STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Zespół Interdyscyplinarny

Data dodania: 2012-05-16 19:44:37
A+
A-

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z siedzibą

w MOPS Kutno został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kutno

Nr 108/11 z dnia 27.07.2011r

W skład zespołu wchodzą :
1.Bożena Budnik - Przewodniczący Zespołu - -Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie
2.Teresa Jarzębska -specjalista pracy socjalnej-pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3.Sławomir Erwiński -Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kutnie
4.Michał Kacprzak – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kutnie
5.Ks. Stanisław Pisarek -Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kutnie
6.Cezary Karolak -p.o. Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Kutnie
7.Arkadiusz Wójkowski -Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kutnie
8.Monika Przedwojska – pracownik socjalny Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kutnie
9.Bożena Sikorska -pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kutnie
10.Grażyna Muszyńska – przedstawiciel NZOZ Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie
11.Stanisław Czarnecki -Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowania w Trzeźwości Regionu Kutnowskiego przy Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu
12.Urszula Wojciechowska -Prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynentów ,,Trzeźwość”
13.Zbigniew Leitgeber – przedstawiciel Fundacji ,,Ars Vita”
14.Zofia Jędrzejczak – przedstawiciel ,,Teen Challange” Chrześcijańskiej Misji Społecznej Oddział w Kutnie
15.Ryszard Majtczak – przedstawiciel Kutnowskiego Komitetu Obrony Bezrobotnych


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie wyznaczony jest na lata 2011-2013 i obejmuje:


- systematyczne zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie,
- organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie w formie spotkań, szkoleń,
imprez artystycznych,
- programów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych,
- interwencję kryzysową skierowaną zarówno do ofiar przemocy jak i sprawców,
- świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową.
 

Do rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie powołano grupy robocze w składzie:

- dzielnicowy KPP
- członek MKRPA
- pracownik socjalny
- pedagog szkolny
- kurator sądowy


Wiele osób, podobnie jak Ty, doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację.
Musisz jednak wiedzieć, że:
Nic nie usprawiedliwia przemocy !!!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE! Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz powodu, by się wstydzić.
 

  • ZADZWOŃ: OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA":


22 668 70 00 - telefon czynny w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00;
dyżur prawny odbywa się w poniedziałki i środy w godz.: 18.00 - 22.00.
 

  • POWIADOM INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY-OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNE


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Warszawskie Przedmieście 10a
24 253-78-47, 253-44-46, 253-74-80, 254-95-68 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14. tel. 997
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie, ul. Oporowska 27
24 355-90-80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

http://www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/


 


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!