STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.O NAS

Data dodania: 2022-03-10 11:58:17
A+
A-
O NAS

O NAS

 

 

 

Centrum Seniora jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej podlegającą pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Podstawowym zadaniem pracowników jest przygotowywanie i wydawanie posiłków dla osób objętych opieką MOPS w Kutnie. Pracownicy merytoryczni – w tym przede wszystkim animatorzy i terapeuci - prowadzą regularne zajęcia usprawniające z zakresu terapii zajęciowej. Ich zadaniem jest prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych podnoszących poziom sprawności intelektualnej, fizycznej i psychicznej seniorów. Udzielają oni wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność wymagają opieki w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych bez zmiany miejsca zamieszkania.

W budynku Centrum Seniora została stworzona przestrzeń dla sekcji integracyjnej, z której nieodpłatnie korzystają kutnowskie organizacje pozarządowe, które zyskały przyjazną przestrzeń do realizacji swoich statutowych zadań.

SEKCJA DZIENNA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W strukturze organizacyjnej znajduje się Sekcja Dzienna Domu Pomocy Społecznej. W 2020 roku z zajęć w SDDPS skorzystało 31 osób. Liczba ta jest względnie stała i wynika bezpośrednio z założeń projektu ,,Poprawa infrastruktury społecznej Miasta Kutno – Centrum Seniora”.

SEKCJA INTEGRACYJNA

Centrum Seniora posiada również Sekcję Integracyjną, która wspiera organizacje pozarządowe, udostępniając salę na realizację ich celów statutowych. W okresie os stycznia do grudnia 2020 roku odbyło się ponad 130 spotkań, w których wzięło udział ponad 4000 osób.

KLUB SENIORA

We wrześniu 2021 roku wystartował Klub Seniora - miejsce przyjazne dla kutnowskich Seniorów. Razem z nami można twórczo spędzić czas, poznać nowych znajomych, porozmawiać, pośmiać się, a przy okazji stworzyć coś pięknego na zajęciach prowadzonych przez instruktorów i terapeutów.

Oferujemy ciekawe i różnorodne zajęcia; coś dla ciała i ducha. Przewidziane są m.in. warsztaty z rękodzieła i prac plastycznych oraz gimnastyka dłoni, co pozwoli seniorom poprawić zdolności manualne. Dzięki wspólnym tańcom, w tym czemuś naprawdę wyjątkowemu – joga dance – seniorzy polepszą swoją kondycję tak fizyczną, jak i psychiczną. Nie zabraknie również treningów pamięci i koncentracji – o te instruktorzy zadbają razem z programem Akademia Umysłu Senior.

Udział jest bezpłatny, wystarczy tylko być kutnowskim Seniorem.

W każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00 instruktorzy oraz terapeuci z Centrum Seniora będą czekać na wszystkich zainteresowanych.

 

JESTEŚMY DLA WAS

Centrum Seniora niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości życia osób uczęszczających do SDDPS. Dzięki zajęciom podnosi się ich sprawność fizyczną, intelektualną, psychiczną i społeczną. W trakcie najgorszych momentów pandemii zachowaliśmy płynność funkcjonowania naszej kuchni, wydając posiłki osobom potrzebującym – w tym również zupy w ramach Akcji Zima. Centrum Seniora to także nasza nowa sala - przyjazna, otwarta i nieodpłatna przestrzeń dla kutnowskich organizacji pozarządowych, które chętnie z niej korzystają realizując swoje cele statutowe. Pomimo różnorodności zadań wykonywanych przez pracowników Centrum Seniora najważniejsza pozostaje dla nas troska o podopiecznych SDDPS, a nasze działania są przede wszystkim nakierowane na terapię zajęciową, która w widocznym stopniu poprawia ich funkcjonowanie i korzystnie wpływa na ich dobrostan.

 


INFORMACJA

Data dodania: 2019-02-12 15:44:52
A+
A-

Dzienny Dom Pomocy Społecznej od 01.07.1988 r. działał jako placówka Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Płocku a podporządkowany był bezpośrednio Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.
Pierwszą siedzibą Dziennego Domu Pomocy Społecznej był Domek Klubowy” przekazany przez RSM „Pionier” w Kutnie przy ul. H. Sawickiej 5a (obecnie Wilcza). Od momentu powstania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie tj. od 1990 roku Dzienny Dom Pomocy Społecznej wszedł w jego struktury.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest placówką zapewniającą pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji życia i aktywizacji ich życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania poprzez zaspakajanie m. in. ich potrzeb towarzyskich i kulturalnych.
Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby w wieku emerytalnym, renciści z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, nie posiadające wystarczających źródeł utrzymania, niezaradne życiowo, bezdomne itp.
Korzystanie z usług Domu może być świadczeniem doraźnym, okresowym lub stałym. Skierowanie do Domu z określeniem formy pomocy, czasu jej trwania i odpłatności wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy.

 


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!