1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w 2023 roku 100 %
wynosi 30,48 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),
Zarządzenie nr 62/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 06.12.2022 r.

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja w 2022 roku

Data dodania: 2021-02-04 11:59:18
A+
A-

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze -rehabilitacja w 2022 roku

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w roku 2022- 100% odpłatnosci za
1 godzinę - wynosi 37,78 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie regabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu są odpłatne, kwota odpłatności jest uzależniona od wysokości posiadanego dochodu.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVII/537/14 Rady Miasta Kutno z dnia 8 grudnia 2014 r. z późn. zm.

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.

 

 


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r

Data dodania: 2020-03-13 12:35:09
A+
A-

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2020r dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  są odpłatne.
Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.

Cena1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w 2020 roku 100 %
wynosi 30,48 zł.
Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i mlodzieży w formie terapii logopedycznej -100 % - wynosi 60 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),
Zarządzenie nr 40/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 04.12.2019r

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.


 


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze- rehabilitacja w 2020 roku

Data dodania: 2020-03-13 12:25:44
A+
A-

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze -rehabilitacja w 2020 roku

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w roku 2020- 100% odpłatnosci za
1 godzinę - wynosi 37,78 zł.
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie regabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu są odpłatne, kwota odpłatności jest uzależniona od wysokości posiadanego dochodu.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVII/537/14 Rady Miasta Kutno z dnia 8 grudnia 2014 r. z późn. zm.

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.

 

 

 


odpłatność za rehabilitację w 2019 r

Data dodania: 2019-03-04 09:54:46
A+
A-

 

  Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze -rehabilitacja od 01.01.2019r

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w roku 2019 wynosi 31,53 zł.

Podstawa prawna:

 

Uchwała Nr LVII/537/14 Rady Miasta Kutno z dnia 8 grudnia 2014 r. z późn. zm.

 

Tabela odpłatnosci za specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej świadczone przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Kutnie na rok 2019.

Wysokość odpłatności ustalona od ceny usługi dla:
osób samotnie gospodarujących osób w rodzinie            
Dochód w relacji do kryterium
dohodowego w zł   
odpłatność w zł                        Dochód w relacji do kryterium dochodowego w zł odpłatność w zł        

do 841,20

nieodpłatnie do 633,60 nieodpłatnie

od 841,21 - 1051,50

4% - 1,26 od 633,61 - 792,00 5% - 1,58
od 1051,51 - 1261,80 5% - 1,58 od 792,01 - 897,60 7% -2, 21
od 1261,81 -1472,10                  7% - 2,21

od 897,61 - 1003,20

11% -3,47

od 1472,11- 1682,40        

11% - 3,47 od 1003,21 - 1108,80 15% - 4,73
od 1682,41 - 1892,70 15% - 4,73 od 1108,81 - 1214,40 20% - 6,31
od 1892,71 - 1962,80 22% - 6,94 od 1214,41 - 1320,00 25% -7,88
od 1962,81 - 2032,90 30% - 9,46 od 1320,01 - 1425,60 32% - 10,09
od 2032,91 - 2103,00 45% - 14,19 od 1425,61 - 1531,20 45% -14,19
od 2103,01 - 2173,10 60% - 18,92 od 1531,21 - 1636,80 60% - 18,92
od 2173,11 - 2243,20 75% - 23,65 od 1636,81 - 1742,40 75% - 23,65
od 2243,21 - 2313,30 90% - 28,38 od 1742,41 - 1848,00 90% - 28,38

od 2313,31

100% -31,53 od 1848,01 100% -31,53

 


Specjalistyczne usługi opiekuńcze odpłatność od 2019r

Data dodania: 2019-03-04 09:38:13
A+
A-

  Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze od 01.01.2019r dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskanych dochodów.
Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w  2019 roku wynosi 30,48 zł.

Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),
Zarządzenie nr 47/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 05.12.2018r.
 
 Tabela odpłatności  za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
na rok 2019

Dochód wg kryterium dochodwego -701,00 Osoba samotnie gospodarująca osoba w rodzinie
odpłatnośc za godz. w zł  odpłatność za godz. w zł                   
do 701,00 nieodpłatnie nieodpłatnie
od 701,01 - 928,83

1,5% - 0,46

3,5% -1,07
od 928,84 - 1156,65

   3% - 0,91

7% - 2,13
od 1156,66 - 1314,38

   5% - 1,52

11% - 3,35
od 1314,39 - 1542,20

  7% -2,13

15% - 4,57
od 1542,21 - 1664,88

11% - 3,35

20% - 6,10
od 1664,89 - 1787,55

15% - 4,57

25% - 7,62
od 1787,56 - 1857,65

22,5% - 6,86

32,5% - 9,91
od 1857,66 - 1927,75

30% - 9,14

40% - 12,19
od 1927,76 - 1980,33

45% - 13,72

55% - 16,76
od 1980,34 - 2032,90

60% - 18,29

70% - 21,34
od 2032,91 - 2173,10

75% - 22,86

85% - 25,91
od 2173,11 - 2313,30

90% - 27,43

100% -30,48
od 2313,31

100% -30,48

100% -30,48

 


Odpłatność

Data dodania: 2012-10-17 08:18:49
A+
A-

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskanych dochodów.

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie

w  2018 roku wynosi 30,48 zł.

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),

Zarządzenie nr 59/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 20.12.2017 r.

 

 Tabela odpłatności  za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Kutnie na rok 2018

Dochód osoby samotnie gospodarującej                lub przypadający na osobę w rodzinie Osoba samotna  Osoba w rodzinie
    %          

odpłatnośc za godzinę             w złotych                

       %      odpłatność za    godzinę                     w złotych                         
 Do 634,00 = 100%  nieodpłatnie  nieodpłatnie  nieodpłatnie  nieodpatnie
  Powyżej 100% do 132%  Powyżej  634,00 do 840,05  1,5  0,46             3,5                 1,07
 Powyżej 132,5% do 165%  Powyżej 840,05 do 1046,10  3  0,91  7  2,13
 Powyżej 165% do 187,5%  Powyżej 1046,10 do 1188,75  5  1,52  11  3,35
 Powyżej 187,5% do 220%  Powyżej 1188,75, do 1394,80  7  2,13  15  4,57
 Powyżej 220% do 237,5% Powyżej 1394,80 do 1505,75  11  3,35  20  6,10
 Powyżej 237,5% do 255%  Powyżej 1505,75 do 1616,70  15  4,57  25  7,62
 Powyżej 255% do 265%  Powyżej 1616,70 do 1680,10  22,5  6,86  32,5 9,91
 Powyżej 265% do 275%  Powyżej 1680,10 do 1743,50  30  9,14  40  12,19
 Powyżej 275% do 282,5%  Powyżej 1743,50 do 1791,05  45  13,72  55 16,76
 Powyżej 282,5% do 290%  Powyżej 1791,05 do1838,60  60  18,29  70  21,34
 Powyżej 290% do 310%  Powyżej 1838,60 do 1965,40  75 22,86  85  25,91
Powyżej 310% do 330%  Powyżej 1965,40 do 2092,20  90  27,43  100  30,48
 Powyżej 330%  2092,20 i więcej  100  30,48  100  30,48

 

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w roku 2018   wynosi 31,53 zł.

Podstawa prawna:

 

Uchwała Nr LVII/537/14 Rady Miasta Kutno z dnia 8 grudnia 2014 r. z późn. zm.

 

Tabela odpłatnosci za specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyjątkiem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej świadczone przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Kutnie na rok 2018.

 Wysokość odpłatności ustalona od kosztu usługi dla:
 Osób samotnie gospodarujących  Osób w rodzinie
 Dochód w zł  Odpłatność %  Odpłatność w zł  Dochód w zł  Odpłatność w % Odpłatność w zł 
 Do 760,80  nieodpłatnie  nieodpłatnie  Do 616,80  nieodpłatnie  nieodpłatnie
 powyżej 760,80 - 951,00  4  1,26 powyżej 616,80-771,00  5  1,58
 powyżej 951,00 - 1141,20  5  1,58  powyżej 771,00-873,80  7  2,21
 powyżej 1141,20- 1331,40  7  2,21  powyżej 873,80 - 976,60  11  3,47

powyżej

1331,40-1521,60

 11  3,47  powyżej 976,60 -1079,40  15  4,73
 powyżej 1521,60-1711,80  15  4,73  powyżej 1079,40 - 1182,20 ., 20  6,31

 powyżej 1711,80-1775,20

 22  6,94

 powyżej 1182,20- 1285,00

 25  7,88
 powyżej 1775,20-1838,60  30  9,46  powyżej 1285,00-1387,80  32  10,09
powyżej 1838,60 - 1902,00  45  14,19  powyżej 1387,80 -1490,60  45  14,19
 powyżej 1902,00- 1965,40  60  18,92  powyżej 1490,60-1593,40  60  18,92
 powyżej 1965,40 - 2028,80  75  23,65 powyżej 1593,40 - 1696,20  75  23,65
 powyżej 2028,80-2092,20  90  28,38  powyżej 1696,20 -1799,00  90  28,38
 Powyżej 2092,20  100  31,53  powyżej 1799,00  100  31,53

 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!