Ulotka ,,Akcja Zima"

Autor: Beata Michalczyk   Data dodania: 2014-10-27 08:58:05


Akcja Zima 2014/2015 KOMUNIKAT

Autor: Beata Michalczyk   Data dodania: 2014-10-23 15:11:04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie we współpracy z instytucjami, organizacjami i innymi partnerami z terenu naszego miasta po raz kolejny realizuje projekt "Akcja Zima 2014 -2015" mający na celu zabezpieczenie osób i rodzin zagrożonych zamarznięciem i wychłodzeniem.

Zwracamy się do społeczności naszego miasta Kutno o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i innych, wobec których istnieje zagrożenie zamarznięciem i wychłodzeniem.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy społecznej w formie:

  • schronienia w Domu Noclegowym przy ul. Wyszyńskiego 11

  • gorącego posiłku przygotowanego w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

  • pomocy finansowej m.in. na dofinansowanie do zakupu opału , odzieży jak i remontu urządzeń grzewczych

  • pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

Ponadto można skorzystać z pomocy:

  • w Jadłodajni "Caritas" przy ul. 3 Maja ( obok dworca PKP )

  • schronienia w Noclegowni Katolickiego Stowarzyszenia Wychowania w Trzeźwości w Głogowcu ( tel. 24 254-81-03 )

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać także do instytucji i organizacji z terenu miasta Kutno, a w szczególności do:

 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 24 355-47-50

 

Komendy Powiatowej Policji - 997 lub 24 253-21-00

 

Straży Miejskiej - 986 lub 24 253-12-57, 253-11-64

 

Państwowej Straży Pożarnej - 998

 

Pogotowia Ratunkowego - 999

 

Zarządu Nieruchomości Miejskich – 24 252-81-08

 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego- 24 355-58-16

 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej" Pionier " 24 355-26-00

 

Administracja Śródmieście 24 355-26-22

 

Administracja Tarnowskiego-Rejtana 24 355-26-33

 

Administracja Grunwald-Łąkoszyn 24 355-26-27

 

Parafii z terenu miasta Kutno

 

Numer alarmowy- 112


Kutnowskie Dni Seniora

Autor: Joanna Gała   Data dodania: 2014-10-16 10:07:48

Prezydent Miasta Kutna, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz Seniorów zapraszają na Kutnowskie Dni Seniora, które odbędą się w dniach 20-24 października.

W programie m.in.: Przegląd talentów artystycznych, warsztaty rękodzieła, spacer szlakiem kutnowskich zabytków, zajęcia sportowe w Aquaparku Kutno, spotkania i wykłady, warsztaty kosmetyczne, filmowy klub seniora, wieczorki taneczne.

Poniżej dokładny program tegorocznych Dni Seniora.


Załączniki:
program imprezy

INFORMACJA

Autor: Rafał Chilarski   Data dodania: 2014-09-30 07:31:14

Informacja, dotycząca możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz.189) osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych. Środki finansowe na ten cel przyznawane są w ramach ogłaszanych corocznie otwartych konkursów ofert.  Katalog zadań objętych dofinansowaniem określono w § 25 ww. rozporządzenia tj.:
1)   organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2)   pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3)   pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw;
4)   pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5)   pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6)   finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
7)   dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8)   finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
9)   pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10)  pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Wykaz podmiotów, którym w bieżącym roku przyznano dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem, na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl. oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędów Wojewódzkiego www.pomoc.lodzkie.eu/page/ „Komunikaty i ogłoszenia”.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi

Autor: Rafał Chilarski   Data dodania: 2014-07-23 11:58:33

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi - kierowca samochodu osobowego w Dziale Administracji i kadr w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie.


III edycja konkursu ,,Miłość z podbitym okiem".

Autor: Beata Michalczyk   Data dodania: 2014-04-25 08:40:54

Rusza III edycji konkursu "Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei.

Twoja historia może uratować komuś życie".

 

Konkurs organizowany jest przez Poseł na Sejm RP Elżbietę Radziszewską i Prezydent Radomska Annę Milczanowską. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

 

Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy domowej oraz przełamywania tabu i stereotypów jej dotyczących, poprzez zaprezentowanie osobistych świadectw osób, które doświadczyły przemocy domowej i przedstawienie skutecznych sposobów i metod wyjścia z tej przemocy. Zapraszamy do udziału.


życzenia

Autor: Ania Śliwińska   Data dodania: 2014-04-18 12:13:48

 

Zdrowych, rodzinnych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy,
a także mnóstwa optymizmu na wiosnę życzy Dyrekcja
i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 


Inforacja o zmianie odpłatności

Autor: Magdalena Bryl   Data dodania: 2014-04-17 14:38:09

Od maja br. następuje zmiana odpłatności za obiad w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
w Kutnie.
Więcej informacji w zakładce
► Dziennego Domu Pomocy Społecznej (kliknij) → Stołówka (kliknij).


UWAGA!

Autor: Magdalena Bryl   Data dodania: 2014-04-16 13:46:58

W DNIU 18.04.2014 R. (WIELKI PIĄTEK)

WYJĄTKOWO OBIAD BĘDZIE


WYDAWANY


W GODZINACH 11:45 DO 13:40.

 

 

 


Wielkanoc w KTI

Autor: Joanna Gała   Data dodania: 2014-04-15 14:14:57

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w świetlicy Kompleksu Terapeutyczno- Integracyjnego "Wspólny Dom" odbyło się śniadanie wielkanocne dla mieszkańców mieszkań chronionych. Nie zabrakło typowo świątecznych potraw, pięknych dekoracji i rodzinnej atmosfery.© 2011-2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie