STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data dodania: 2021-03-05 03:08:41
A+
A-

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miasto Kutno aplikuje o środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel programu

Ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Adresaci programu

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

1)   dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Rodzaj zadań

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności w:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);

b)  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji;

c)  załatwianiu spraw urzędowych;

d)  nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)  korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)  wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Wymiar usługi asystenta

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Nabór wniosków

Miasto Kutno przy składaniu do wojewody wniosku na środki finansowe z programu uwzględnia w szczególności przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usług asystenckich. Dlatego też niezbędna jest wstępna diagnoza zapotrzebowania mieszkańców Kutna na usługi asystenta.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie, wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w karcie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie poprzez:

- korespondencję elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl lub ePUAP;

- usługi Poczty Polskiej S.A.;

- złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym,

Ważne terminy

1)   program będzie realizowany do 31 grudnia 2021 r.

2)   w terminie do 5 lutego 2021 r.- Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach programu.

Kontakt

Szczegółowe informacje w zamieszczonych niżej plikach do pobrania lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie pod numerem telefonu:

-        24 253-74-80

-        24 254-95-68

-        24 253-78-47

-        24 253-44-46

Pliki do pobrania

https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2021-dla-samorzadow2

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021
 


Data dodania: 2021-03-04 14:01:24
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 4.03.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeia wychowawczego   od A do Ł.


Ostatki w Kompleksie Terapeutyczno-Integracyjnym w Kutnie

Data dodania: 2021-02-24 12:55:58
A+
A-

16 lutego 2021 r. terapeuta zajęciowy Karolina Cichońska oraz pielęgniarka Anna Kruszyniak zorganizowały dla mieszkańców mieszkań chronionych przy KTI trening kulinarny z okazji zakonczenia karnawału, tradycyjnie zwanego ostatkami. Podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie wykonali przepyszne pączki i faworki. Na zakończenie wszyscy zasiedli do pięknie zastawionego stołu i częstowali się słodkościami.


Ostatki 2021- obraz 1 Ostatki 2021- obraz 2 Ostatki 2021- obraz 3 Ostatki 2021- obraz 4 Ostatki 2021- obraz 5 Ostatki 2021- obraz 6 Ostatki 2021- obraz 7 Ostatki 2021- obraz 8 Ostatki 2021- obraz 9 Ostatki 2021- obraz 10


Data dodania: 2021-02-18 06:49:14
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.
Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.
Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 17.02.2021 r. były realizowane  wypłaty na konto bankowe świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


narodowy program szczepień

Data dodania: 2021-02-17 11:08:58
A+
A-
narodowy program szczepień

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ

Mamy szansę aktywnie przyczynić się do sukcesu w walce z COVID-19.

 

JAK TO ZROBIĆ?

  •  Wystarczy wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień.
  •  Warto pamiętać, że szczepienia są dobrowolne i bezpłatne.

Szczepienia dla osób powyżej 70 roku życia rozpoczęły się 25 stycznia 2021 r. i trwają nadal.

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA SZCZEPIENIE?

1) telefonicznie, dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – 989

  • Możesz to zrobić sam lub może cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do rejestracji wystarczy numer PESEL.

2) elektronicznie – poprzez e-rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

  • Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać profil zaufany.

3) osobiście lub telefonicznie, kontaktując się z wybranym punktem szczepień

4) wysyłając sms na numer 664 908 556 o treści: szczepimy sie.

Chrońmy siebie i innych, razem możemy powstrzymać COVID-19.

Dzięki masowym szczepieniom szybciej wrócimy do normalności i zobaczymy się w kutnowskim Centrum Seniora.

 


Data dodania: 2021-02-16 12:39:24
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 16.02.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń rodzinnych   od S do Ż


Data dodania: 2021-02-12 12:01:09
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

W dniu 12.02.2021 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeia wychowawczego   od M do Ż.


Prace porządkowe przy KTI

Data dodania: 2021-02-11 15:27:51
A+
A-
Prace porządkowe przy KTI

Na terenie Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego dwaj mieszkańcy zgłosili się do odśnieżania tarasu przy budynku B. Prace porządkowe zostały wykonane szybko i sprawnie.


prace porządkowe- obraz 1 prace porządkowe- obraz 2 prace porządkowe- obraz 3 prace porządkowe- obraz 4


Tłusty Czwartek 2021

Data dodania: 2021-02-11 15:13:32
A+
A-
Tłusty Czwartek 2021

W Kompleksie Terapeutyczno-Integracyjnym w Kutnie odbyły się zajęcia w ramach treningu kulinarnego. Mieszkańcy uczyli się, jak od A do Z samodzielnie wykonać domowe pączki. Podczas pracy panowała rodzinna atmosfera, a na zakończenie wszyscy zasiedli do degustacji.


Tłusty Czwartek- obraz 1 Tłusty Czwartek- obraz 2 Tłusty Czwartek- obraz 3 Tłusty Czwartek- obraz 4 Tłusty Czwartek- obraz 5 Tłusty Czwartek- obraz 6


INFORMACJA BANK ŻYWNOŚCI

Data dodania: 2021-02-10 07:16:24
A+
A-

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

                                          I N F O R M A C J A

Stowarzyszenie Bank Żywności Kutno informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będą wydawane paczki żywnościowe w siedzibie stowarzyszenia ul. Bema 3
wg poniższego harmonogramu :

dnia 15.02.2021 od nr 001 do nr 070
dnia 16.02.2021 od nr 071 do nr 140
dnia 17.02.2021 od nr 141 do nr 210
dnia 18.02.2021 od nr 211 do nr 280
dnia 19.02.2021 od nr 281 do nr 350
dnia 22.02.2021 od nr 351 do nr 420
dnia 23.02.2021 od nr 421 do nr pozostałe

Paczki będą wydawane w godzinach 9 00 – 14 00
Wielkość paczki na jedną osobę w rodzinie około 8,90 kg.

BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAMY USTALONYCH TERMINÓW ODBIORU PACZEK !!!!!


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-05 03:08:41

Poprawny CSS!