STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaCharakterystyka pracy asystenta rodziny

Data dodania: 2021-02-16 14:23:21
A+
A-
Charakterystyka pracy asystenta rodziny

Każda rodzina, a zwłaszcza przeżywająca trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi, ma możliwość i jest obejmowana wsparciem ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie w postaci asystenta rodziny.

Asystent rodziny z założenia ma pomagać rodzinie w środowisku i towarzyszyć w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Jego elastyczny, zadaniowy czas pracy dostosowany jest do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga odnaleźć to, co w rodzinach pozytywne;
 • doradza, jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców;
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowaniu sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny;
 • pokazuje, jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe;
 • doradza, jak zarządzać budżetem domowym;
 • informuje, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
 • wyjaśnia, jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe;
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji;
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę;
 • interwencyjnie podejmuje działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • animuje edukację rodziców na zajęciach w „Szkole dla Rodziców”.

W trakcie swej pracy asystent ściśle współpracuje m.in. z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami czy dzielnicowymi. Wszystko, by jak najlepiej zrozumieć problem i móc go wspólnie z rodziną rozwiązać.


Główne zadania asystenta rodziny

Data dodania: 2021-02-11 13:28:14
A+
A-
Główne zadania asystenta rodziny

Asystent rodziny wspiera, pomaga, wyjaśnia….

Jeżeli potrzebujesz wsparcia asystenta rodziny, przeżywasz trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci lub masz inne problemy to możesz liczyć na naszą pomoc. Pomagamy w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym jej udziale. Pierwsze kroki skieruj do swojego pracownika socjalnego, który wystąpi z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Pomoc asystenta rodziny jest bezpłatna.

Główne zadania asystenta rodziny podjęte z rodziną oraz na jej rzecz

Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka, pomoc w nauce szkolnej);
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja), gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami;
 • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.);
 • pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia);
 • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałość o edukację i rozwój dzieci;
 • propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i emocjonalnych w rodzinie. Dbanie o poprawę i utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny;
 • inicjowanie działań zamierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
 • pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • wspomaganie podopiecznych we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Wsparcie asystenta rodziny dedykowane jest także rodzinom, które posiadają dzieci ze zdiagnozowanym ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej.

Rolę i zadania asystenta rodziny regulują:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wszystkich zainteresowanych tą forma wsparcia zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie usługi asystenta rodziny do MOPS Kutno.


IV edycja "Szkoły dla rodziców i wychowawców"

Data dodania: 2014-10-14 12:26:10
A+
A-

Od 07.10.2014 r. ruszyła IV edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Zajęcia prowadzone
są w Kompleksie Terapeutyczno –Integracyjnym „Wspólny Dom” przez psychologa i pedagoga. Zajęcia warsztatowe potrwają do grudnia  2014r. Już dziś zapraszamy do zapisów na V edycję warsztatów, która rozpocznie się w połowie stycznia 2015r. 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu
na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi, niezależnie od tego, czy dziecko ma 2 lata czy 18 - nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno, aby móc coś zmienić.
Głównym celem tego programu jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji,
dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i tworzenie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program oferuje wiele konkretnych wskazówek i sposobów porozumiewania się z dziećmi,
ale jego istotą nie są metody, lecz autentyczne wsłuchiwanie się w dziecko (jego uczucia i potrzeby) i w siebie (swoje uczucia i potrzeby). Dzięki temu może pojawić się zaufanie i bliskość.

[Czytaj cały]

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Data dodania: 2013-04-08 12:05:08
A+
A-

Na terenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego "Wspólny Dom" od 3 kwietnia 2013 roku ruszyła pierwsza edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Realizowany program obejmuje cykl 10 warszatów prowadzonych przez specjalistów KTI - psychologa, Panią Katarzynę Osiecką i pedagoga, Panią Kamilę Kubiak. Uczestnicy pierwszej edycji warsztatów to osoby objęte wsparciem Asystenta Rodziny ze względu na trudności życiowe, zwłaszcza opiekuńczo – wychowawcze, w przypadku których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.


Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością", „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny", „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole", „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały" (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.


 


terapia piecza

Data dodania: 2012-05-28 15:15:19
A+
A-

W Kompleksie Terapeutyczno - Integracyjnym "Wspólny Dom" prowadzona jest terapia psychologiczna i pedagogiczna skierowana w głównej mierze do osób i rodzin objętych opieką przez Asystentów Rodziny. Możliwe jest również prowadzenie terapii lub konsultacji specjalistycznych dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Zapisy - osobiście w godzinach dyżurów:
psycholog – poniedziałek, wtorek i środa w godzinach 9.00-10.00;
pedagog - poniedziałek, wtorek i środa 8:00-9:00
lub poprzez pracownika socjalnego.

Obszary działania:

1. Przezwyciężanie deficytów w zakresie umiejętności wychowawczych rodziców

2. Poradnictwo indywidualne

3. Terapia indywidualna dzieci i młodzieży w zakresie trudności emocjonalnych, szkolnych i wychowawczych

4. Terapia indywidualna osób dorosłych

5. Wsparcie emocjonalne

6. Konsultacje specjalistyczne

7. Terapia rodzinna

8. Zajęcia korekcyjno - wychowawcze

9. Programy psychoprofilaktyczne

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna bazuje na założeniu, że nieprawidłowe myślenie o nas samych, innych ludziach i świecie wpływa na nasz nastrój i zachowanie . To nie same zdarzenia i doświadczenia mają na nas wpływ, ale to jakie nadajemy im znaczenie. Realistyczna ocena i zmiana tych myśli prowadzi do poprawy samopoczucia psychicznego.
Psychoterapia poznawczo – behawioralna stara się rozwiązywać teraźniejsze problemy a do przeszłości odwołuje się w celu zrozumienia w jaki sposób ukształtowały się dysfunkcjonalne schematy poznawcze oraz ich zmiany. Celem terapii jest rozpoznanie negatywnych przekonań i ich zmiana na bardziej konstruktywne. Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest terapią konkretną – uczy rozkładania problemu na części składowe, precyzyjnego wyrażania myśli i odczuć, co w konsekwencji ułatwia pracę nad nimi. W terapii bardzo dużo zależy od samego klienta – określa on problemy nad jakimi chce się skupić, cele do osiągnięcia, jest motywowany do rozpoznawania własnych błędów w myśleniu. Również pomiędzy kolejnymi spotkaniami klient ma szansę pracować nad zmianami a prowadzą do tego zadania domowe w formie m.in. działań do podjęcia lub samoobserwacji swoich myśli i uczuć. Psychoterapia poznawczo – behawioralna ma nauczyć klienta jak może stać się własnym terapeutą i pomóc sam sobie.

 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!