STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaTryb kierowania

Data dodania: 2021-05-25 13:17:23
A+
A-

Osoby zainteresowane realizacją Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w tym Wychodzenia z Bezdomności (w trakcie pobytu w mieszkaniu wspomaganym), kierowane są do mieszkań wspomaganych na podstawie:
- wstępnej diagnozy (sporządzonej np. przez pracownika socjalnego MOPS, kuratora, opiekuna usamodzielnienia),
- spisania oraz rozpoczęcia realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia w tym Wychodzenia z bezdomności,
- wniosku wraz z załącznikami (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ostatnim miejscu zameldowania stałego, zaświadczenie o dochodach, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP, zaświadczenie o pobycie w ośrodku dla osób bezdomnych, zaświadczenie z instytucjonalnej pieczy zastępczej o okresie pobytu osoby w pieczy zastępczej, zaświadczenie o okresie odbywania kary w Zakładzie Karnym, zaświadczenie o ukończonej terapii uzależnień lub o jej trwaniu).
Wnioski opiniowane są przez Zespół ds wykluczenia społecznego w tym wychodzenia z bezdomności oraz przez Zespół Metodyczno-Doradczy ds funkcjonowania mieszkań wspomaganych. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez w/w Zespoły klient podpisuje kontrakt trójstronny z Opiekunem Mieszkania wspomaganego oraz Dyrektorem MOPS w Kutnie a także umowę na pobyt w mieszkaniu wspomaganym z Zarządem Nieruchomości Miejskich w Kutnie.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-20 10:08:12

Poprawny CSS!