STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Formularze do pobrania

Data dodania: 2020-03-27 13:25:35
A+
A-

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Karta zgłoszenia
Klauzula informacyjna
Zakres czynności

Dodatek osłonowy

Wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny:

Deklaracja o dochodach
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Świadczenia rodzinne:

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenie rodzicielskie:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie "Za Życiem":

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Zasiłek dla opiekuna:

Wniosek o zasiłek dla opiekuna

Karta Dużej Rodziny:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
Oświadczenie dotyczące nauki
Oświadczenie dot. pieczy zastępczej
Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej
Załącznik dot. osób uprawionych do wyświetlania karty elektronicznej

Świadczenia wychowawcze:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Program „DOBRY START”:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Fundusz Alimentacyjny:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 2021/2022
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach 2021/2022
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach
Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego
Oświadczenie strony


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!