STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaRefundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Data dodania: 2023-02-07 07:09:39
A+
A-

W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 268

Dla kogo refundacja podatku VAT za gaz w 2023 r.

O refundację podatku VAT za gaz mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych.

Warunkiem uzyskania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego

Refundacja podatku VAT przysługuje osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym dochód nie przekracza kwoty 2100 zł lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku wniosku złożonego w okresie do 31.07.2023 r. będzie brany pod uwagę dochód za 2021 rok, w przypadku wniosku złożonego po 31.07.2023 za rok 2022.

Konieczny wpis lub zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi być potwierdzone wpisem lub zgłoszeniem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. 20.12.2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Wniosek o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. można składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a — w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, pok. 37 lub przesłać pocztą.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Do wniosku o refundację podatku VAT trzeba załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek można pobrać w sekcji Formularze do pobrania.

We wniosku należy podać numer konta bankowego.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – wtorek: 10:00 – 14:00
czwartek – piątek: 10:00 – 14:00

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
24 2534446, 24 2534309 lub 780 285 623.

 

Kutno dn. 6.02.2023 r.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!