STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Świadczenia wychowawcze

Data dodania: 2021-01-25 10:31:21
A+
A-

                                              INFORMACJA 500 PLUS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres
rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.  można będzie składać:

 

 • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu
  Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https:/empatia.mrips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS,
 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną - papierową w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem  poczty polskiej.

W związku z ogłoszoną epidemią wnioski drogą tradycyjną - papierową należy składać do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Wnioski składane do skrzynki powinny być:

 • umieszczone w kopercie,
 • zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail.


Wnioski będzie można pobrać:

 • ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.mrips.gov.pl/bip,
 • ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,
 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok. 31


Szczegółowe informacje można znaleźć:

 • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie www.mops.kutno.pl,
 • na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  www.mrips.gov.pl.

lub uzyskać

 • drogą telefoniczną pod nr 24/ 253 43 09; 24/253 44 46; 24/253  78 47.


WYPŁATY ŚWIADCZEŃ REALIZOWANE SĄ TYLKO

NA KONTA BANKOWE.

Wnioski można będzie składać codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 900 - 1500

Kutno, dnia 22-01-2021


Data dodania: 2020-06-23 12:05:17
A+
A-

 

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

 

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
- drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
- drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22-06-2020 r.


ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500+

Data dodania: 2019-06-25 12:18:31
A+
A-

                                                              UWAGA
               ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500+ od 01-07-2019 r.

 
1) Brak kryterium dochodowego – świadczenie 500+ dla wszystkich dzieci;

2) Brak wymogu ustalania alimentów dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;

3) Ze świadczenia 500+ będą mogły skorzystać dzieci umieszczone w Domach Pomocy Społecznej;

4) 3 – miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku
w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem
od dnia narodzin dziecka ( dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.);

5) Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku przez rodzica dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia w okresie od 01-07-2019 r. do 30-09-2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca;
Jeśli rodzic złoży wniosek po 30-09-2019 r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku;

6) Jeden wspólny wniosek tj. na pierwsze dziecko plus na dzieci, na które prawo
do świadczenia zostało ustalone do 30-09-2019 r.;

7) Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 31-05-2021 r.;

8) Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica;

9) Likwidacja obowiązku rozstrzygania w drodze decyzji, w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu a jeśli nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taka informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.

10) Od 2021 r. zmianie ulegają terminy składania wniosków:
Ø  Wnioski drogą elektroniczną od 01-02-2021 r,
Ø  Wnioski drogą tradycyjną od 01-04-2021 r.,
 


Informacja o terminach składania wniosków i zmianach w Programie Rodzina 500+

Data dodania: 2019-06-25 12:07:23
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
1. Od 01 lipca 2019 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,   PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
2. Od 01 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można pobrać:
*   w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok.37;
*   ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,
*  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips,gov.pl/bip.

Szczegółowe informacje można znaleźć:
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie www.mops.kutno.pl
na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00

W okresie  od 01-08-2019 r. do 31-10-2019 r.
przyjęcia interesantów:
 w piątek w godzinach 11.30 - 16.30

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo przetwarzania państwa danych osobowych jak również z uwagi na dążenie do sprawniejszej obsługi do wniosku należy dołączyć
NUMER KONTA BANKOWEGO.   UWAGA

                        ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500+ od 01-07-2019 r.
 
- Brak kryterium dochodowego – świadczenie 500+ dla wszystkich dzieci;
- Brak wymogu ustalania alimentów dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
- Ze świadczenia 500+ będą mogły skorzystać dzieci umieszczone w Domach Pomocy Społecznej;
- 3 – miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku  o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku  w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem  od dnia narodzin dziecka ( dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.);
- Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku przez rodzica dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia w okresie od 01-07-2019 r. do 30-09-2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca;
Jeśli rodzic złoży wniosek po 30-09-2019 r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku;
- Jeden wspólny wniosek tj. na pierwsze dziecko plus na dzieci, na które prawo  do świadczenia zostało ustalone do 30-09-2019 r.;
- Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 31-05-2021 r.;
- Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica;
- Likwidacja obowiązku rozstrzygania w drodze decyzji, w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu a jeśli nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taka informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.
- Od 2021 r. zmianie ulegają terminy składania wniosków:
1)  Wnioski drogą elektroniczną od 01-02-2021 r,
2)  Wnioski drogą tradycyjną od 01-04-2021 r.

Świadczenie wychowawcze

Data dodania: 2019-06-25 10:21:03
A+
A-

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie i od 1 lipca 2019 r. przysługuje bez względu na dochód.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej
do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-17 09:31:11
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

Wnioski o świadczenie wychowawcze składane na okres 2018/2019 (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) są rozpatrywane zgodnie z terminem wskazanym w ustawie.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów wysyłane są wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek występuje również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

Dnia 17.06.2019 r. realizujemy wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od T do Ż.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-14 11:28:25
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

Wnioski o świadczenie wychowawcze składane na okres 2018/2019 (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) są rozpatrywane zgodnie z terminem wskazanym w ustawie.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów wysyłane są wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek występuje również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

Dnia 14.06.2019 r. realizujemy wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od R do Ś.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-13 07:40:03
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

Wnioski o świadczenie wychowawcze składane na okres 2018/2019 (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) są rozpatrywane zgodnie z terminem wskazanym w ustawie.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów wysyłane są wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek występuje również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

Dnia 13.06.2019 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od L do P.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-07 09:43:38
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Harmonogram wypłat świadczeń w kasie dostępny w zakładce → Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych → terminy wypłat świadczeń dostępne są tutaj

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

Dnia 07.06.2019 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od H do K.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-06 08:25:31
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Harmonogram wypłat świadczeń w kasie dostępny w zakładce → Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych → terminy wypłat świadczeń dostępne są tutaj

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

Dnia 06.06.2019 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od A do G.


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!