Kutnowskie Dni Seniora

Autor: Joanna Gała   Data dodania: 2014-10-16 10:07:48

Prezydent Miasta Kutna, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz Seniorów zapraszają na Kutnowskie Dni Seniora, które odbędą się w dniach 20-24 października.

W programie m.in.: Przegląd talentów artystycznych, warsztaty rękodzieła, spacer szlakiem kutnowskich zabytków, zajęcia sportowe w Aquaparku Kutno, spotkania i wykłady, warsztaty kosmetyczne, filmowy klub seniora, wieczorki taneczne.

Poniżej dokładny program tegorocznych Dni Seniora.


Załączniki:
program imprezy

INFORMACJA

Autor: Rafał Chilarski   Data dodania: 2014-09-30 07:31:14

Informacja, dotycząca możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz.189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych. Środki finansowe na ten cel przyznawane są w ramach ogłaszanych corocznie otwartych konkursów ofert.  Katalog zadań objętych dofinansowaniem określono w § 25 ww. rozporządzenia tj.:
1)   organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2)   pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3)   pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw;
4)   pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5)   pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6)   finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
7)   dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8)   finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
9)   pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10)  pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Wykaz podmiotów, którym w bieżącym roku przyznano dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem, na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl. oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędów Wojewódzkiego www.pomoc.lodzkie.eu/page/ „Komunikaty i ogłoszenia”.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi

Autor: Rafał Chilarski   Data dodania: 2014-07-23 11:58:33

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi - kierowca samochodu osobowego w Dziale Administracji i kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie.


III edycja konkursu ,,Miłość z podbitym okiem".

Autor: Beata Michalczyk   Data dodania: 2014-04-25 08:40:54

Rusza III edycji konkursu "Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei.

Twoja historia może uratować komuś życie".

 

Konkurs organizowany jest przez Poseł na Sejm RP Elżbietę Radziszewską i Prezydent Radomska Annę Milczanowską. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

 

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy domowej oraz przełamywania tabu i stereotypów jej dotyczących, poprzez zaprezentowanie osobistych świadectw osób, które doświadczyły przemocy domowej i przedstawienie skutecznych sposobów i metod wyjścia z tej przemocy. Zapraszamy do udziału.


życzenia

Autor: Ania Śliwińska   Data dodania: 2014-04-18 12:13:48

 

Zdrowych, rodzinnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy,
a także mnóstwa optymizmu na wiosnę życzy Dyrekcja
i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 


Inforacja o zmianie odpłatności

Autor: Magdalena Bryl   Data dodania: 2014-04-17 14:38:09

Od maja br. następuje zmiana odpłatności za obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
w Kutnie.
Więcej informacji w zakładce
► Dziennego Domu Pomocy Społecznej (kliknij) → Stołówka (kliknij).


UWAGA!

Autor: Magdalena Bryl   Data dodania: 2014-04-16 13:46:58

W DNIU 18.04.2014 R. (WIELKI PIĄTEK)

WYJĄTKOWO OBIAD BĘDZIE


WYDAWANY


W GODZINACH 11:45 DO 13:40.

 

 

 


Wielkanoc w KTI

Autor: Joanna Gała   Data dodania: 2014-04-15 14:14:57

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w świetlicy Kompleksu Terapeutyczno- Integracyjnego "Wspólny Dom" odbyło się śniadanie wielkanocne dla mieszkańców mieszkań chronionych. Nie zabrakło typowo świątecznych potraw, pięknych dekoracji i rodzinnej atmosfery.Odpłatność za obiady

Autor: Magdalena Bryl   Data dodania: 2014-04-15 13:54:26

W związku ze zmianą odpłatności za obiady od miesiąca maja 2014 prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w celu weryfikacji decyzji.

Z pomocy w formie obiadów przygotowywanych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej mogą korzystać tylko osoby z aktualną decyzją.


Marsz Ku Wiośnie

Autor: Joanna Gała   Data dodania: 2014-03-24 14:31:54

W dniu 21 marca na terenie Kompleksu Terapeutyczno Integracyjnego kutnowskie stowarzyszenia obchodziły Pierwszy Dzień Wiosny. Obchody rozpoczął przemarsz z KTI na most przy ul. Troczewskiego gdzie nastąpiło utopienie Marzanny i krótki wystep artystyczny w wykonaniu zespołu Finezja. Następnie korowód powrócił na teren KTI, gdzie odbyły się dalsze obchody święta. Uczestnicy obejrzeli prezentację dotyczącą  historii obrzędów witania wosny i występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Później przedstawiciele stowarzyszeń sadzili drzewa na terenie KTI podarowane przez Zarząd Nieruchomości Miejskich. Każde drzewo zyskało "opiekunów", których nazwy zostały zapisane na karteczkach przyczepionych do gałązek. Po ciężkiej pracy na wszystkich czekał poczęstunek z grilla i kolejna porcja występu Zespołu Finezja. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących stowarzyszeń - Polski Związek Niewidomych, Zespół Finezja, Stowarzyszenie Złoty Wiek,   Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie "Przystań" , Związek Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Klub Seniora.© 2011-2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie