STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Tryb przyznania świadczenia w postaci wsparciaw mieszkaniu chronionym

Data dodania: 2012-05-07 14:09:33
A+
A-

Tryb przyznania świadczenia w postaci wsparcia w mieszkaniu chronionym:

 

1. Złożenie wniosku osobiście bądź listownie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie

 

2. Wymagane jest złożenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza rodzinnego, że osoba jest zdolna do wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych

 

3. Jeżeli klient jest leczony w Poradni Zdrowia Psychicznego to także zaświadczenie od lekarza psychiatry, o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z takiej formy wsparcia

 

4. Sporządzenie wywiadu środowiskowego – po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik z MOPS odwiedza osobę i sporządza wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej klienta

 

5. Wnioski o wsparcie w mieszkaniu chronionym rozpatrywane są przez zespół doradczo-opiniodawczy powołany stosownym zarządzeniem przez Dyrektora MOPS w Kutnie

 

6. Sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie zainteresowanej następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Dyrektor MOPS wydaje decyzję o przyznaniu bądź nie wsparcia w mieszkaniu chronionym w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy i opinię zespołu doradczo-opiniodawczego

 

Okres wsparcia w mieszkaniu chronionym uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej. Wsparcie to ustala się na czas określony.


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!