STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Komunikat

Data dodania: 2012-09-21 15:04:07
A+
A-

KOMUNIKAT

 

Pralnia i magiel nieczynne do odwołania.

 

PRZEPRASZAMY


Lokalne Centrum Wolontariatu - zaproszenie do współpracy

Data dodania: 2012-09-11 13:37:19
A+
A-
Lokalne Centrum Wolontariatu - zaproszenie do współpracy

Zapraszamy Państwa do współpracy z Lokalnym Centrum Wolontariatu.
W dniu 14.09.2012 r. o godzinie 14:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” przy ul. Wyszyńskiego 11 odbędzie się spotkanie dotyczące  naszych działań oraz funkcjonowania Centrum. Spotkanie skierowane jest szczególnie dla osób ,
które zajmują się wolontariatem, lub są zainteresowane tą tematyka i chętne do współpracy.
W trakcie spotkania chcemy omówić  ideę Lokalnego Centrum Wolontariatu, zasad działania, sposoby realizacji współpracy oraz niezbędnych dokumentów. itp. Oraz projektu Szlachetna Paczka. Następnie chcemy zaprosić wszystkich do dyskusji  na temat LCW . Pragniemy poznać wasze opinie na temat wolontariatu oraz pomysły na wspólne działania.
Zapraszamy do współpracy wszystkie  placówki i organizacje pozarządowe z terenu Kutna, które chcą promować idee wolontariatu,  potrzebują wsparcia w formie pracy wolontariuszy a także sami chcą być wolontariuszami. Ponadto poszukujemy osób chętnych do bezinteresownej pomocy innym.
Bycie wolontariuszem   daje szansę na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla innych jej uwieńczeniem. Może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia. Otwiera na potrzeby drugiego człowieka i daje możliwość bardzo ważnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem zapraszamy do
Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom”
ul. Wyszyńskiego 11 w
środy w godzinach   13:00 – 15:00 i piątki w godzinach  15: 00 – 18:00
lub prosimy o  kontakt telefoniczny pod nr 512 773 291
w godzinach otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych :
poniedziałki – środy 7:30 – 15:30
 


Kampania społeczna "Schizofrenia - przełamywanie stereotypów"

Data dodania: 2012-09-11 09:23:14
A+
A-
Kampania społeczna \

W dniu 10 września obchodzony jest Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.

W związku z  obchodami tego dnia  w naszym mieście rusza kampania społeczna  pt.” Schizofrenia – przełamanie stereotypów” Kampania ma na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię. Projekt ten będzie prowadzony w partnerstwie. Parterami są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie – Dział usług specjalistycznych, Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny „Wspólny Dom” , Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie, Poradnia Zdrowia Psychicznego. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Urząd Miasta Kutno.

W pierwszym etapie realizacji kampania ma na celu integrację wszystkich środowisk związanych z leczeniem schizofrenii tak, aby ich wspólne działanie wpłynęło na zmianę postaw i uprzedzeń wobec osób chorych psychicznie. Bezpośrednim celem projektu  jest przeciwstawienie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię poprzez edukację wielu grup społecznych - uczniów, pacjentów i ich rodzin, psychiatrów i lekarzy rodzinnych i  wszystkich mieszkańców naszego miasta.  Kampania  nastawiona jest również na bliską współpracę z mediami nad nowym, bliższym prawdzie obrazem osoby chorej psychicznie w społeczeństwie.

Ludzie chorzy na schizofrenię spotykają się często w życiu codziennym z dyskryminacją i odrzuceniem. Społeczeństwo, pracodawcy, media podtrzymują stereotypowe widzenie chorych na schizofrenię jako osób niebezpiecznych, agresywnych i niezdolnych do efektywnej pracy. Takie podejście, któremu mogą ulec także członkowie rodzin chorych a nawet sami chorzy, zmniejsza szanse tych osób na znalezienie zatrudnienia, małżeństwo, posiadanie domu czy uzyskanie pomocy od sąsiadów.

[Czytaj cały]

Zaproszenie na spotkanie dotyczące utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data dodania: 2012-09-06 13:03:58
A+
A-

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS  i Centrum Organizacji Pozarządowych  zapraszają na spotkanie grupy inicjatywnej powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Powiecie Kutnowskim, które odbędzie się w dniu 11 września 2012 o godzinie 14:00 w Centrum Organizacji pozarządowych w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11

Spotkanie poświęcone będzie wypracowaniu zasad powołania i działania RDPP (liczba członków, tryb zgłaszania kandydatur, wybory do rady) w formie propozycji projektu uchwały dla Rady powiatu.

W trakcie II Forum organizacji Pozarządowych, które miało miejsce 28 sierpnia 2012 roku odbyła się dyskusja przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów na temat potrzeby powołania j Rady Działalności Pożytku Publicznego i warunków koniecznych, by pracowała efektywnie i skutecznie realizowała swoje cele. Wszyscy obecni zgodni byli co do potrzeby działania RDP na terenie Kutna i powiatu, podkreślając by organizacje zaczęły tworzyć również lokalne porozumienie organizacji kutnowskich, które będzie płaszczyzną współpracy, komunikowania i konsultacji propozycji Rady. Obecni na Forum przedstawiciele organizacji zadeklarowali chęć współpracy i budowania Koalicji Organizacji Kutnowskich.


II Forum Organizacji Pozarządowych

Data dodania: 2012-08-29 10:43:13
A+
A-
II Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 28 sierpnia 2012 roku w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych „ Wspólny Dom” odbyło się drugie lokalne forum pozarządowe. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Kutno na czele z Panem Prezydentem Zbigniewem Wdowiakiem i Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji Działalności gospodarczej – Pan Michał Kacprzak, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Budnik, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie i organizacji pozarządowych z miasta Kutno i powiatu kutnowskiego. Forum było okazją do dyskusji międzysektorowej w naszym mieście. Główny organizator spotkania - Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego ma na celu wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych działających w powiatach: Kutnowskim , Tomaszewskim i Skierniewickim. Inspiruje lokalne stowarzyszenia do tworzenia koalicji, a także reprezentuje interesy sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych.

W trakcie forum podsumowano założenia wypracowane na poprzednim spotkaniu czyli::
• zasady powołania i funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego( RDPP)w naszym mieście
• sposoby reprezentowania przez RDPP stanowisko organizacji pozarządowych
• program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

 

Omówiono również różnica pomiędzy Radą Działalności Pożytku Publicznego a Radą Organizacji Pozarządowych. Dyskutowano również na temat „ Czy potrzebujemy w mieście Radą Działalności Pożytku Publicznego?” Została podjęta decyzje , że organizacje pozarządowe złożą wspólny wniosek o założenie w Kutnie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Kutna i powiatu kutnowskiego, które chciałyby dołączyć się do utworzenia RDPP, o złożenie wniosku w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych ‘ Wspólny Dom”, ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie do dnia 11.09.2012r.

 

Wzory wniosków są do pobrania w siedzibie COP.

 

W dniu 11 września 2012 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom”, ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie, odbędzie się spotkanie grupy inicjatywnej – przedstawicieli organizacji pozarządowych w celu dalszych ustaleń dotyczących utworzenia RDPP. Na spotkanie serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.


II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 1 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 2 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 3 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 4 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 5 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 6 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 7 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 8 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 9 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 10 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 11 II Forum Organizacji Pozarządowych- obraz 12


Wielkie Grillowanie w Mieszkaniach Chronionych

Data dodania: 2012-08-22 14:26:22
A+
A-

W środę 22 sierpnia 2012r. w Mieszkaniach Chronionych odbyło się Wielkie Grillowanie, w którym udział wzięli mieszkańcy i pracownicy Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego "Wspólny Dom". Mimo zmiennej pogody wszystkim dopisywał dobry humor i apetyt. Spotkanie przebiegło pomyślnie, a zadowoleni uczestnicy czekają już na kolejne!


Grill- obraz 1 Grill- obraz 2 Grill- obraz 3 Grill- obraz 4 Grill- obraz 5 Grill- obraz 6 Grill- obraz 7 Grill- obraz 8 Grill- obraz 9


Zaproszenie na Drugie Lokalne Forum Pozarządowe

Data dodania: 2012-08-20 10:53:19
A+
A-

 

Zapraszamy  organizacje pozarządowe z terenu powiatu kutnowskiego na

 drugie Lokalne Forum Pozarządowe, które odbędzie się

w dniu 28 sierpnia 2012r. godz. 10.00  

 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11

Forum organizowane jest przez  Radę Organizacji Pozarządowych.

Jest to federacja organizacji o różnym profilu, działających na terenie woj. łódzkiego.

W lutym br. Rada w partnerstwie z Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych Hesji rozpoczęła realizację projektu „Sprawne organizacje pozarządowe – pozarządowe centrum kompetencyjne”.  Jego celem jest głównie wspieranie merytoryczne organizacji działających w powiatach: Tomaszowskim, Kutnowskim i Skierniewickim oraz zainspirowanie organizacji do tworzenia lokalnych koalicji oraz inicjowania, powoływania rad działalności pożytku publicznego. Projekt jest objęty Honorowym Patronatem  Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępienia.

Jednym z zaplanowanych w ramach projektu działań jest zorganizowanie lokalnych forów pozarządowych, będących płaszczyzną dyskusji międzysektorowej. W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w  spotkaniu poświęconym:

· wypracowaniu zasad powołania rady działalności pożytku publicznego (RDPP)

· ustaleniu zasad funkcjonowania przyszłej RDPP(m.in. dotyczących częstotliwości spotkań, powoływania zespołów roboczych)

· opracowaniu sposobu reprezentowania przez RDPP stanowiska sektora.

· programowi współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.

[Czytaj cały]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA OPIEKUNA PRAWNEGO

Data dodania: 2012-08-17 15:18:33
A+
A-

 

Kutno, dnia 17.08.2012r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO

OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ CAŁKOWICIE

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Kutnie podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

[Czytaj cały]

Pierwsze Lokalne Forum Pozarządowe

Data dodania: 2012-08-06 14:05:13
A+
A-
Pierwsze Lokalne Forum Pozarządowe

W dniu 1 sierpnia 2012 roku w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych „ Wspólny Dom”  odbyło się pierwsze lokalne forum pozarządowe. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady  Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Kutno na czele z Panem Prezydentem Zbigniewem Wdowiakiem, Starostwa Powiatowego w Kutnie, Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Budnik i przedstawiciele organizacji pozarządowych z miasta Kutno i powiatu kutnowskiego. Forum było okazją do dyskusji międzysektorowej w naszym mieście. Główny organizator spotkania - Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego ma na celu wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych działających w powiatach: Kutnowskim , Tomaszewskim i Skierniewickim. Inspiruje lokalne stowarzyszenia do tworzenia koalicji, a także reprezentuje interesy sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych.

[Czytaj cały]

Zajęcia "Pobaw się ze mną"

Data dodania: 2012-08-02 13:38:36
A+
A-
Zajęcia \

W okresie wakacji na terenie Kompleksu Terapeutyczno - Integracyjnego "Wspólny Dom" raz w tygodniu  odbywać się będą zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców pod hasłem "Pobaw się ze mną". Założeniem programu jest wszechstronne rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem i budowanie więzi emocjonalnej poprzez spędzanie czasu na wspólnej zabawie. Zajęcia zawierają elementy treningu kompetencji wychowawczych, angażują wyobraźnię i kreatywność dzieci i rodziców, pozwalają rodzicom powrócić do dziecięcego świata i ponownie go zrozumieć. Program zajęć przewiduje zabawy o charakterze edukacyjnym i ogólnorozwojowym, zabawy ruchowe, integracyjne, prace plastyczne i zadania manualne, wspólne czytanie bajek. Na miesiąc lipiec przewidywane są zajęcia sterowane, prowadzone przez pedagoga i psychologa kompleksu, sierpień natomiast to czas, w którym uczestniczący rodzice będą mogli zaproponować własne pomysły na wspólną zabawę.
 


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-12 12:51:48

Poprawny CSS!