STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Data dodania: 2020-08-06 09:27:20
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 6.08.2020 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczenia wychowawczego  od H do Ł.


Data dodania: 2020-08-05 13:30:34
A+
A-

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 5.08.2020 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczenia wychowawczego  od A do G.


Data dodania: 2020-08-05 13:30:21
A+
A-

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 5.08.2020 r. zostały zrealizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych  od A do P


INFORMACJA BANK ŻYWNOŚCI

Data dodania: 2020-07-29 08:33:39
A+
A-

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCY
M

 

                                                                       UWAGA!!!

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 będą wydawane paczki żywnościowe dla rodzin, które w okresie styczeń – lipiec 2020 nie odebrały w ustalonym terminie paczek żywnościowych.

Wykaz rodzin wg nr, które nie odebrały wszystkich paczek :
18 20 21 37 45 55 62 70 80 83 84 125 128 129
141 152 170 175 176 189 197 202 207 215 221 225 227 234
235 239 244 266 269 278 285 288 290 291 298 312 313 318
320 329 331 332 333 334 351 356 367 372 373 375 379 381
388 394 400 401 409 412 417 420 423 424 427 428 431 442
447 449 451 452 457 460 461 462 469 471 472 474 475 481 0
492 495 496 500 504 511 515 517 520 525 528 530 531 532
533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546
547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561

Paczki będą wydawane w siedzibie przy ul. Bema 3 w terminie 04 – 11.08.2020 w godz. 9-14
Jest to ostateczny termin odbioru paczek żywnościowych !!!!


Warsztaty letnie 2020 w świetlicy "Rodzinka"

Data dodania: 2020-07-23 09:05:17
A+
A-
Warsztaty letnie 2020 w świetlicy

Za nami cztery tygodnie półkolonii organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie w świetlicy „Rodzinka”. Program warsztatów wakacyjnych był bogaty w wiele atrakcji - zajęcia nt. bezpieczeństwa; Kręgielnia Aquapark Kutno + Mc Donald; Bistro „Ale smacznie” - pieczenie pizzy; gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Lusi” - warsztaty „Mleczna droga”; warsztaty taneczne Jumping Frogs Studio Tańca Alibii, zajęcia tematyczne: W krainie tolerancji, Piękna nasza Polska cała, Wioska Słowian, Mali odkrywcy, bajki terapeutyczne, gry i zabawy świetlicowe.
Podczas wypoczynku dzieci miały zapewnione dwa posiłki - drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad w stołówce MOPS w Kutnie. Czas spędzony w świetlicy "Rodzinka" z pewnością na długo pozostanie w pamięci wychowanków.
 


Warsztaty letnie 2020- obraz 1 Warsztaty letnie 2020- obraz 2 Warsztaty letnie 2020- obraz 3 Warsztaty letnie 2020- obraz 4 Warsztaty letnie 2020- obraz 5 Warsztaty letnie 2020- obraz 6 Warsztaty letnie 2020- obraz 7 Warsztaty letnie 2020- obraz 8 Warsztaty letnie 2020- obraz 9 Warsztaty letnie 2020- obraz 10 Warsztaty letnie 2020- obraz 11 Warsztaty letnie 2020- obraz 12 Warsztaty letnie 2020- obraz 13 Warsztaty letnie 2020- obraz 14 Warsztaty letnie 2020- obraz 15 Warsztaty letnie 2020- obraz 16 Warsztaty letnie 2020- obraz 17 Warsztaty letnie 2020- obraz 18 Warsztaty letnie 2020- obraz 19 Warsztaty letnie 2020- obraz 20 Warsztaty letnie 2020- obraz 21 Warsztaty letnie 2020- obraz 22 Warsztaty letnie 2020- obraz 23 Warsztaty letnie 2020- obraz 24 Warsztaty letnie 2020- obraz 25 Warsztaty letnie 2020- obraz 26 Warsztaty letnie 2020- obraz 27 Warsztaty letnie 2020- obraz 28 Warsztaty letnie 2020- obraz 29 Warsztaty letnie 2020- obraz 30 Warsztaty letnie 2020- obraz 31 Warsztaty letnie 2020- obraz 32 Warsztaty letnie 2020- obraz 33 Warsztaty letnie 2020- obraz 34


Informacja

Data dodania: 2020-07-16 08:28:26
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.
Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.
Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 15.07.2020 r. zrealizowane zostały wypłaty na konto bankowe świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


KTI - Szycie maseczek

Data dodania: 2020-07-15 11:06:10
A+
A-
KTI - Szycie maseczek

Mieszkańcy Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego od 8 do 10 lipca 2020 r. uczyli się szyć maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Wykonane własnoręcznie "dzieła" można było zabrać do domu. Podczas zajęć treningowych panowała iście rodzinna atmosfera. 


Szycie maseczek- obraz 1 Szycie maseczek- obraz 2 Szycie maseczek- obraz 3 Szycie maseczek- obraz 4 Szycie maseczek- obraz 5 Szycie maseczek- obraz 6 Szycie maseczek- obraz 7 Szycie maseczek- obraz 8 Szycie maseczek- obraz 9 Szycie maseczek- obraz 10 Szycie maseczek- obraz 11 Szycie maseczek- obraz 12 Szycie maseczek- obraz 13


INFORMACJA BANK ŻYWNOŚCI

Data dodania: 2020-07-15 07:22:58
A+
A-

                                                  PRZYPOMINAMY!!!


Wszystkie osoby/rodziny, które zostały zakwalifikowane do pomocy w formie żywności w ramach PO PŻ Podprogram 2019 proszone są o odbiór żywności w siedzibie Stowarzyszenia Bank Żywności w Kutnie, ul. Bema 3 w terminie od 13.07.2020 r. do 22.07.2020 r.
 


Informacja

Data dodania: 2020-07-14 13:08:42
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.
Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.
Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 14.07.2020 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczenia wychowawczego  od M do Ż.
Jednocześnie informujemy, że wypłaty świadczeń rodzinnych od A do Ż zostały zrealizowane.


Data dodania: 2020-07-07 09:27:11
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry startna nowy okres można będzie składać:

Ø  Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,   PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;

Ø  Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych  i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.
 

Wnioski można pobrać:

Ø  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok.37;

Ø  ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips,gov.pl/bip.
 

Szczegółowe informacje można znaleźć:
 

Ø  na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie www.mops.kutno.pl
ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,

Ø  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00

W okresie  od 01-08-2020 r. do 31-10-2020 r.
przyjęcia interesantów:
 w piątek w godzinach 11.30 - 16.30


 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-07 12:41:03

Poprawny CSS!