STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Tryb kierowania

Data dodania: 2021-05-25 13:17:23
A+
A-

Osoby zainteresowane realizacją Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w tym Wychodzenia z Bezdomności (w trakcie pobytu w mieszkaniu wspomaganym), kierowane są do mieszkań wspomaganych na podstawie:
- wstępnej diagnozy (sporządzonej np. przez pracownika socjalnego MOPS, kuratora, opiekuna usamodzielnienia),
- spisania oraz rozpoczęcia realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w tym Wychodzenia z bezdomności,
- wniosku wraz z załącznikami (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania stałego, zaświadczenie o dochodach, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP, zaświadczenie o pobycie w ośrodku dla osób bezdomnych, zaświadczenie z instytucjonalnej pieczy zastępczej o okresie pobytu osoby w pieczy zastępczej, zaświadczenie o okresie odbywania kary w Zakładzie Karnym, zaświadczenie o ukończonej terapii uzależnień lub o jej trwaniu).
Wnioski opiniowane są przez Zespół ds wykluczenia społecznego w tym wychodzenia z bezdomności oraz przez Zespół Metodyczno-Doradczy ds funkcjonowania mieszkań wspomaganych. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez w/w Zespoły klient podpisuje kontrakt trójstronny z Opiekunem Mieszkania wspomaganego oraz Dyrektorem MOPS w Kutnie a także umowę na pobyt w mieszkaniu wspomaganym z Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie.


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!