STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaOdpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - rehabilitacja w 2024 roku

Data dodania: 2024-03-01 06:43:35
A+
A-

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze -rehabilitacja w 2024 roku

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w roku 2024- 100% odpłatnosci za
1 godzinę - wynosi 50,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie regabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu są odpłatne, kwota odpłatności jest uzależniona od wysokości posiadanego dochodu.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXXIX/737/24 Rady Miasta Kutno z dnia 31.01.2024 r.

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.

 


Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024

Data dodania: 2024-03-01 06:40:41
A+
A-

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne.
Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.

Cena1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie


od 03.01.2024 r. wynosi 40,00 zł - 100 %

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych( Dz. U.z 2005r. Nr 189 poz.1598),
Zarządzenie nr 55/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z dnia 08.12.2023 r.

Szczegółową informację dotyczącą odpłatności (uzależnioną od dochodu) można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 78 47, 24 253 44 46 wew. 134, w godzinach 7.30 do 9.00 i 14.30 do 15.30.
 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!