STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Informacja dotycząca aktualnych działań Ogrzewalni i Noclegowni

Data dodania: 2020-03-10 07:28:10
A+
A-

                                                        INFORMACJA


                Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 29.04.2020 roku ze schronienia skorzystało :

- 19 mężczyzn w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 9 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 39 osób,
- w ogrzewalni – 143 osób.


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-03-05 11:29:13
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 04.03.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 21 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 18 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 36 osób,
- w ogrzewalni – 120 osób.

 

Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2020-03-05 11:24:46
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 01.03.2020 roku ze schronienia skorzystało :
- 21 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 13 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 35 osób,
- w ogrzewalni – 119 osób.


Podsumowanie działań Akcji Zima od 10.2019 do 01.2020

Data dodania: 2020-02-06 14:34:43
A+
A-
Podsumowanie działań Akcji Zima od 10.2019 do 01.2020

W dniu 05.02.2020 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  odbyło się spotkanie dotyczące Akcji Zima 2018/2019. Wzięli w nim udział partnerzy akcji oraz przedstawiciele mediów. Dokonano podsumowania dotychczasowych działań i omówiono dalszy przebieg akcji. Dokładne zestawienie działań w prezentacji poniżej.


az spotkanie luty 2020- obraz 1 az spotkanie luty 2020- obraz 2 az spotkanie luty 2020- obraz 3 az spotkanie luty 2020- obraz 4


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2019-12-16 10:29:46
A+
A-
Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 15.12.2019 roku ze schronienia skorzystało :
- 22 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 10 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 30 osób,
- w ogrzewalni – 68 osób.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-10-18 14:27:16
A+
A-

                    INFORMACJA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.


W dniu 17.10.2019 roku ze schronienia skorzystało :
- 16 osób w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 6 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2019/2020, czyli od dnia 01.10.2019 roku narastająco:
- w noclegowni – 22 osób,
- w ogrzewalni – 30 osób.


Ogrzewalnia po remoncie

Data dodania: 2019-10-15 14:06:03
A+
A-

Ogrzewalnia cały czas działa i w ramach Akcji Zima 2019/2020 zapewnia schronienie osobom bezdomnym. Przed rozpoczęciem akcji zima obiekt został wyremontowany przez beneficjentów kutnowskiej Noclegowni. 


ogrzewalnia- obraz 1 ogrzewalnia- obraz 2 ogrzewalnia- obraz 3 ogrzewalnia- obraz 4 ogrzewalnia- obraz 5 ogrzewalnia- obraz 6 ogrzewalnia- obraz 7 ogrzewalnia- obraz 8


Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

Data dodania: 2019-04-24 11:03:25
A+
A-
 Aktualne informacje dotyczące działań Noclegowni i Ogrzewalni

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dziękuje społeczności lokalnej i innym podmiotom, za dotychczasowe wskazania osób i rodzin, które wymagały udzielenia pomocy w postaci schronienia lub były zagrożone wychłodzeniem bądź zamarznięciem. Zwracamy się z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o w/w osobach.

W dniu 23.04.2019 roku ze schronienia skorzystało :
- 24 osoby w noclegowni (liczba dostępnych miejsc 33),
- 6 osób w ogrzewalni (liczba dostępnych miejsc 12).
Rzeczywista liczba osób, która skorzystała ze schronienia od początku Akcji Zima 2018/2019, czyli od dnia 01.10.2018 roku narastająco:
- w noclegowni – 43 osób,
- w ogrzewalni – 158 osób.


Akcja Zima spotkanie partnerskie

Data dodania: 2019-01-21 10:53:20
A+
A-
Akcja Zima spotkanie partnerskie

W dniu 18.01.2019 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  odbyło się spotkanie dotyczące Akcji Zima 2018/2019. Wzięli w nim udział partnerzy akcji oraz przedstawiciele mediów. Dokonano podsumowania dotyczasowych działań i omówiono dalszy przebieg akcji. Dokładne zestawienie działan w prezentacji poniżej.


akcja zima spotkanie- obraz 1 akcja zima spotkanie- obraz 2 akcja zima spotkanie- obraz 3 akcja zima spotkanie- obraz 4


Zestawienie działań Partnerów i MOPS w ramach Akcji Zima 2018/2019 za miesiąc listopad 2018

Data dodania: 2018-12-11 13:28:41
A+
A-

W ramach „Akcji Zima 2018/2019” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez współpracę z podmiotami, tj. KPP Kutno, Straż Miejska oraz Kutnowski Szpital Samorządowy, dokonuje działań mających na celu zabezpieczenie osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Pracownik socjalny kontaktuje się z w/w podmiotami pozyskując i gromadząc informacje o podjętych działaniach na rzecz tych osób.

Straż Miejska podejmowała działania w 126 przypadkach:
•5 osób przewieziono do szpitala,
•7 osób zostało zabranych przez pogotowie ratunkowe,
• 25 osób odwieziono w miejsce zamieszkania,
•5 osoby przewieziono do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w KPP,
•54 osób zostało przewiezionych do Ogrzewalni,
1 osobę przewieziono do Noclegowni,
1 osobę przewieziono do MOPS,
•28 osobom udzielono pouczenia po czym oddaliło się samodzielnie.

Komenda Powiatowa Policji podejmowała działania w 22 przypadkach:
•6 osób odwieziono przewieziono w miejsce zamieszkania,
•5osób przewieziono do Policyjnego Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych w KPP,
•11 osobom udzielono pouczenia po czym oddaliło się samodzielnie.

Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił pomocy w 21 przypadkach:
•6 osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej,
•15 osób przewieziono do Aresztu Śledczego.

Poprzez Sekcję DDPS Centrum Seniora, nasz Ośrodek wydał 29 gorących posiłków.
Ze schronienia w Ogrzewalni skorzystało 54 osób. Ogółem zostało udzielonych 300 noclegów, średnio na dobę korzystało 14 osób. Osobom tym 31 razy wydano odzież. Podczas dyżurów opiekuna w Ogrzewalni 3-krotnie pomagała Straż Miejska oraz 3-krotnie Policja. Łącznie ze schronienia w Noclegowni skorzystało 31 osób. Udzielenie schronienia odbywało się na prośbę osób zainteresowanych lub na skutek działań Straży Miejskiej i Policji.
Pracownicy socjalni prowadzą na bieżąco stały monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Monitoring odbywa się we współpracy ze Strażą Miejską. Osoby, które przebywają w w/w miejscach są informowane o formach pomocy z jakich mogą skorzystać.
Cały czas prowadzona jest akcja promocyjna poprzez rozwieszanie plakatów, rozdawanie ulotek, przekazywanie informacji do mediów i zamieszczanie ich na stronie internetowej tut. Ośrodka.

 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!