STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE

obrazek nagłówkaDodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Data dodania: 2022-11-10 13:45:58
A+
A-

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3 000,00 zł- w przypadku gdy głównym źródeł ciepła jest kocioł
na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1 000,00 zł- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500,00 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2 000,00 zł- w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.


Źródło ogrzewania musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się
bez rozpoznania.

Wniosek można pobrać tutaj: Pobierz wniosek (format PDF).

Wypełniony wniosek składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a – Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, pok. 37.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – wtorek: 10:00 – 14:00
czwartek – piątek: 10:00 – 14:00

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 2534446, 24 2534309 lub 780 285 623.


Logo stanowiące link do projektów unijnych
© 2011-2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 11:21:52

Poprawny CSS!