STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaTryb przyznawania świadczenia

Data dodania: 2024-05-10 07:34:41
A+
A-

Tryb przyznawania świadczenia w postaci wsparcia
w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym

  1. Złożenie wniosku osobiście bądź listownie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.
  2. Sporządzenie kontraktu mieszkaniowego przez pracownika socjalnego z osobą wnioskującą o wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.
  3. Wnioski o wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym rozpatrywane są przez zespół doradczo-opiniodawczy powołany stosownym zarządzeniem przez Dyrektora MOPS w Kutnie.
  4. Sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej osobie zainteresowanej następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia. Dyrektor MOPS wydaje decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.
  5. Wsparcie w mieszkaniu treningowym jest przyznawane na czas określony.
  6. Wsparcie w mieszkaniu wspomaganym jest przyznawane na czas określony, a w przypadku osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób – może zostać przyznane na czas nieokreślony.

Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!