STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Program WSPIERAJ SENIORA

Data dodania: 2020-11-23 08:11:56
A+
A-

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie od 04.01.2021 do 31.03.2021 roku realizuje program WSPIERAJ SENIORA

Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia.

Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny, usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, leków, mogą też skorzystać z pomocy w załatwianiu sprawach urzędowych np. opłacenie rachunków, lub wyprowadzenie psa.

W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia.

Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

W obu przypadkach po weryfikacji potrzeb zostanie do Państwa skierowany wolontariusz.

Koszt zakupów pokrywa Senior, który przekazuje pieniądze wolontariuszowi przed dokonaniem zakupów.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Seniorzy zainteresowani pomocą, szczególnie osoby samotne, mogą zgłaszać się dzwoniąc na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11, lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pod numery: 24/ 253 78 47,
24/ 253 44 46,
24/ 253 43 09,
24/ 254 95 68.


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!