STRONA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE
Logo stanowiące link do projektów unijnych

obrazek nagłówka

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start na nowy okres można będzie składać:
– Od 01 lipca 2020 r drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej;
– Od 01 sierpnia 2020 r. w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty.

Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT !!!
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO RODZINA 500+

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ po dniu 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać kolejnego. Świadczenie wychowawcze zostało przyznane na okres do 31 maja 2021 r.

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać:
– drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia, mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.,
– drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Dziale Świadczeń Rodzinnych
   i Alimentacyjnych lub za pośrednictwem poczty od 1 kwietnia 2021 r.

Kutno, dnia 22.06.2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUTNIE !!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że od 03.08.2020 r bezpośrednia obsługa interesantów w Ośrodku odbywa się:

1) w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

Godziny przyjęć interesantów (w okresie od 03.08.2020 do 31.10.2020)
poniedziałek, wtorek, czwartek: 10.00 – 14.00, piątek: 11.30 – 16.30
Stanowisko nr 1 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 3 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 5 – Świadczenia rodzinne, wychowawcze, Dobry Start
Stanowisko nr 6 – Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Dobry Start

2) w Dziale Pomocy Środowiskowej – pracownicy socjalni

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 – 14.00

Sala konferencyjna - Stanowisko nr 1 i 2

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Interesanci i pracownicy zobowiązani są zakrywać nos i usta, korzystać z płynów do dezynfekcji rąk.

W celu przestrzegania wytycznych ministerialnych i zachowania sprawnej obsługi, prosimy interesantów załatwiających sprawy o przestrzeganie powyższych zaleceń.

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą:
– elektroniczną na adres email: sekretariat@mops.kutno.pl, e-puap;
– telefoniczną pod nr: 24/2537847, 24/2534446, 24/2534309, 24/2549568;
– poczty polskiej;

Od 01.08.2020 zostanie zdjęta skrzynka pocztowa znajdująca się przy wejściu głównym do MOPS.

Wszelkie dokumenty należy składać bezpośrednio w czasie godzin przyjęć do pracowników. Przy każdej w/w formie korespondencji, prosimy o podawanie nr-u telefonu do kontaktu telefonicznego oraz działu, do którego ma być przekazana korespondencja.

Wypłaty świadczeń realizowane są tylko na konta bankowe.

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe naszego Ośrodka nr 86203000451110000002645590

Data komunikatu: 31.07.2020 r.Akcja Zima 2015/2016

Data dodania: 2015-10-12 11:49:22
A+
A-

Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie pragnie poinformować, iż ruszyła "Akcja Zima 2015/2016" mająca na celu zabezpieczenie osób i rodzin zagrożonych zamarznięciem i wychłodzeniem.

Wszystkich partnerów akcji pragniemy zaprosić na spotkanie 21.10.2015r. o godz. 10:00.


Zakończenie ,,Akcji zima 2014/2015"

Data dodania: 2015-04-09 13:35:01
A+
A-

ZAKOŃCZENIE "AKCJI ZIMA 2014-2015"

 

W dniu 08 kwietnia 2015r., w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie odbyło się spotkanie podsumowujące działania "Akcji Zima 2014/2015".

Celem akcji było zabezpieczenie osób zagrożonych przed skutkami niskich temperatur. Naszymi działaniami obejmowaliśmy zarówno osoby bezdomne, jak i staraliśmy się przychodzić z adekwatną pomocą osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach oraz niezaradnym życiowo.

[Czytaj cały]

Sprawozdanie ,,Akcja Zima"

Data dodania: 2015-03-03 11:58:25
A+
A-

W dniu 25.02.2015r w siedzibie Miejskiego Odrodka Pomocy Społecznej w Kutnie odbyto się kolejne spotkanie grupy roboczej z współpartnerami innych instytucji do spraw” Akcji Zima 2014/2015„ która skierowana jest na rzecz osób bezdomnych oraz środowisk zagrożonych wychłodzeniem i zamarznięciem.

[Czytaj cały]

Plakat Akcja Zima 2014-2015

Data dodania: 2015-01-14 08:34:05
A+
A-
Plakat Akcja Zima 2014-2015

Sprawozdanie z działań pracowników w ramach Akcji Zima 2014/2015

Data dodania: 2015-01-07 08:30:38
A+
A-

Od 29.10.2014 r do 28.11.2014 r w Domu Noclegowym przebywało 21 osób.

W m-cu grudniu 2014 odnotowano tendencję wzrostową , która na dzień 17.12.2014r stanowi liczbę 26 osób w tym:

[Czytaj cały]

Ruszyła Akcja Zima 2014-2015

Data dodania: 2014-11-03 08:24:13
A+
A-

W dniu 29.10.2014r w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji, instytucji, stowarzyszeń, osób duchownych oraz radnych miasta. Konferencja poświęcona była rozpoczynającej się po raz kolejny Akcji Zima, mającej na celu zabezpieczenie osób i rodzin zagrożonych zamarznięciem i wychłodzeniem.

 

Po raz pierwszy do tegorocznych działań przyłączyli się również mieszkańcy Domu Noclegowego, którzy we współpracy z pracownikami socjalnymi będą docierać do innych bezdomnych i zachęcać ich do zgłaszania się o pomoc oraz informować gdzie mogą ją uzyskać. Podczas spotkania poruszano najważniejsze zagadnienia związane z pomocą osobom bezdomnym, szczególnie narażonym na skutki zimy.

 

Na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, czy będące pod wpływem alkoholu, osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach - poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

 

Aby nie dochodziło do tragedii, z powodu wychłodzenia organizmu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do społeczności lokalnej z apelem, by nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu i powiadamiać odpowiednie służby.

 

Pamiętajmy, że takimi działaniami być może uratujemy komuś życie.


© 2011-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-21 10:55:26

Poprawny CSS!