STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaInformacje ogólne

Data dodania: 2021-05-25 13:17:17
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje zadanie, którym jest prowadzenie mieszkań wspomaganych w Kutnie.
Mieszkania wspomagane są jednym z elementów w procesie usamodzielnienia, czyli w realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w tym Wychodzenia z Bezdomności.
Proces usamodzielnienia ma prowadzić do odzyskania samodzielności życiowej podopiecznych, zaradczości i sprawczości, a także do integracji ze społecznością lokalną.
Praca z mieszkańcami przebiega na wielu płaszczyznach, jest prowadzona przez psychologa, pracownika socjalnego oraz specjalistę reintegracji zawodowej. Mieszkańcy w trakcie pobytu w mieszkaniu wspomaganym nabywają umiejętności życia codziennego (poprzez treningi, np.: trening ekonomiczny, prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania wolnym czasem, poruszania się na rynku pracy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dysponuje 22 mieszkaniami dla 32 osób, w tym:
- jedno mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej,
- 11 mieszkań jednoosobowych,
- 10 mieszkań dwuosobowych.
Pobyt w mieszkaniach wspomaganych jest pobytem czasowym, na zasadach hostelowych (to znaczy, że w mieszkaniu dwuosobowym mogą zamieszkać z sobą dwie obce osoby). Mieszkańcy ponoszą odpłatność za czynsz, wodę, energię elektryczną, energię cieplną, wywóz śmieci, gaz.
Każde mieszkanie składa się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki, wyposażone jest w meble, sprzęt RTV i AGD. 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!