STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Andrzejki w DDPS

Data dodania: 2012-12-01 10:55:01
A+
A-
Andrzejki w DDPS

W wtorkowe popołudnie 27 listopada w Dziennym Domu odbyło się spotkanie andrzejkowe. Impreza odbyła się na stołówce MOPS-u w Kutnie.

Spotkanie rozpoczęto od słodkiego poczęstunku przygotowane przez członkinie klubu.

Potem były wspólne śpiewy, tańce i zabawy oraz opowiadanie dowcipów. Spotkanie przebiegło w wesołej i sympatycznej atmosferze.


Dzień Seniora

Data dodania: 2012-11-26 13:14:22
A+
A-
Dzień Seniora

 

W związku  z   faktem, iż rok 2012 decyzją Parlamentu Europejskiego jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, na dzień 29.11.2012r  planowany jest Dzień Seniora czyli przegląd  talentów artystycznych

 i rękodzielniczych osób w wieku poprodukcyjnym. Celem projektu jest integracja osób starszych. Wydarzenie jest organizowane  przez Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” we współpracy z kutnowskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów i Kutnowskim Domem Kultury.

Dzień Seniora o godzinie 11:30 otworzy przemarsz seniorów od kościoła Św. Wawrzyńca  przez ul. Królewską do Urzędu Miasta, gdzie nastąpi symboliczne  przekazanie klucza do miasta przez Prezydenta Miasta Kutno.

 Dalsza część rozpocznie się o godzinie 12:00  w Kutnowskim Domu Kultury:

–        na dużej sali widowiskowej – występy artystyczne  poszczególnych stowarzyszeń oraz wybory Pani i Pana Jesieni.

–        na górnym holu – wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych itp. oraz stoiska prozdrowotne – PCK, Kutnowski Klub Amazonek

  Spotkanie zakończy poczęstunek.

W dniu 01.12.2012 odbędzie się kolejny element Dnia Seniora – marsz nordic walking – od Placu Piłsudskiego do Aquaparku. Rozpoczęcie o godzinie 10:00.

 

 

 

 


Akcja Zima 2012-2013

Data dodania: 2012-11-06 19:52:02
A+
A-

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie realizuje projekt ,,Akcja Zima 2012-2013'' mający na celu zabezpieczenie osób i rodzin zagrożonych zamarznięciem i wychłodzeniem.

[Czytaj cały]

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Otwórz się na siebie"

Data dodania: 2012-10-19 12:01:02
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje o rozpoczęciu REKRUTACJI DO PROJEKTU „OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE” NA ROK 2013.


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie do realizacji projektu na kolejny rok tut. Ośrodek realizuje badanie potrzeb mieszkańców Kutna zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Osoby w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez zatrudnienia, zainteresowane udziałem w projekcie, powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w MOPS. Informacje szczegółowe dotyczące kryteriów naboru oraz ewentualnych form wsparcia będą udzielane na miejscu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.11.2012 r. Planowane działania to m.in.: doradztwo zawodowe, szkolenia, kursy, terapia psychologiczna, wsparcie asystenta rodziny i inne.


Grupa Samopomocowa dla Osób z Kryzysami Psychicznymi

Data dodania: 2012-10-18 17:56:46
A+
A-
Grupa Samopomocowa dla Osób z Kryzysami Psychicznymi

Zapraszamy na spotkania Grupy Samopomocowej dla Osób z Kryzysami Psychicznymi. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 8 listopada 2012r. o godzinie 14:00

Jeśli chcesz:

  •  poszerzyć wiedzę o wspólnym problemie i uzyskać pomoc w jego lepszym rozumieniu,
  •  znaleźć emocjonalne oraz społeczne oparcie,
  •  rozwijać nowe formy radzenia sobie,
  •  odrzucić izolację społeczną,
  •  stworzyć nowe perspektywy.

Przyjdź !

Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek o godz. 14.00, ul. Wyszyńskiego 11A (Centrum Organizacji Pozarządowych)
 


Schizofrenia - przełamanie stereotypów

Data dodania: 2012-10-11 15:51:59
A+
A-
Schizofrenia - przełamanie stereotypów

W dniu 10 października 2012r w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” odbyło się spotkanie „Schizofrenia – przełamanie stereotypów”. Było ono częścią kampanii społecznej dotyczącej tej choroby. Spotkanie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych tematyką schizofrenii. Rozpoczęło się prezentacją sondy ulicznej przeprowadzonej przez telewizję TV Kutno. Obrazowała ona jakie stereotypy dotyczące schizofrenii istnieją w społeczności, jak mieszkańcy Kutna postrzegają osoby chore, co wiedzą o samej chorobie. Następnie uczestnicy spotkania mogli poznać placówki świadczące pomoc osobom chorym psychicznie, były to – Kompleks Terapeutyczno – Integracyjny „Wspólny Dom”, Dział Specjalistycznych Usług Opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Pracownicy zaprosili również wszystkich chętnych do bliższego zapoznania się z działalnością ich instytucji w trakcie „dnia otwartego” tj. 11 października 2012r. Spotkanie zakończył wykład lekarza psychiatry Pani Agnieszki Misiołek na temat rodzajów, objawów, przebiegu schizofrenii. Po wykładzie był czas na kuluarowe dyskusje, zadawanie pytań lekarzowi i wymiana doświadczeń i poglądów. Uczestnicy mogli obejrzeć również place plastyczne na temat schizofrenii wykonane przez uczniów Gimnazjum nr 1.
 Termin spotkania nie był przypadkowy – w dniu 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – jest to jedyna doroczna globalna kampania skupiająca uwagę na specyficznych aspektach zdrowia psychicznego.


Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 1 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 2 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 3 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 4 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 5 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 6 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 7 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 8 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 9 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 10 Schizofrenia przełamanie stereotypów- obraz 11


Schizofrenia - przełamanie stereotypów

Data dodania: 2012-10-04 12:43:54
A+
A-
Schizofrenia - przełamanie stereotypów

Zapraszamy na spotkanie pt.” Schizofrenia – przełamanie stereotypów”, które jest elementem  kampanii społecznej mającej na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię. Projekt ten realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie – Dział specjalistycznych usług opiekuńczych , Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny „Wspólny Dom” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie przy wsparciu Poradni Zdrowia Psychicznego,  Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz Telewizji TV Kutno. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Urząd Miasta Kutno.  Spotkanie odbędzie się w dniu 10.10.2012r, rozpoczęcie - o godzinie 13:00.

W programie przewidziano – przedstawienie  wyników sondy ulicznej na temat schizofrenii,  prezentacje multimedialne KTI, ŚDS, MOPS dotyczące oferty działań skierowanych do osób chorych, oraz  wykład  lekarza o specjalności psychiatra Pani Agnieszki Misiołek.

W dniu 11.10.212r odbędą się „Dni Otwarte” w Kompleksie Terapeutyczno – Integracyjnym ‘Wspólny Dom” ,w  Dziale Usług  Specjalistycznych MOPS i w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Bezpośrednim celem projektu  jest przeciwstawienie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię poprzez edukację wielu grup społecznych - uczniów, pacjentów i ich rodzin, psychiatrów i lekarzy rodzinnych i  wszystkich mieszkańców naszego miasta.  Kampania  nastawiona jest również na bliską współpracę z mediami nad nowym, bliższym prawdzie obrazem osoby chorej psychicznie w społeczeństwie.

[Czytaj cały]

PRALNIA

Data dodania: 2012-10-02 12:34:21
A+
A-

KOMUNIKAT

 

OD DNIA 02.10.2012 PRALNIA I MAGIEL JEST CZYNNY.

 

ZAPRASZAMY


Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki

Data dodania: 2012-10-02 08:41:57
A+
A-
Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki

Poszukujemy wolontariuszy do projektu Szlachetna Paczka. Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt z Lokalnym Centrum Wolontariatu na ul. Wyszyńskiego 11 lub pod nr tel. 512 773 291. można również rejestrować się na stronie www.superw.pl . Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2012r.

SZLACHETNA PACZKA to projekt,  który co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. To tysiące spotkań, które odbywają się w przyjaznej atmosferze wzajemnej otwartości i pełni zrozumienia człowieka dla człowieka. Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji wolontariuszom, spotkanym po raz pierwszy w życiu, darczyńcy  z pasją przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych i spełniają ich marzenia! Od roku 2012 Szlachetna Paczka działa również w Kutnie.

[Czytaj cały]

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Data dodania: 2012-10-01 10:05:35
A+
A-
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 

 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dni poświęcone zagadnieniu starzenia się są okazją do intensywniejszego propagowania postulatów mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa. Na świecie osób starszych przybywa coraz szybciej. W Polsce jest ich ponad 6 mln; na świecie - 500 mln. Do 2020 roku ma być ich miliard. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku, aby przypomnieć o ich problemach.

 W tym szczególnym dniu moc  najserdeczniejszych życzeń zdrowia, pogody ducha, uśmiechu, optymizmu i wielu radosnych chwil Jesieni Życia wszystkim Seniorom

życzą

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-12 12:51:48

Poprawny CSS!