STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.Kontakt

Data dodania: 2015-08-07 10:51:26
A+
A-

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
UL.WARSZAWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10A
99-300 KUTNO

NIP 775-18-13-138 REGON 004730497

e-mail: sekretariat@mops.kutno.pl
ePUAP: /MOPSKUTNO/skrytka


tel/fax: 24 253 74 80, 24 254 95 68,
24 253 78 47, 24 253 44 46

 

Serketariat - wew. 100

Dział Administracji i Kadr - wew. 103

Dział Pomocy Środowiskowej:

Kierownik - wew. 126
Pracownicy Socjalni - informacje o numerach wew., rejonach i godzinach przyjęć pod tym linkiem
 

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Kierownik - wew. 109
Inspektorzy - wew. 108, 115

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Kierownik - wew. 123
Inspektorzy - wew. 123
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych - wew. 123

Dział Usług Specjalistycznych

Kierownik - wew. 134
Pielęgniarki - wew. 134, 139

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kierownik - wew. 131
Inspektorzy (świadczenia rodzinne) - wew. 116, 135
Inspektorzy (fundusz alimentacyjny) - wew. 135, 136

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Kierownik - wew. 114
Inspektorzy, pracownik socjalny ds. dodatków mieszkaniowych - wew. 114

Dział księgowości:

Główny Księgowy - w. 112
Inspektorzy - w. 106, 110, 111
kasa - wew. 106, 129

Pracownik Ochrony - wew. 130

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny
99-300 Kutno, Wyszyńskiego 11 A,B,C

Budynek B

Kierownik - 24 252 73 24
Pielęgniarka, instruktor terapii zajęciowej - 24 252 73 24

Budynek C

Asystenci Rodziny - 24 252 73 25
Psycholog - 24 252 73 25
 

Budynek A

Centrum Organizacji Pozarządowych "Wspólny Dom" - 24 253 43 90 wew. 21
Noclegownia - 24 253 43 90 wew. 22
 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-19 09:58:05

Poprawny CSS!