STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaSpecjalistyczne usługi opiekuńcze

Data dodania: 2023-06-02 07:06:28
A+
A-

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, czyli osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne), upośledzonym umysłowo oraz wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczone są chorym (przy łóżku chorego), którzy nie mogą uzyskać takiej pomocy w zakładach opieki zdrowotnej.


Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994roku o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U.Nr111 poz. 535,z późn. zm/

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. Nr 189 poz.1598 z póż..zm/

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej -podstawa prawna

Uchwały rady Miasta Kutno Nr LXVI/607/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r.


Informacje ogólne

Data dodania: 2012-05-17 11:18:42
A+
A-

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI świadczone  są osobom z zaburzeniami psychicznymi, czyli osobom chorym psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne), upośledzonym umysłowo oraz wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi)   w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczone są chorym (przy łóżku chorego),  którzy nie mogą uzyskać takiej pomocy w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podstawa prawna:

 - Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994roku o ochronie zdrowia psychicznego/Dz.U.Nr111 poz. 535,z późn. zm/

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych / Dz.U. Nr 189 poz.1598 z póż..zm/

 Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (z wyjątkiem usług świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi) w formie rehabilitacji fizycznej  -podstawa prawna

Uchwały rady Miasta Kutno Nr LVII/537/14 z dnia 08 grudnia 2014

Cele jakie realizowane są przez specjalistyczne usługi opiekuńcze to:

1.Potęgowanie zdrowia psychicznego, profilaktyka oraz leczenie i rehabilitacja chorych w ich naturalnym środowisku społecznym.

2.Powrót klienta do zdrowia i do społeczeństwa – przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez przywracanie prawidłowych kontaktów z otoczeniem.

3.Postępowanie rehabilitacyjne – elastyczne i zindywidualizowane, takie które uwzględnia przebieg choroby, czas jej trwania oraz ocenę głębokiej dezadaptacji

4.Motywowanie do aktywnego udziału w terapii

5.Udzielanie wsparcia rodzinie osoby w ostrym kryzysie psychicznym

6.Kształtowanie umiejętności dnia codziennego

7.Promocja zdrowia fizycznego zgodnie z regułami skutecznego działania poprzez właściwe zaplanowanie procesu pielęgnowania

 

Kadra Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – jest merytoryczne przygotowana do wykonywania zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i niepełnosprawnych fizycznie. W skład zespołu wchodzą:

- kierownik

- pielęgniarki

- pedagog

- psycholog

- rehabilitanci

 

 

 

 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!