STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Data dodania: 2020-06-23 12:05:17
A+
A-

 

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

 

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
- drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
- drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22-06-2020 r.


Informacja

Data dodania: 2019-09-06 10:21:37
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

Wnioski o świadczenie wychowawcze zawierające wszystkie niezbędne dokumenty są rozpatrywane zgodnie z terminem wskazanym w ustawie.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów wysyłane są wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek występuje również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

W dniu 05.09.2019 r. zostały zrealizowane wypłaty świadczenia wychowawczego od A do G, natomiast 06.09.2019 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od H do K.


ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500+

Data dodania: 2019-06-25 12:18:31
A+
A-

                                                              UWAGA
               ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500+ od 01-07-2019 r.

 
1) Brak kryterium dochodowego – świadczenie 500+ dla wszystkich dzieci;

2) Brak wymogu ustalania alimentów dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;

3) Ze świadczenia 500+ będą mogły skorzystać dzieci umieszczone w Domach Pomocy Społecznej;

4) 3 – miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku
w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem
od dnia narodzin dziecka ( dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.);

5) Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku przez rodzica dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia w okresie od 01-07-2019 r. do 30-09-2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca;
Jeśli rodzic złoży wniosek po 30-09-2019 r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku;

6) Jeden wspólny wniosek tj. na pierwsze dziecko plus na dzieci, na które prawo
do świadczenia zostało ustalone do 30-09-2019 r.;

7) Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 31-05-2021 r.;

8) Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica;

9) Likwidacja obowiązku rozstrzygania w drodze decyzji, w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu a jeśli nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taka informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.

10) Od 2021 r. zmianie ulegają terminy składania wniosków:
Ø  Wnioski drogą elektroniczną od 01-02-2021 r,
Ø  Wnioski drogą tradycyjną od 01-04-2021 r.,
 


Informacja o terminach składania wniosków i zmianach w Programie Rodzina 500+

Data dodania: 2019-06-25 12:07:23
A+
A-

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
1. Od 01 lipca 2019 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl,   PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
2. Od 01 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można pobrać:
*   w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie pok.37;
*   ze strony internetowej www.mops.kutno.pl,
*  ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips,gov.pl/bip.

Szczegółowe informacje można znaleźć:
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie www.mops.kutno.pl
na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00

W okresie  od 01-08-2019 r. do 31-10-2019 r.
przyjęcia interesantów:
 w piątek w godzinach 11.30 - 16.30

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo przetwarzania państwa danych osobowych jak również z uwagi na dążenie do sprawniejszej obsługi do wniosku należy dołączyć
NUMER KONTA BANKOWEGO.   UWAGA

                        ZMIANY W PROGRAMIE RODZINA 500+ od 01-07-2019 r.
 
- Brak kryterium dochodowego – świadczenie 500+ dla wszystkich dzieci;
- Brak wymogu ustalania alimentów dla rodziców samotnie wychowujących dzieci;
- Ze świadczenia 500+ będą mogły skorzystać dzieci umieszczone w Domach Pomocy Społecznej;
- 3 – miesięczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku  o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku  w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem  od dnia narodzin dziecka ( dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.);
- Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku przez rodzica dziecka, na które obecnie nie pobiera świadczenia w okresie od 01-07-2019 r. do 30-09-2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie przyznane od lipca;
Jeśli rodzic złoży wniosek po 30-09-2019 r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku;
- Jeden wspólny wniosek tj. na pierwsze dziecko plus na dzieci, na które prawo  do świadczenia zostało ustalone do 30-09-2019 r.;
- Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 31-05-2021 r.;
- Przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica;
- Likwidacja obowiązku rozstrzygania w drodze decyzji, w przypadku przyznania świadczenia wychowawczego. Osoba, której zostało przyznane świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o jego przyznaniu a jeśli nie podała we wniosku adresu poczty elektronicznej, taka informację będzie mogła odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek.
- Od 2021 r. zmianie ulegają terminy składania wniosków:
1)  Wnioski drogą elektroniczną od 01-02-2021 r,
2)  Wnioski drogą tradycyjną od 01-04-2021 r.

Świadczenie wychowawcze

Data dodania: 2019-06-25 10:21:03
A+
A-

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie i od 1 lipca 2019 r. przysługuje bez względu na dochód.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej
do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-17 09:31:11
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

Wnioski o świadczenie wychowawcze składane na okres 2018/2019 (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) są rozpatrywane zgodnie z terminem wskazanym w ustawie.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów wysyłane są wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek występuje również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

Dnia 17.06.2019 r. realizujemy wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od T do Ż.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-14 11:28:25
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

Wnioski o świadczenie wychowawcze składane na okres 2018/2019 (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) są rozpatrywane zgodnie z terminem wskazanym w ustawie.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów wysyłane są wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek występuje również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

Dnia 14.06.2019 r. realizujemy wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od R do Ś.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-13 07:40:03
A+
A-

Informacja o terminach rozpatrzenia wniosków na świadczenia wychowawcze:

Wnioski o świadczenie wychowawcze składane na okres 2018/2019 (zawierające wszystkie niezbędne dokumenty) są rozpatrywane zgodnie z terminem wskazanym w ustawie.

Do osób ubiegających się o świadczenie, których wnioski nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów wysyłane są wezwania do ich uzupełnienia. Ośrodek występuje również do odpowiednich instytucji o przesłanie informacji mających wpływ na prawo do świadczenia.

Dnia 13.06.2019 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od L do P.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-07 09:43:38
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Harmonogram wypłat świadczeń w kasie dostępny w zakładce → Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych → terminy wypłat świadczeń dostępne są tutaj

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

Dnia 07.06.2019 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od H do K.


INFORMACJA

Data dodania: 2019-06-06 08:25:31
A+
A-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że należne wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych zgodnie z przepisem prawa realizowane są w okresach miesięcznych z chwilą otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

Dla Państwa informacji, w oddzielnych komunikatach będziemy podawać terminy wypłat świadczeń na konta bankowe.

Harmonogram wypłat świadczeń w kasie dostępny w zakładce → Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych → terminy wypłat świadczeń dostępne są tutaj

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszych komunikatów dotyczących wypłaty świadczeń.

Dnia 06.06.2019 r. będą realizowane wypłaty na konto bankowe świadczeń wychowawczych od A do G.


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!