STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!
O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Od 19.10.2020 roku następuje zmiana sposobu obsługi interesantów.

Sprawy można załatwiać poprzez:
– korespondencję elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– kontakt telefoniczny pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– za pośrednictwem poczty polskiej;
lub złożenie dokumentów do skrzynek znajdujących się przy wejściu do:

1. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
2. Działu Dodatków Mieszkaniowych
3. Działu Pomocy Środowiskowej (wejście główne)

Korespondencja składana do skrzynek powinna być:
- spięta i umieszczona w kopercie,
- dokumenty powinny zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, numer konta bankowego, adres e-mail,
- faktury VAT lub rachunki do rozliczenia stypendium szkolnego należy złożyć do skrzynki oznaczonej ,,korespondencja do pracowników socjalnych”

W razie potrzeby pracownik Ośrodka skontaktuje się z Państwem telefonicznie.
W czasie wizyt Państwa w Ośrodku prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie dłoni.

Data komunikatu: 16.10.2020 r.Informacje Ogólne

Data dodania: 2012-05-07 14:05:37
A+
A-

                   Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania  w środowisku,  w integracji ze społecznością lokalną. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie dysponuje 32 lokalami mieszkalnymi przy ulicy Wyszyńskiego 11 B i C:

  • 28 lokali to mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym i łazienką o łącznej powierzchni 26,18 m²

  • 4 lokale to mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym i łazienką dostosowaną dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 44,17 m²

Każde z mieszkań posiada taras o powierzchni ok. 6 m²

Podstawa Prawna:

 

  • art. 36 ust. 2 lit. „n”, art. 53 ust.1 i 2  ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2017r., poz. 1769 ze zm.)

  • Uchwała Nr XLV/439/17 Rady Miasta Kutno z dnia 26 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kutnie

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie mieszkań chronionych

 

 

 


Zasoby lokalowe- obraz 1 Zasoby lokalowe- obraz 2 Zasoby lokalowe- obraz 3 Zasoby lokalowe- obraz 4 Zasoby lokalowe- obraz 5 Zasoby lokalowe- obraz 6 Zasoby lokalowe- obraz 7 Zasoby lokalowe- obraz 8 Zasoby lokalowe- obraz 9


© 2011-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-14 09:52:18

Poprawny CSS!