STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaProgram „Korpus Wsparcia Seniorów” — edycja 2023

Data dodania: 2023-07-17 13:23:44
A+
A-

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” — edycja 2023

Data dodania: 2023-07-17 13:15:11
A+
A-
Logo MRiPS Flaga i godło Logo Kutno - Miasto Róż

Miasto Kutno realizuje Program „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość zadania wynosi 13 000 zł. Środki na realizację działań w ramach Programu będą pochodziły z dotacji celowej z rerwerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przyznawanej na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiącej do 80% kosztów realizacji zadania, oraz ze środków własnych miasta Kutno stanowiących co najmniej 20% kosztów relizacji zadania.

Cel Programu

Zapewnienie usługi wsparcia i bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci Programu

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Zakres usługi

Zadanie realizowane jest poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego w 2022 r.

Uczestnik Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II nie ponosi odpłatności.

Termin realizacji

Program realizowany będzie w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie. O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Co trzeba zrobić, aby zgłosić się do Programu?

 1. Zapoznać się z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II (Program dostępny jest poniżej w załączeniu).
 2. Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, podpisać odpowiednią klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w załączeniu).
 3. Przekazać dokumenty wskazane w pkt. 2 w formie papierowej bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godz. 8:30-9:30 lub 13:30-14:30.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny korzystając z ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pod jeden z poniższych telefonów:

  24 253-74-80,

  24 254-95-68,

  24 253-78-47,

  24 253-44-46,

  - wew. 125.

Formularze/wnioski można pobrać w sekcji Formularze do pobrania.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!