STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaFormularze do pobrania

Data dodania: 2020-03-27 13:25:35
A+
A-

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Karta zgłoszenia
Klauzula informacyjna
Zakres czynności

Dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny:

Deklaracja o dochodach
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Świadczenia rodzinne:

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie rodzicielskie:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie "Za Życiem":

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Zasiłek dla opiekuna:

Wniosek o zasiłek dla opiekuna

Karta Dużej Rodziny:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
Oświadczenie dotyczące nauki
Oświadczenie dot. pieczy zastępczej
Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej
Załącznik dot. osób uprawionych do wyświetlania karty elektronicznej

Świadczenia wychowawcze:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Program „DOBRY START”:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Fundusz Alimentacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 2021/2022
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach 2021/2022
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie strony


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 11:21:52

Poprawny CSS!