STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaInformacja o sprzedaży końcowej węgla

Data dodania: 2023-05-12 09:18:00
A+
A-

Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Na podstawie art. 14a ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236 ze zm.), Miasto Kutno z dniem 15 maja 2023 r., przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do wyczerpania zapasów (nie później niż do 31 lipca 2023 r.).

Nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada m.in.:

1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w Mieście Kutno, co pozwoli na wyprzedanie posiadanych przez miasto zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

2) brak limitu ilościowego;

Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

3) węgiel dla mieszkańców innych gmin.

Zgodnie z nowelizacją możliwy jest zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego (zaświadczenie o przyznaniu dodatku węglowego).

 

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej:
- orzech: 16 t,
- kostka: 24 t,
- ekogroszek Pieklorz: 26 t.

Cena węgla: 2000 zł brutto za tonę (nie obejmuje kosztów transportu).

UWAGA! Minimalna ilość zakupionego węgla - 500 kg.

 

Sprzedaż będzie odbywać się według kolejności złożenia wniosków. Urząd Miasta Kutno skontaktuje się z wnioskodawcami telefonicznie, celem umówienia terminu zakupu węgla.

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a od dnia 15 maja 2023 roku w pokoju nr. 3 w godzinach od 9.00 do 11.00 i od 14.00 do 15.00, tel. kontaktowy: 24 253 78 47 wew. 105, lub 780 285 621.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania zapasów węgla, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.


Zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od stycznia 2023 r.

Data dodania: 2023-01-03 13:46:15
A+
A-

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 2 stycznia do 15 kwietnia 2023 roku przyjmuje wnioski na zakup węgla po cenie preferencyjnej.

W roku bieżącym o zakupie węgla decydować będzie kolejność wpływu wniosków do ośrodka. W momencie pojawienia się nowych dostaw węgla, osoby te będą informowane telefonicznie przez Urząd Miasta Kutna o możliwości zakupu węgla.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a.

Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek-wtorek: 10.00-14.00
czwartek-piątek: 10.00-14.00

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /MOPSKUTNO/skrytka lub poczty polskiej.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie www.mops.kutno.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:
- 24 253-78-47, wew. 105;
- 780 285 621.
 


Zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od stycznia 2023 r.

Data dodania: 2022-12-15 14:15:49
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że są już dostępne w siedzibie ośrodka oraz na stronie internetowej MOPS wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego na okres od stycznia 2023 r. do kwietnia 2023 r.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego na nowy okres będą przyjmowane w MOPS w Kutnie od dnia 2 stycznia 2023 roku.


Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Data dodania: 2022-11-04 14:04:01
A+
A-

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od dnia 7 listopada 2022 roku przyjmuje wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zakupu można dokonać po cenie preferencyjnej nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę paliwa. Do ceny zakupu nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Dostępna ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) 1.500 kg do dnia 31 grudnia 2022 roku

2) 1.500 kg od dnia 1 stycznia 2023 roku,

z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kutna wypełniony wniosek złóż w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek-wtorek: 10.00-14.00
czwartek-piątek: 10.00-14.00.

Wnioski można składać również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub poczty polskiej.

Wniosek można pobrać tutaj: Pobierz wniosek (format PDF). Oświadczenie zgody można pobrać tutaj: Pobierz oświadczenie (format PDF).

W załączniku do pobrania Upoważnienie do odbioru kopii rozpatrzonego wniosku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

24 253 78 47 wew. 105
780 285 621

Kutno dn. 4.11.2022 r.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!