STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Ostatnie zajęcia w ramach wiosennej edycji Szkoły dla Rodziców

Data dodania: 2023-05-05 14:01:00
A+
A-

W dniu 4 maja 2023 r. odbyło się ostatnie spotkanie dla rodziców w ramach warsztatów kształtowania kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia poprowadziła Pani Aleksandra Lewandowska - pedagog w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie, która na co dzień oferuje swoje wsparcie i życzliwą pomoc uczniom, nauczycielom i rodzicom. Podczas spotkania opiekunowie wysłuchali prelekcji na temat: "Jak wychowywać bez przemocy?". Pani Aleksandra w bardzo przystępny sposób przekazała uczestnikom cenne wskazówki na temat budowania relacji ze swoim dzieckiem. Podkreśliła, jak ważne w procesie wychowczym są: umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, zdolność słuchania dziecka oraz poświęcania mu należytej uwagi. Rodzice poznali, jakie toksyczne interakcje mogą pojawić się w relacji między rodzicem a dzieckiem oraz jak radzić sobie z nimi na co dzień.

Ostatnim punktem spotkania w ramach wiosennej edycji Szkoły dla Rodziców było wręczenie zebranym dyplomów (dla uczestników ze 100% obecnością) oraz zaświadczeń o uczestnictwie w wybranych zajęciach.


Szkoła dla Rodziców 04.05.2023 r.- obraz 1 Szkoła dla Rodziców 04.05.2023 r.- obraz 2 Szkoła dla Rodziców 04.05.2023 r.- obraz 3


Akcja Zima

Data dodania: 2023-05-02 08:24:40
A+
A-

Kutno, dnia 02.05.2023 r.

Szanowni Państwo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, realizując m in. zadania nakierowane na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością dziękuje Państwu za współpracę w zakresie „Akcji Zima 2022/2023” trwającą od 01.10.2022 r., do 30.04.2023 r.

Za dotychczasową współpracę składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim partnerom oraz instytucjom działającym na rzecz osób w kryzysie bezdomności na terenie Miasta Kutno. Dziękujemy za państwa zaangażowanie oraz otwartość, które przyczyniły się do poprawy sytuacji osób i rodzin bezdomnych, czy tez zagrożonych bezdomnością.

Pragniemy zaprosić Państwa do dalszej owocnej współpracy, na rzecz osób w kryzysie bezdomności, pamiętając że osoby te potrzebują wsparcia przez cały rok. Podsumowanie działań „Akcji Zima” i naszej wspólnej dotychczasowej współpracy nastąpi wraz z rozpoczęciem kolejnej edycji „Akcji Zima 2023/2024”, która odbędzie się we wrześniu 2023 r.

Z poważaniem

Dyrektor i Pracownicy Ośrodka


Zajęcia Szkoły dla Rodziców - Pierwsza Pomoc

Data dodania: 2023-04-28 12:28:50
A+
A-

Za nami kolejne zajęcia "Szkoły dla Rodziców - Rodzina na co dzień". Tym razem uczestnicy doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej z użyciem fantomu Celem zajęć było pozbycie się przez uczestników obaw przed podjęciem udzielania pierwszej pomocy oraz zdobycie podstawowej wiedzy na temat jej udzielania.

Tematyka zajęć obejmowała takie zagadnienia jak:
- Znaczenie wczesnego podjęcia czynności ratunkowych;
- Jak i kiedy wezwać służby ratownicze?
- Jak rozpoznać stan zagrożenia życia - kiedy należy rozpocząć udzielanie pomocy?
- Zasłabnięcie i utrata przytomności;
- Zadławienie;
- Zatrzymanie akcji serca , zawał;
- Zranienia i krwotoki- tamowanie;
- Złamania i ich unieruchamianie;
- Oparzenia;
- Napad drgawkowy, udar mózgu.


Pierwsza Pomoc 2023- obraz 1 Pierwsza Pomoc 2023- obraz 2 Pierwsza Pomoc 2023- obraz 3 Pierwsza Pomoc 2023- obraz 4 Pierwsza Pomoc 2023- obraz 5


Szkoła dla Rodziców - warsztaty nt. Jak uczyć dziecko samodzielności?

Data dodania: 2023-04-27 06:37:26
A+
A-
Podczas kolejnego spotkania w ramach warsztatów rodzice wysłuchali prelekcji nt. uczenia dzieci samodzielności, wykonali proste ćwiczenia, które uświadomiły zebranym, że dzieci należy wdrażać do samodzielnośći od najmłodszych lat. Poza tym poznali przykładowe obowiązki małoletnich odpowiednie do ich wieku, dowiedzieli się, skąd biorą się opory dorosłych podczas wdrażania dzieci do samodzielności.
Samodzielność jest ważną potrzebą rozwojową każdego dziecka. Poprzez podejmowanie prób i gromadzenie doświadczeń, dziecko stopniowo opanowuje niezbędne w życiu umiejętności, rozwija swoje możliwości, poznaje własną odrębność i kształtuje tożsamość. Samodzielne dziecko będzie  lepiej radzić sobie w dorosłym życiu i łatwiej przyjdzie mu zmagać się z codziennością. Będzie potrafiło samo podejmować znaczące i mniej ważne decyzje i bronić swoich racji.
Na skutek nadopiekuńczości rodziców dziecko może stać się nadmiernie uzależnione od osób dorosłych i w efekcie zacznie mieć niskie poczucie własnej wartości oraz trudności z samodzielnym podejmowaniem wielu działań. Nadmierne uzależnienie od dorosłych utrudnia dziecku działanie w świecie zewnętrznym i w konsekwencji hamuje jego odwagę, dociekliwość
i ciekawość poznawczą.
 
Wychowanie do samodzielności to:
• rozwijanie w dziecku ufności we własne możliwości,
• wzmacnianie tendencji do rozwiązywania trudności w oparciu o to, co dziecko już wie i potrafi,
• motywowanie, by dziecko podejmowało coraz ambitniejsze, ale jeszcze leżące w granicach jego możliwości zadania,
• stawianie przed dzieckiem zadań, które je angażują,
• budowanie umiejętności przekładania słów w czyny,
• uczenie pracy samodzielnej i współpracy z innymi.

Z samodzielnego dziecka wyrasta samodzielny dorosły, radzący sobie z wymaganiami stawianymi przez życie: dobrze znający siebie, skonfrontowany z wieloma różnorodnymi trudnościami, pewien własnych możliwości, mający zaufanie do własnych wyborów i sił, gotowy na zmiany, otwarty na nowe wyzwania, podejmujący wiele różnorodnych aktywności.

 


Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 1 Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 2 Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 3 Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 4 Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 5 Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 6 Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 7 Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 8 Szkoła dla Rodziców - Jak uczyć dziecko samodzielności?- obraz 9


Bank Żywności

Data dodania: 2023-04-24 11:55:10
A+
A-

Uwaga!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, Dział Pomocy Środowiskowej informuje, że Stowarzeszenie Bank Żywności w Kutnie pozyskało produkty żywnościowe.

Żywność będzie wydawana w siedzibie Stowarzeszenia Bank Żywności w Kutnie, ul. Bema 3 po okazaniu kartki kwalifikującej do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus w dniach 25-26 kwietnia 2023 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 lub do wyczerpania zapasów.


Zajęcia w ramach Szkoły dla Rodziców - "Pochwała czy zachęta, czyli jak umiejętnie doceniać dziecko"

Data dodania: 2023-04-24 09:07:33
A+
A-

„Pochwała czy zachęta, czyli jak umiejętnie doceniać dziecko”, to temat kolejnych warsztatów organizowanych w ramach wiosennej edycji Szkoły dla Rodziców. Podczas spotkania rodzice pozyskali wiedzę na temat wpływu pochwały na prawidłowy rozwój psychiczny i motywacyjny dziecka. Prelekcja, której wysłuchali pokazała im, że skuteczna pochwała jest istotnym bodźcem motywującym do działania oraz potężnym narzędziem modyfikacji zachowań dziecka, pomaga dziecku w kształtowaniu samooceny, daje poczucie bezpieczeństwa oraz wiary we własne siły i możliwości. Uczestniczący w warsztatach rodzice samodzielnie wykonywali proste ćwiczenia, dzięki którym poznali cechy dobrej pochwały oraz skutecznej zachęty, u podstaw których jest okazywanie dziecku pełnego szacunku i akceptacji oraz zainteresowania patrzeniem na świat z perspektywy syna czy córki. Podsumowaniem spotkania był film edukacyjny. Rodzice otrzymali ponadto okolicznościową broszurkę.

 


Pochwała dziecka- obraz 1 Pochwała dziecka- obraz 2 Pochwała dziecka- obraz 3 Pochwała dziecka- obraz 4 Pochwała dziecka- obraz 5


"Granice w wychowaniu" - zajęcia w ramach Szkoły dla Rodziców

Data dodania: 2023-04-24 08:38:04
A+
A-

Granice odgrywają istotną rolę w procesie wychowania, czyli uczenia się i odkrywania świata. Najważniejszych odkryć dziecko dokonuje w rodzinie, która stanowi podstawowy teren wychowania. To tutaj – od rodziców – dzieci uczą się podstawowych zasad funkcjonowania. Granice wyznaczane dziecku pomagają mu poczuć się bezpiecznie – dzieci wiedzą, jak poruszać się w swoim najbliższym otoczeniu, a później także w świecie. Na bazie tych doświadczeń kształtuje się u dziecka poczucie własnej wartości i kompetencji. Wbrew pozorom dzieci lubią reguły i zasady, ponieważ wtedy wiedzą, jakimi ścieżkami mają się poruszać, czym się kierować, co w życiu jest ważne, co dobre, a co złe. Zasady wpajane dziecku to wartości, które zaprocentują, gdy dziecko będzie dorosłym człowiekiem. Ustalone granice to pomoc zarówno dla dziecka, rodzica jak i ludzi, których będzie spotykało na swojej drodze.

Co dają dzieciom ustalone zasady?
• dają im poczucie bezpieczeństwa,
• pozwalają odróżnić dobro od zła,
• uczą co im wolno, a czego nie wolno,
• pozwalają ustalić pewien panujący porządek.

Aby zasady działały powinny być:
• jasne i czytelne,
• zrozumiałe i możliwe do wykonania dla dziecka,
• z ustalonym systemem nagród i konsekwencji.

Zasady muszą obowiązywać wszystkich. Dzieci uczą się przez obserwację świata, w tym także dorosłych. Pamiętajmy, że nie nauczymy dziecka np. szacunku, jeśli sami nie szanujemy innych. Ma to zastosowanie do wszystkich zasad, jakie chcemy wpoić naszym dzieciom. 


Granice w wychowaniu- obraz 1 Granice w wychowaniu- obraz 2 Granice w wychowaniu- obraz 3 Granice w wychowaniu- obraz 4 Granice w wychowaniu- obraz 5 Granice w wychowaniu- obraz 6 Granice w wychowaniu- obraz 7


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data dodania: 2023-04-21 07:44:52
A+
A-

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie:
www.dla-dzieci.spes.org.pl.


Informacja

Data dodania: 2023-04-19 13:32:07
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 19.04.2023 r. będą realizowane wypłaty na konta bankowe funduszu alimentacyjnego.


Informacja

Data dodania: 2023-04-19 06:39:31
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach podajemy terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 18.03.2023 r. były realizowane wypłaty na konta bankowe świadczeń rodzinnych od R do Ż.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-06 10:46:57

Poprawny CSS!