STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od wtorku 08.06.2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie wznawia obsługę interesantów.
W Ośrodku obowiązuje reżim sanitarny tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odległości między osobami oczekującymi.
Pomimo wznowienia możliwości załatwienia spraw przez interesantów, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku.

Więcej informacji

Przyjęcia interesantów:

✔ Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

✔ Dział Dodatków Mieszkaniowych
   Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00
   czwartek 10:00-15:00

✔ Dział Pomocy Środowiskowej
   Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
   przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Środa dniem bez przyjęć interesantów

Sprawy nadal można załatwiać poprzez:
✔ korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
✔ kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
✔ za pośrednictwem poczty polskiej;

Data komunikatu: 07.06.2021 r.Przyjęcia interesantów

Data dodania: 2015-08-07 10:51:32
A+
A-

Dyrektor - Bożena Budnik - w każdy wtorek 12:00-14:00

Zastepca Dyrektora - Halina Szatkowska - w kazdy poniedziałek i czwartek 11:00-13:00

Radca Prawny - w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 10.00 do 13.00, po zapisaniu u pracownika socjalnego w swoim rejonie.

Dział Pomocy Środowiskowej

Przyjęcia interesantów:  Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 9:00-11:00 oraz 13:00-14:00
przyjęcia interesantów po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem socjalnym

Kierownik - poniedziałek w godzinach 10.30-12.00
Pracownicy Socjalni - informacja o przyjęciach pracowników socjalnych wraz z wykazem ulic dostepna jest pod linkiem

Dział Świadczeń Pomocy Społecznych

Kierownik - czwartek godz: 11.00-13.00
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 10.00-14.00
Wydawanie decyzji: wtorek i czwartek w godz. 10.00-14.00

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kierownik - czwartek godz. 12:00-14:00
Przyjęcia interesantów:  Poniedziałek – wtorek, czwartek – piątek 10:00-14:00

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Przyjęcia interesantów: Poniedziałek – wtorek oraz piątek 10:00-14:00, czwartek 10:00-15:00

Kompleks Terapeutyczno - Integracyjny "Wspólny Dom"
Sekcja Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej

Asystenci Rodziny:

D. Jaśkowiak, P. Morawski, M. Sroka - poniedziałki i środy w godz. 9.00-11.00
P. Kaczyński - poniedziałki i środy w godz. 8.00-16.00


© 2011-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2022-05-17 12:25:21

Poprawny CSS!