STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówka


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu — świadczeniu wspierającym (plik pdfIkona otwarcia linku w nowym oknie)

Polskie lalki teatralne i filmowe

Data dodania: 2013-05-12 18:21:47
A+
A-


W dniu 08.05.2013 wybraliśmy się z Mieszkańcami Dziennego Domu do Muzeum Regionalnego w Kutnie na wystawę „ Polskie lalki teatralne i filmowe”. Grupa liczyła
7 osób. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Działu Widowisk Lalkowych MAiE w Łodzi. Zobaczyliśmy kukiełki wielu znanych bajek polskich takich jak Kopciuszek, Pingwin Pik – Pok, Pinokio, Sindbad Żeglarz, Rumcajs, Garbusek. Tego samego zwiedziliśmy też w Dworku Modrzewiowym
( ul . Narutowicza 20)wernisaż wystawy lalek artystycznych „ LARARIUM” autorstwa Klaudii Gautier.
Była to świetna forma spędzenia wolnego czasu. Seniorzy mogli przypomnieć sobie okruchy swojego dzieciństwa.
 


Muzeum- obraz 1 Muzeum- obraz 2 Muzeum- obraz 3 Muzeum- obraz 4 Muzeum- obraz 5


Wsparcie dla osób niepełnosprawnych po 45 roku życia

Data dodania: 2013-05-09 12:17:23
A+
A-

PROJEKT  ,,WSPARCIE OSÓB Z RZADKO WYSTĘPUJĄCYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I NIEKTÓRYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI W WIEKU 45+ NA RYNKU PRACY"

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji realizuje projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ,,Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy"

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. Wiek od 45 roku życia do 59 roku życia (kobiety) i do 64 roku życia (mężczyźni)

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (w tym przypadku musi zaistnieć tzw. niepełnosprawność sprzężona, czyli występowanie min. 2 rodzajów niepełnosprawności o różnym kodzie, np. 05-R i 04-O, 07-S i 10-N, 03-L i 02-P, 11-I i 09-M, itp.)

3. Status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo

4. Niekorzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji np. WTZ, ZAZ ani nieuczestniczenie w projektach finansowanych ze środków publicznych oferujących zbieżne wsparcie z planowanym w powyższym Projekcie

5. Zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego


Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb, preferencji i możliwości Uczestników. Możliwy jest także dojazd doradcy zawodowego do Klienta oraz zorganizowanie szkoleń, praktyk i staży w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

Zapraszamy do kontaktu:

FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI

UL. TATRZAŃSKA 109, P. 216        93-279 ŁÓDŹ

tel./fax: 42 642 78 01

Małgorzata Sieczka

tel: 516-614-306

e-mail: malgorzata.sieczka@far.org.pl


Spotkania dla Seniorów w COP

Data dodania: 2013-04-15 15:05:40
A+
A-

 

W dniu 10.04.2013r odbyło się spotkanie z kosmetologiem Panią Ewą Żmudą, która opowiedziała o pielęgnacji cery dojrzałej. Przedstawiła również zabiegi pielęgnacyjne – oczyszczające, nawilżające itp., które oferuje swoim klientom przychodnia Dermex.

Drugie spotkanie z ciekawym człowiekiem odbyło się w dniu 15.04.2013r. Pan Jacek Saramonowicz- Prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego przedstawił wykład pt. „Kobiety z ciekawymi życiorysami z Kutna na tle historii naszego miasta” Opowiedział o kutnowskich działaczkach ruchu robotniczego – Malwinie Mackiewicz Warda i Wiktorii Czermińskiej.

Organizatorem obu spotkań był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego członkowie regularnie spotykają się we „Wspólnym Domu”.   


Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP- obraz 1 Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP- obraz 2 Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP- obraz 3 Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP- obraz 4 Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP- obraz 5 Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP- obraz 6 Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP- obraz 7 Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP- obraz 8


Masz Głos, Masz Wybór

Data dodania: 2013-04-15 14:19:36
A+
A-
Masz Głos, Masz Wybór

 

Rozpoczął się nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór (MGMW). Dołącz do akcji - zmieniaj okolicę, angażuj społeczność, zdobywaj doświadczenie oraz uznanie!

Do akcji zapraszamy organizacje, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy - wszystkich, którzy chcieliby zmieniać swoje sąsiedztwo, a jednocześnie zacieśniać współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami.

- Przygotowaliśmy sześć tzw. zadań, czyli instrukcji, co zrobić by doprowadzić do korzystnej zmiany - wyjaśnia Joanna Załuska z Fundacji Batorego, dyrektor programu MGMW. – Każdy znajdzie coś dla siebie.

W tym roku uczestnicy akcji będą m.in. zmieniać przestrzeń (np. rewitalizować skwery), usprawniać komunikację pomiędzy mieszkańcami a lokalną władzą, organizować pikniki, obchody świąt, lokalne igrzyska sportowe. Inni pozmieniają godziny pracy biblioteki, menu w szkolnej stołówce lub lokalne regulaminy konsultacji społecznych – by ludziom żyło się po prostu lepiej i wygodniej.

- Jako tegoroczni partnerzy akcji, chcielibyśmy szczególnie serdecznie zaprosić do realizacji zadania Budżet osiedlowy i Inicjatywa lokalna – mówią Anna Sikorska
i Magdalena Mirys z Centrum OPUS. – Wspólnie wypracujemy metody, które pozwolą
w Państwa gminie przeprowadzić inicjatywę lokalną lub zaplanować budżet osiedlowy
z udziałem mieszkańców.

Żeby wziąć udział w akcji, należy zarejestrować się na www.maszglos.pl i wybrać konkretne zadanie. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają wsparcie doświadczonego eksperta (mailowe, telefoniczne, a nawet osobiste) Chętni, którzy do akcji zgłoszą się przed 28 kwietnia, będą mieli szanse uzyskać wsparcie rozszerzone – udział w finansowanych przez Fundację Batorego weekendowych szkoleniach, a nawet mikrogrant na pokrycie drobnych wydatków związanych z realizacją zadania.

- Szczególnie serdecznie zapraszamy te grupy oraz organizacje, które nie mają wielkiego doświadczenia w działaniach w przestrzeni publicznej, z szerszymi kręgami mieszkańców lub we współpracy z lokalnymi władzami. Pomożemy – podkreśla Joanna Załuska.


Załączniki:
ulotka informacyjna

Śniadanie Wielkanocne 2013

Data dodania: 2013-04-08 15:02:12
A+
A-

Wielkanoc 2013- obraz 1 Wielkanoc 2013- obraz 2 Wielkanoc 2013- obraz 3 Wielkanoc 2013- obraz 4 Wielkanoc 2013- obraz 5 Wielkanoc 2013- obraz 6 Wielkanoc 2013- obraz 7 Wielkanoc 2013- obraz 8 Wielkanoc 2013- obraz 9 Wielkanoc 2013- obraz 10 Wielkanoc 2013- obraz 11 Wielkanoc 2013- obraz 12 Wielkanoc 2013- obraz 13 Wielkanoc 2013- obraz 14 Wielkanoc 2013- obraz 15 Wielkanoc 2013- obraz 16 Wielkanoc 2013- obraz 17 Wielkanoc 2013- obraz 18 Wielkanoc 2013- obraz 19 Wielkanoc 2013- obraz 20 Wielkanoc 2013- obraz 21 Wielkanoc 2013- obraz 22 Wielkanoc 2013- obraz 23 Wielkanoc 2013- obraz 24 Wielkanoc 2013- obraz 25 Wielkanoc 2013- obraz 26 Wielkanoc 2013- obraz 27 Wielkanoc 2013- obraz 28 Wielkanoc 2013- obraz 29


Wielkanocne Śniadanie w Mieszkaniach Chronionych

Data dodania: 2013-04-08 14:42:04
A+
A-

Wielkanoc 2013- obraz 1 Wielkanoc 2013- obraz 2 Wielkanoc 2013- obraz 3 Wielkanoc 2013- obraz 4 Wielkanoc 2013- obraz 5 Wielkanoc 2013- obraz 6 Wielkanoc 2013- obraz 7 Wielkanoc 2013- obraz 8 Wielkanoc 2013- obraz 9 Wielkanoc 2013- obraz 10 Wielkanoc 2013- obraz 11 Wielkanoc 2013- obraz 12 Wielkanoc 2013- obraz 13 Wielkanoc 2013- obraz 14 Wielkanoc 2013- obraz 15 Wielkanoc 2013- obraz 16 Wielkanoc 2013- obraz 17 Wielkanoc 2013- obraz 18 Wielkanoc 2013- obraz 19 Wielkanoc 2013- obraz 20 Wielkanoc 2013- obraz 21 Wielkanoc 2013- obraz 22 Wielkanoc 2013- obraz 23 Wielkanoc 2013- obraz 24 Wielkanoc 2013- obraz 25 Wielkanoc 2013- obraz 26 Wielkanoc 2013- obraz 27 Wielkanoc 2013- obraz 28 Wielkanoc 2013- obraz 29


"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

Data dodania: 2013-04-08 11:58:19
A+
A-

Na terenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego "Wspólny Dom" od 3 kwietnia 2013 roku ruszyła pierwsza edycja "Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Realizowany program obejmuje cykl 10 warszatów prowadzonych przez specjalistów KTI - psychologa, Panią Katarzynę Osiecką i pedagoga, Panią Kamilę Kubiak. Uczestnicy pierwszej edycji warsztatów to osoby objęte wsparciem Asystenta Rodziny ze względu na trudności życiowe, zwłaszcza opiekuńczo – wychowawcze, w przypadku których występują różnego rodzaju dysfunkcje oraz zagrożenie koniecznością objęcia dzieci opieką zastępczą.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły", „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością", „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny", „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole", „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały" (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

 


Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP

Data dodania: 2013-04-08 09:40:09
A+
A-
Spotkanie z ciekawym człowiekiem w COP

 

Zapraszamy na spotkanie z kosmetologiem Panią Ewą Żmudą, która opowie o pielęgnacji cery dojrzałej. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013r. o godzinie 11:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” przy ul. Wyszyńskiego 11 i jest skierowane do seniorów, choć nie tylko. Organizatorem jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego członkowie regularnie spotykają się we „Wspólnym Domu”. Za tydzień -15.04.2013r. o godzinie 11:00 kolejne spotkanie z ciekawym człowiekiem – będzie to historyk Pan Jacek Saramonowicz, który przedstawi wykład pt. „Kobiety z ciekawymi życiorysami z Kutna na tle historii naszego miasta”. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę

Data dodania: 2013-03-25 14:48:00
A+
A-

 

W dniu 21 marca 2013r. Odbyło się wydarzenie integracyjne pod hasłem „Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę. Spotkanie zorganizowane zostało przez Centrum Organizacji Pozarządowych „Wspólny Dom” i Środowiskowy Dom Samopomocy. Zostały również zaangażowane następujące organizacje. – Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Klub Seniora i Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej oraz Zespół Śpiewaczy Finezja Pomimo niesprzyjającej zimowej aury kolorowy korowód przeszedł od kościoła św. Wawrzyńca, ulica Królewska do mostu na ul. Sienkiewicza. Nad rzeka nastąpiło utopienie Marzanny i krótki występ artystyczny Zespołu Finezja. Następnie korowód został poprowadzony przez Panią Wiosnę do COP „Wspólny Dom', gdzie na przedstawicieli stowarzyszeń czekały dalsze obchody Pierwszego dnia wiosny. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładu na temat obrzędów i tradycji związanych z topieniem Marzanny, witaniem wiosny oraz świętami Wielkiej Nocy przygotowanego przez Pana Jana Szymańskiego z ZPTZK. Następnie został przeprowadzony konkurs na wiersz o wiośnie, a spotkanie zakończył występ zespołu Finezja. Organizatorzy przygotowali dla przedstawicieli stowarzyszeń podziękowania oraz drobne świąteczne upominki.


Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 1 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 2 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 3 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 4 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 5 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 6 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 7 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 8 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 9 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 10 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 11 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 12 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 13 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 14 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 15 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 16 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 17 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 18 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 19 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 20 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 21 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 22 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 23 Kutnowskie stowarzyszenia witają wiosnę- obraz 24


Życzenia Wielkanocne

Data dodania: 2013-03-25 13:44:50
A+
A-
Życzenia Wielkanocne

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób
szczerze życzy Dzienny Dom Pomocy Społecznej.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2024-07-12 12:51:48

Poprawny CSS!