STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Informacje ogólne

Data dodania: 2021-05-25 13:17:17
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje zadanie, którym jest prowadzenie mieszkań wspomaganych w Kutnie.
Mieszkania wspomagane są jednym z elementów w procesie usamodzielnienia, czyli w realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w tym Wychodzenia z Bezdomności.
Proces usamodzielnienia ma prowadzić do odzyskania samodzielności życiowej podopiecznych, zaradczości i sprawczości, a także do integracji ze społecznością lokalną.
Praca z mieszkańcami przebiega na wielu płaszczyznach, jest prowadzona przez psychologa, pracownika socjalnego oraz specjalistę reintegracji zawodowej. Mieszkańcy w trakcie pobytu w mieszkaniu wspomaganym nabywają umiejętności życia codziennego (poprzez treningi, np.: trening ekonomiczny, prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania wolnym czasem, poruszania się na rynku pracy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dysponuje 22 mieszkaniami dla 32 osób, w tym:
- jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej,
- 11 mieszkań jednoosobowych,
- 10 mieszkań dwuosobowych.
Pobyt w mieszkaniach wspomaganych jest pobytem czasowym, na zasadach hostelowych (to znaczy, że w mieszkaniu dwuosobowym mogą zamieszkać z sobą dwie obce osoby). Mieszkańcy ponoszą odpłatność za czynsz, wodę, energię elektryczną, energię cieplną, wywóz śmieci, gaz.
Każde mieszkanie składa się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki, wyposażone jest w meble, sprzęt RTV i AGD. 


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!