STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaDziałalność terapeutyczno-wspierająca

Data dodania: 2024-05-10 08:11:31
A+
A-

Działalność terapeutyczno-wspierająca
w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

Działalność prowadzona w mieszkaniach treningowych i wspomaganych w Kompleksie Terapeutyczno-Integracyjnym „Wspólny Dom” ma doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców.

Celem głównym jest nauka lub przywrócenie umiejętności jak najbardziej samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb oraz osiągnięcia satysfakcji życiowej poprzez umożliwienie mieszkańcom samorealizacji i zapewnienia oparcia społecznego.

Zasadniczym elementem realizacji programów terapeutyczno-wspierających jest podejmowanie działań na rzecz mieszkańców mieszkań treningowych i wspomaganych, żeby stali się osobami silniejszymi, bardziej zmotywowanymi do pokonywania swoich problemów życiowych. Założeniem jest aktywizowanie i integracja ze społecznością lokalną, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i grupy, otwarcie się na rzeczywiste problemy społeczne. Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (architektonicznych, organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych) jakie napotykają osoby niepełnosprawne intelektualnie, seniorzy, osoby z zaburzeniami psychicznymi, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Praca specjalistów z mieszkańcami prowadzona jest na zasadzie treningów umiejętności skoncentrowanych na redukcji deficytów w zakresie uzależnionym od indywidualnych potrzeb mieszkańców i obejmuje w szczególności:

 • Treningi umiejętności społecznych, w tym:
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • wypełnianie dokumentów,
 • Treningi interpersonalne, w tym:
  • trening umiejętności rozwiązywania problemów,
  • trening umiejętności prowadzenia rozmów,
 • Treningi samodzielności;
 • Treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, w tym:
  • trening higieniczny (teoretyczny i praktyczny),
  • trening kulinarny (teoretyczny i praktyczny),
  • trening budżetowy,
 • Treningi organizowania i spędzania czasu wolnego;
 • Terapia indywidualna;
 • Treningi kompetencji wychowawczych.

Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-06-25 08:57:31

Poprawny CSS!